وونت و تیچنر

وونت و تیچنر

1920 – 1832 –Wilhelm Wundt
1927-1867 – Edward B. Titchener

 

ویلهلم وونت  Wilhelm Wundt

wilhelm-wundt

• ویلهلم ماکسیمیلیان وونت، پزشک، روان‌شناس، فیزیولوژیست و استاد دانشگاه آلمانی به عنوان یکی از پایه گذاران
علم روان‌شناسی تجربی Experimental Psychology شناخته می‌شود.
• وونت پیشوای مکتب ساختمانگرایی Structuralism است.
• او درجه پزشکی خود را در هایدلبرگ Heidelberg University گرفت ولی به مطالعه و تحقیق در فیزیولوژی پرداخت
و همین امر او را به سمت روانشناسی کشانید.
o در ۱۸۷۵ به لایپزیک Leipzig University در آلمان رفت و چهل و شش سال دیگر را در همانجا سپری نمود.
o در سال ۱۸۷۹ وندت اقدام به تاسیس یک آزمایشگاه در دانشگاه شهر لایپزیک نمود که تمرکز اصلی آن بروی مطالعات روانشناسی قرار داشت
و اولین آزمایشگاه از نوع خود به حساب می‌آمد.
o او در این آزمایشگاه به بررسی ماهیت اعتقادات مذهبی، شناسایی اختلالات مغزی و رفتارهای ناهنجار پرداخته،
و بدین سان موفق شد روان‌شناسی را به عنوان رشته‌ای مجزا از رشته‌های دیگر تثبیت کند.
o او همچنین اولین ژورنال علمی در زمینه روان‌شناسی را در سال ۱۸۸۱ میلادی بنا نهاد.

• وونت در حدود ۵۴۰۰۰ صفحه نوشته از خود به یادگار گذاشت. عموماً به وی لقب «پدر روانشناسی آزمایشگاهی» داده‌اند.

ادوارد بردفورد تیچنر  Edward B. Titchener

Titchener

• تیچنر چهار سال در کالج اکسفورد Oxford به تحصیل فلسفه و ادبیات پرداخت و چند سال زیر نظر مستقیم وونت به مطالعه روانشناسی مشغول شد.
o پس از گرفتن درجهٔ دکترای خود به دانشگاه کرنل Cornell University در آمریکا رفت.
o تیچنر در طول ۳۵ سال تدریس استاد راهنمای بیش از ۵۰ پایان نامهٔ دکتری بود.
o تیچنر با شیوهٔ خاص خود برج عاجی را ساخت که در آن به تنهایی می‌نشست و جریانی که از نگاه او تن‌ها
جریان شایسته نام روانشناسی علمی بود را نظاره و هدایت می‌کرد

• تیچنر مانند استادش وونت Wundt ، مهمترین هدفش را علمی کردن روانشناسی معرفی می‌کند.

روان‌شناسی آزمایشی

 Experimental Psychology 

Experimental Psychology2

• روش‌آزمایشی مهم‌ترین روش تحقیق Research در روانشناسی بشمار می‌رود.
o هدف این روش مطالعه رفتار موجود تحت شرایط خاص و مقایسه حالات او در این شرایط است.
o آزمایش کننده شرایط مخصوص تغییر رفتار را بوجود می‌آورد و آزمایش شونده تحت این شرایط قرار گرفته رفتار حاصله مطالعه می‌گردد.
o متغیر مستقل Dependent Variables محرکی است که تغییر پذیری می‌یابد
o متغیر وابسته  Independent Variables پاسخی است که به متغیر مستقل داده می‌شود.
o آزمایش کننده می‌تواند از طرق مختلف بر متغیر مستقل نظارت نماید که معمول‌ترین آنهاروش تغییر مستقیم است.

o در کلیه آزمایش‌های روانشناسی باید از دو گروه گواه و آزمایشی استفاده نمود.
o گروه آزمایشی عبارت‌اند از افرادی که در شرایط خاص آزمایش قرار می‌گیرند و آثار متغیر مستقل روی آنان مطالعه می‌شود.
o گروه گواه کسانی هستند که عیناً کیفیات گروه آزمایشی را دارا بوده ولی تحت شرایط آزمایش واقع نمی‌شوند.
o بدین ترتیب تغییراتی که در اثر متغیر مستقل بوجود می‌آیند با مقایسه دو گروه قابل مطالعه هستند.
o برای حصول اطمینان از نتایج تجربیات باید نکات زیر را در ضبط داشت:

i. رسیدگی از نظر توارث
ii. رسیدگی از طریق طرح آزمایش
iii. پالایش تجربی

o این روش‌ها به منظور حذف نمودن و یا در ضبط قرار دادن آثار متغیرهایی است که مورد علاقه آزمایش کننده نیستند.
o در موارد پیچیده‌تر روانی آثار عوامل متعدد با یکدیگر درگیری می‌یابند و باید به کیفیت تغییر بیش از یک عامل در واحد زمان توجه نمود.

o روش آماری فرضیات روانی را از صورت کیفی به شکل کمی در می‌آورد و نتایج تجربیات متغیر مستقل و روی محور عمودی تغییرات متغیر وابسته را ثبت می‌کنند.
o در روانشناسی از انواع نمودارها که رابطه میان متغیرها را ظاهر می‌سازد استفاده می‌نماید.

o هر گاه بخواهیم یک نوع رفتار را از روی رفتار دیگری پیش‌بینی کنیم بستگی‌ها و توابع را به کار بریم.
o بستگی عبارت‌اند از اظهاریکه به صورت کمی یا نمودار یا کلام تغییرات متغیر وابسته را هم‌زمان با متغیر مستقل نشان دهد.
o در بستگی‌های مثبت پیشرفت و ازدیاد مقادیر یک محور (محور طولها) با پیشرفت محور دیگر (محور عرض‌ها) همراه است.
o عکس این کیفیت در بستگی‌های منفی صادق است بدین ترتیب که مقادیر متغیر وابسته با ازدیاد مقادیر متغیر مستقل کاهش می‌یابد.

o در بستگی‌های غیر یک نواخت ابتدا نمودار حالت پیشرفتگی و سپس کاهش را نشان می‌دهد و یا بالعکس.
o استفاده از تاریخچه زندگی به عنوان روش تحقیق گرچه جداگانه مورد بحث قرار گرفته ولی در حقیقت جزء روش بالینی به شمار می‌رود.
o برخی از جنبه‌های محدود کننده استفاده از تاریخچه زندگی به صورت روش تحقیق عبارت‌اند از:

i. جنبه ذهنی بودن تاریخچه زندگی
ii. محدود بودن آن به یک فرد
iii. امکان تفسیر تاریخچه زندگی به طرق مختلف
iv. کیفی بودن تاریخچه زندگی –

o علی‌رغم این محدودیت‌ها می‌توان براساس آن فرضیات مختلفی بنا نمود و در مواردی که نظارت بیشتری امکان‌پذیر است روش کمی را برای تحلیل آن به کار بست.

Experimental Psychology1
بیشتر در:

ساخت‌گرایی (نظریه یادگیری) ۱
ساخت‌گرایی (نظریه یادگیری) ۲