شهادت شهود عینی

الیزابت لافتوس

شهادت شهود عینی

Eyewitness Testimony

2Elizabeth_Loftus--2

• از مسایلی که همواره ماموران پلیس در پرونده‌ها با آنها درگیر هستند،
وجود فرد یا افرادی با نام «شهود عینی» است که بنا به شهادت خود،
در صحنه حضور داشته‌اند و با مشاهده موارد، حاضر به ادای شهادت هستند.

o شهادت این شهود، چه در شناسایی فردی خاص و چه در تشریح جزئیات حادثه،
مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

o ریشه این مشکلات آن‌جاست که از سویی، شهادت شهود عینی بسیار باورپذیر بوده
و در تصمیمات هیات منصفه تاثیر بسزایی دارد و از سوی دیگر، شهادت آنها همواره موثق نیست،
بلکه ممکن است صرفاً به علت ماهیت فرایندهای معمولی و طبیعی حافظه انسان، کسب،
حفظ و بازیابی اطلاعات، مخدوش شده باشد.

o در بسیاری از مواقع شهادت اشتباه شهود عینی، موجب اتهام و نیز محاکمه افراد بی‌گناه شده است.
با این حال، تحلیل و باز کردن موضوع و شهادت گواهان، اهمیت خاصی یافته که بررسی هرچه بیش‌تر آن
می‌تواند در دست‌یابی به حقایق، ماموران انتظامی را یاری کند.

o نگارنده، با بیان موارد گوناگون پیش آمده در حوزه شهادت اشتباه شهود عینی و با تشریح تحقیقات انجام‌شده
در زمینه صحت و اعتبار گواهی شهود عینی در مواجهه با حوادث و وقایع مهم، راه را برای درک خوانندگان
از شرایط و پیشرفت‌های علمی و فنی پیشین و موجود، در اعتبارسنجی شهادت شهود عینی هموار می‌کند.

2Elizabeth_Loftus2 (2)
بازیابی حافظه

Recovery and Verification of Memories

The Reality of Repressed Memories

• از آنجاییکه صدمۀ وارده به حافظه در اختلالات تجزیه ای اغلب پیچیده است،
بازیابی آن بخش مهمی‌از فرایند رواندرمانی را تشکیل می‌دهد.

o بطور کلی یادآوری ترومای Shocking Events اخیر از یادآوری ترومای قدیمی‌تر با دقت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.
شیوۀ درمان معمولاً بگونه ای طراحی می‌شود که از یادآوری خاطرات برای مقابله با گسیختگی تجزیه ای Dissociative Disorder
و تلاش در جهت ایجاد پیوند استفاده می‌شود.

• در بیماران دچار اختلالات تجزیه ای، به کمک رواندرمانی می‌توان رفتار و خاطرات تجزیه شده را که قبلاً بصورت غیرارادی
و خودکار حادث می‌شد، تحت کنترل خودآگاه درآورد.

o درمانگران باید مراقب انعطاف پذیری بالا و پذیرش کورکورانۀ اطلاعات جدید توسط اشخاص بشدت هیپنوتیزم پذیر باشند.
o گاهی یک پرسش نسنجیده از جانب درمانگر بجای حل مشکلی از بیمار، معضل جدیدی برای وی ایجاد می‌کند.
o کاوش بیش از حد روان بیمار ممکن است موجب عدم انسجام بیشتر و باعث آشفتگی روانی و ترومای مجدد گردد.
o هدف، جمع آوری اطلاعاتی است که بیشترین ارتباط را با مشکل بیمار داشته باشد
و وی را برای کنترل موثرتر روند زندگیش در حال و آینده توانا سازد.

• مطالعات انجام شده توسط دانیل شاختر Daniel Schachter لاری اسکوایر Larry Squire ، جرالد ادلمن Gerald Edelman
و سایرین یادآور این دیدگاه است که حافظه یک فرایند بازساختی است.

o حافظه شامل فرایندهای ادراک، تجسم و یادآوری است و تمامی‌این اجزا تحت تأثیر تاریخچۀ گذشتۀ فرد،
حالت هیجانی او، انگیزۀ وی، مقاصد شخصی و مجموعۀ متنوعی از متغیرهای محیطی قرار دارند.

o قسمت عمدۀ آنچه بخاطر می‌آوریم به صورت قطعات جدا از هم است که سپس باید براساس یک چهارچوب
و تم کلی به هم متصل شوند.

• هنگامیکه می‌خواهیم چیزی را بدرستی بیاد آوریم لازم است که سه منشاء احتمالی آلودگی را برطرف کنیم:

o خودفریبی ناخودآگاه Unconscious Self-Deception

o فریب ناشی از تلقین Hypnosis Deception – Twisted Self-Deception

o فریب عمدی. Intentional Deception– Misrepresentation

• اگرچه هیچ مطالعۀ کنترل شده ای در مورد تاثیر تلقین یا hypnosis در درمان اختلالات تجزیه ای موجود نیست،
نوشتجات بالینی بیانگر سودمندی آن می‌باشند. در تحقیقی که اخیراً روی ۳۰۵ درمانگر صورت گرفت مشخص شد
که در اختلال هویت تجزیه ای، رواندرمانی فردی بکمک هیپنوز خط اول درمان را تشکیل داده
و داروهای ضد اضطراب و ضدافسردگی بعنوان ابزار کمکی ثانوی مورد استفاده قرار گرفته اند.

2Elizabeth_Loftus2
بازگشت