روش هایی برای دروغ سنجی

روش هایی برای دروغ سنجی

1)     اکمن اصطلاحی دارد به نام بیان های میکرو یا بسیار ریز  Microexpression

o       او می گوید به صورت معمول هیجانات در زمانی در حدود نیم ثاینه تا چهار ثانیه در صورت نمایانگر می شوند،

اما در بیان های میکرو این تغییرات چهره تنها در بازه زمانی یک پانزدهم تا یک بیست و پنجم ثانیه نمایان می شوند.

o       با توجه به جزئی بودن این تغییرات و البته زمان بسیار کوتاه آن، هر فردی توانایی دیدن چنین تغییراتی را ندارد،

اما کسی که آموزش های لازم را دیده باشد، با کمک این تغییرات بسیار جزئی می تواند متوجه شود که آیا فرد هیجانی متناسب با گفته هایش را تجربه می کند

 و یا بین گفته ها و هیجان نشان داده شده در چهره، تضادی وجود دارد؛ چرا که تفاوت بین گفته ها و هیجانات می تواند یکی از نشانه های دروغگویی باشد.

o       استفاده از این روش از چنان اعتباری برخوردار است که پلیس فدرال آمریکا   FBI  نیز از چنین روشی برای شناسایی دروغ در بازجویی ها استفاده می کند.

 

2)     اما روش دومی که می تواند در شناسایی دروغ یاری رسان باشد، تفاوت بین زبان بدن Body Language با آنچه بیان می شود است.

o       از ساده ترین مثال ها در این زمینه رمانی است که فرد می گوید بله، اما سرش به صورتی خفیف به معنای نه حرکت می کند.

o       نکته جالب توجه آنکه آکمن می گوید در فرهنگ آمریکا در مجموع حدود ۸۰ ژست به صورت معمول استفاده می شود، که البته ۱۸ تای آنها کاربرد بیشتری دارد.

o       شناخت این موارد می تواند به افراد کمک کند تا بسیار آسان تر تفاوت بین زنان بدن و گفتار را دریابند.

o       البته باید توجه داشت که در هر فرهنگی ژست های ویژه آن فرهنگ وجود دارد، که باید شناسایی شود تا بتوان به خوبی از این روش استفاده کرد.

 

3)     اما نکته سومی که می تواند یاری رسان باشد، توجه به عبارت ها و کلماتی است که افراد استفاده می کنند.

o       یکی از مشهورترین نمونه هایی که اکمن از آن استفاده می کند، جمله ای است که بیل کلینتون درباره رابطه با مونیکا لوینسکی استفاده کرد.

o       او گفت:«من با آن زن رابطه جنسی نداشته ام.»

o       کلینتون نام مونیکا را می دانست،

o       اما برای اینکه به دروغ بگوید بین او و مونیکا فاصله زیادی است، از عبارت «آن زن» استفاده کرد.

o       اکمن می گوید چنین اغراق هایی می تواند نمایانگر پنهان کاری فرد باشد.

o       شاید با دانستن این سه مورد تصور کنید که پس دیگر از امروز می توانید متوجه دروغ دیگران شوید.

o       اکمن می گوید دانستن این موارد مانند این است که شما در رابطه با بازی تنیس اطلاعات زیادی داشته باشید،

اما در عمل تا وقتی تمرینی نداشته باشید، هیچ وقت نمی توانید قهرمان المپیک شوید،

دانستن این موارد نیز هر چند جذاب است، اما توجه داشته باشید که تا وقتی زیر نظر کارشناسان تمرین نداشته باشید،

 نمی توانید خودتان کارشناس این کار شوید.

 

paulekmanquotes-1

روان شناسی دروغ

Leave a Reply

Your email address will not be published.