مدلهای رفتاری افسردگی اسکینر

مدلهای رفتاری افسردگی

• افسردگی ناشی از قطع توالی رفتارهای سالمی است
که در گذشته از طرف محیط اجتماعی تقویت مثبت می شدند.

• دو الگوی رفتاری در افراد افسرده دیده می شوند:

۱- نرخ پایین رفتارهای اجتماعی تقویت شونده به طور مثبت،
مثل تماس چشمی و ارتباط کلامی.

۲- نرخ بالای رفتار های اجتنابی و گریزی
مثل گله و شکایت ها، کمک خواهی، و رفتارهای خودکشی گرایانه،
احساس غمگینی، رویدادهای بین فردی آزارنده .

4
• چهار عامل سبب شناسی افسردگی مطرح است.
o دو عامل مستقیماً منبعث از دیدگاه رفتاری هستند.
o دو عامل دیگر بیانی رفتاری مطرح هستند.

• دو عامل رفتاری نخست عبارتند از:
o نرخ پایین رفتار،
o انتقال های مهم زندگی و سایر تغییرات محیطی .

o نرخ پایین رفتار می تواند ناشی از برنامه های تقویتی نسبتی ثابتی باشد
که کسب تقویت نیاز به فعالیت بالایی باشد.
o انتقالها و تغییرات نیز می توانند با حذف محرک های گواه کننده ی رفتار منجر به نرخ پایین رفتار شوند.
برای مثال مرگ فرد مورد علاقه یا بازنشستگی می تواند
کاهش قابل توجهی در تقویت کننده های مثبت فرد به وجود آورند.

• دو عامل دیگر عبارتند از:
o تثبیت رشد شخصیتی
o خشم درونی شده.

o در تثبیت رشد شخصیتی، مادر نمی تواند به طور پایایی رفتار جستجوی غذای کودک را تقویت کند
در نتیجه رفتار کودک تحت گواه محرکی مناسب در نمی آید .
o در مورد خشم درونی شده، خشم کودک توسط محرکهای آزارنده برانگیخته می شود
اما بیان این هیجانات توسط دیگران تنبیه می شود.

• در مدلی ، نرخ پایین تقویت مثبت وابسته به پاسخ (RCPR) منجر به افسردگی می شود.
o نرخ پایین این نوع تقویت به کاهش رفتارهای اجتماعی و سایر رفتارها منجر می گردد.
o به علاوه این نرخ پایین باعث فراخوانده شدن سایر علائم افسردگی مانند
غمگینی، خستگی و علائم جسمی می شود
و در نهایت علائم شناختی مانند عزت نفس پایین و بدبینی به این مجموعه اضافه می شوند .

میزان RCPR یا Response-Contingent Positive Reinforcement تابعی از سه عامل است:

۱-تعداد رویدادهایی که بالقوه برای فرد، تقویت کننده هستند.

۲- میزان دسترسی فرد به این رویدادها در محیطش.

۳- وجود رفتارهای وسیله ای لازم برای کسب این تقویت کننده ها در خزانه رفتاری فرد .

4 -1