خلاصه كتاب «ژاك لاكان» نوشته‌ شون هومر

خلاصه كتاب «ژاك لاكان» نوشته‌ِ شون هومر

    (Jacques Lacan (Routledge Critical Thinkers 
by Sean Homer

ترجمه‌ی محمدعلی جعفری و سیدمحمد ابراهیم طاهائی
انتشارات ققنوس

book 1

یادداشت پشت جلد:

o ژاك لاكان بی‌تردید مهم‌ترین روانكاو پس از زیگموند فروید، بنیان‌گذار و پدر روانكاوی است.
o كار لاكان به طرزی عمیقا بحث‌انگیز، روانكاوی را هم در مقام نظریه‌ ذهن ناخودآگاه و هم در مقام فعالیتی بالینی دگرگون كرده است.

o اكنون بیش از پنجاه‌درصد روانكاوان دنیا از روش‌های لاكانی استفاده می‌كنند.  در عین‌ حال، تأثیر لاكان در فراسوی دیوارهای اتاق معاینه بین اندیشمندان روانكاوی مدرن بی‌نظیر است.

o تفكر لاكانی امروزه در رشته‌های مطالعات ادبی و سینمایی، مطالعات زنان و نظریه‌ی اجتماعی نفوذ كرده است و در حوزه‌های گوناگونی مانند آموزش و پرورش، مطالعات حقوقی و روابط بین‌الملل به كار می‌رود.

book 2

بخش های کتاب:

 چرا لاكان؟، Why Lacan
امر خیالی، The Imaginary
امر نمادین، The symbolic
عقده‌ ادیپ و معنای فالوس، The Oedipus complex and the meaning of phallus
سوژه‌ ناخودآگاه، the subject of unconscious
امر واقع، The real
تفاوت جنسی، Sexual difference