کودک سانحه دیده

برخورد با کودک سانحه دیده

• وقتی بچه ها آسیبی میبینند و اتفاق بدی براشون می افته
• مثلا زخمی میشن یا جایی از بدنشون میشکنه یا سوخته میشه
• پدر و مادر حتما در اون لحظه باید آرامش خودشونو حفظ کنند
• و اگر نمیتونند از دیگران کمک بگیرند .

• برای اینکه بچه هایی بودند که از دردشون اونقدرها نترسیدند
• ولی وقتی وحشت یا واکنش شدید پدر و مادر رو دیدند بهشون آسیب بیشتری وارد شده
• و از واکنشهای پدر و مادر بیشتر وحشت کردند.