پیمان‌نامه حقوق کودکان

مفاد پیمان‌نامه حقوق کودکان

( پیمان‌نامه حقوق کودکان که بیشتر از ۱۸۰ کشور جهان آن را امضا کرده اند):

• براساس این توافق‌نامه که دارای ۵۴ ماده است، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند.
• مفاد این پیمان‌نامه برای نخستین بار مقوله‌ی حقوق سیاسی شهروندی را در پیمانی الزام‌آور برای کشورهای جهان،
• از زاویه‌ی قوانین بین‌المللی،
• با حقوق فرهنگی،
• اقتصادی و اجتماعی کودکان پیوند می‌دهد.
• بر این اساس، مراقبت و کمک به کودکان دیگر فقط بر پایه‌ی همدردی یا اخلاق‌گرایی استوار نیستند؛
• بلکه مبنایی حقوقی نیز دارند.
• تمام کشورهای امضاء‌کننده‌ی این توافق‌نامه موظف‌اند،
اقدام‌های لازم را برای ایجاد شرایط زندگی‌ای که در شأن انسانی کودکان است، انجام دهند.

• پیمان‌نامه‌شی حقوق کودکان بر ۴ اصل کلی استوار است:
o حق رفتار عادلانه:
در حق هیچ کودکی نباید به دلیل جنسیت، اصلیت، تابعیت، زبان، دین یا رنگ پوست او تبعیض قائل شد.
o اولویت رفاه کودک:
در هر تصمیم دولتی، اداری یا خانوادگی که به کودکان مربوط می‌شود،
باید نخست رفاه و آسایش آنها در نظر گرفته شود.
o حق زندگی و پیشرفت:
تمام کشورها موظف‌اند، رشد و پیشرفت کودکان را تأمین کنند.
آنها باید برای نمونه کمک‌های پزشکی، آموزش و محافظت کودکان
در برابر بهره‌کشی و سوءاستفاده را تضمین کنند.
o احترام به نظر خردسالان:
همه کودکان باید هنگام اظهار نظر توجه لازم را دریافت و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند.

• تاکنون دو الحاقیه نیز به این پیمان‌نامه افزوده شده که شرکت کودکان در
o درگیری‌های مسلحانه،
o تجارت کودکان،
o استفاده‌ی جنسی از کودکان و
o تصویربرداری جنسی از آنها را ممنوع اعلام می‌کند.
این الحاقیه‌ها از ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۲ ضمانت اجرایی پیدا کرده است