واژه های ضمیروذهن

تعریف واژه های ضمیر و ذهن انسان

توضیحات لازم برای درک من، خود، کلیت

The central dot  

ego  یا من، مرکز خودآگاهی است  

Self یا خود، مرکز کل شخصیت است

 Self یا خود، شامل خودآگاه، ناخودآگاه، و من یا ego است  

Self یا خود،هم شامل کلیت یا whole و هم شامل مرکز، یعنی من ego است

 ego یا من، یک مرکز کوچک مستفل و خود شمول دایره ای است که در داخل کلیت یا whole قرار دارد.

 Self یا خود را میتوان با دایره بزرگتر نشان داد.

 ego یا من بصورت تقریبی معادل خودآگاهی است.

 ego یا من در برگیرندۀ آگاهی ما ازجهان بیرون و آگاهی ما از خویشتن است.

o در واقع در مرکز شخصیت خودآگاه ، طبق اصطلاح یونگ C.G. Jung کمپلکسی به نام ego وجود دارد.

o یونگ Jung، من ego را خودآگاه محض می داند. ولی فروید Sigmund Freud معتقد است بخش کوچکی از ego ناخودآگاه است، که همان ساز و کارهای دفاعی روانی می باشد.

o یونگ Jung، مکانیسم های دفاعی را می پذیرد. اما کمتر از فروید Freud روی آنها تأکید می کند و محل فعالیت آنها را هم در ego نمی داند.

 ego دروازه بان قلمرو آگاهی است، و تازمانی که ego وجود یک عقیده، احساس، خاطره و یا ادراک را تصدیق نکند، هیچ کدام نمی توانند به بخش آگاه آورده شوند.

o خود یا Self عبارت است از (خود)، یعنی کوشش ناخودآگاه ما برای مرکزیت ، تمامیت و معنی.

o خود یا Self عبارت است از ظرفیت ذاتی برای کلیت whole ، تمایل درونی برای متوازن کردن و آشتی دادن جنبه های متضاد شخصیت.

و یک اصل ناخودآگاه که کل زندگی روانی را هدایت می کند. و منتج به ایگو ego می شود که با واقعیت بیرونی مصالحه می کند. و تا حدودی به وسیلۀ آن شکل می پذیرد.

o خود یا Self بخش میانی شخصیت است، و سیستم های دیگر شخصیت در گرد آن قرار دارند.

o خود یا Self این سیستم ها را به یکدیگر مرتبط می کند، و باعث یگانگی تعادل و ثبات شخصیت می شود.

o خود یا Self هنگام تولد وجود ندارد، بلکه پس از سالها آزمایش و خطا و حل تضادهای درونی است که خود یا Self به تدریج تکامل می یابد.

زیرا لازم است پیش از پدید آمدن خود یا Self ، همه سیستم های شخصیت به حد اعلای تکامل و تفرد رسیده باشند.

o مرکز سازماندهی یک شخصیت، الگوی خود Self است.

 Self نمی تواند جنبه کاملا آگاهانه داشته باشد.

زیرا هم آنچه را که قرار است بشویم شامل می گردد، و هم تجربیات قبلی مان را. o یونگ Jung، خود یا self را در تقابل با من (ego) قرار مى دهد.

2016-03-27 22.29.21

o من یا ego مركز بالفعل آگاهى است

o خود یا self مركز ناخودآگاهى است.

o خود یا self در نزد یونگ Jung مهمترین جزو روان است.

o به عقیده یونگ Jung ، روان انسان یك نظام ثابت و ایستا نیست بلكه همواره در فرآیند تحول و پویایى و تغییر است.

o خود یا Self یك عامل راهنمای درونی است

o در مقابل من یا ego عامل راهنمای بیرونی است .

o موضوع بسیار اساسی :

خود یا Self بسیار فراگیر تر از من یا ego است . زیرا که مورد اول شامل ناهشیار می گردد. حال آنکه مورد دوم ضرورتا نقطه کانونی هشیار است.

اگر من یا ego با خود یا Self معادل باشد، اینکه چگونه گاهی خود را در رویاها به شکلهای بسیار متفاوت و با معانی بسیار مختلفی می بینیم قابل تصور نیست.

اما این امر غرابت ویژه شخص درونگراست، که در نگاه داشتن من یا ego خود با تمایلش به همان میزان، بی طرفی عمومی است، که ego خود را با خود Self اشتباه بگیرد.

 

وقتی که سیگنالی باعث ارضاء نفس یا نهاد id و لذت بردن شد، مدام من یا ego سعی می‌کند که آن را تکرار کند. با این نگاه، لذت بردن به نوعی وابسته به گذشته است.

لذت‌هایی که من یا ego تابحال تجربه نکرده، براحتی به آن فرمان نمی‌دهد. در حالیکه خود یا self برعکس ذاتا رو به آینده است.

بنابراین یک تعارض ذاتی وجود دارد. به نوعی دیگر من یا ego موجودی است که به شدت محلی و موضعی یا local عمل می‌کند.

خود یا self چیزی است که کاملا عمومی یا global عمل می‌کند. برای تمام عمر فکر می‌کند آخر مسیر را می‌بیند.

در جوانی، روی من یا ego تمركز می كنیم و نگران ابتذال نقاب اجتماعی مان هستیم.

وقتی سن مان بالا می رود، با عمق بیشتری روی خود تمركز می كنیم و به مردم، به زندگی، و حتی به خود كائنات نزدیك تر می شویم.

كسی كه خود را شناخته باشد عملا خود خواهی كمتری دارد.

2016-03-25 09.11.06

• بنا بر نظریه فروید Freud ، شخصیت انسان از سه عنصر تشکیل یافته‌است:

o نهاد، id به انگلیسی it 

o  من ego 

 o فرامن super-ego

این سه عنصر در تعامل با یکدیگر، رفتارهای پیچیده انسانی را به وجود می‌آورند.

o نهاد id ، تنها مؤلفه شخصیت است که از بدو تولد حضور دارد.

o من، آن مؤلفه از شخصیت است که مسئول برخورد با واقعیت است؛

o فرامن آن جنبه از شخصیت است که دربردارندهٔ تمام آرمان‌ها و استانداردهای اخلاقی و درونی است که ما از پدر و مادر و جامعه کسب می‌کنیم.

 

• نهاد id: جنبه نهاد از شخصیت، کاملاً ناهشیار (ناخودآگاه) است و شامل غرایز و رفتارهای ابتدایی می‌باشد..desires.

• من ego: من، بخش سازمان‌یافته و منطقی ساختار روانی است که به عنوان میانجی بین نهاد، فرامن و دنیای خارجی عمل می‌کند.

• فرامن super-ego : father. فرامن شامل دو بخش است:  وجدان conscience و خود آرمانی.

• فرامن محصول عقده ادیپ Oedipus complex می‌باشد و از طریق همانندسازی identification with and internalization با والدین به وجود می‌آید.