کرت لوین و لئون فستینگر

کرت لوین و لئون فستینگر

Leon Festinger 1919 –1989
Kurt Zadek Lewin 1890 –1947

لئون فستینگر

leon-festinger

• مبتکر تئوری هماهنگی شناختی لئون فستینگر Leon Festinger می باشد.
o او در سال ۱۹۱۹ در نیویورک به دنیا آمد و مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۹۳۹ ازکالج شهر نیویورک دریافت کرد.  بعد جذب دا نشگاه آیوا Iowa شد و در سال ۱۹۴۰ فوق لیسانس و ۱۹۴۲ درجه دکترای خود را کسب نمود .  او کار آموزشی خود را در دانشگاه روچستر آغاز کرد و طی سال های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ در آن جا به تدریس اشتغال داشت .
o در سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ به عنوان استادیار رشته روان شناسی عضو انجمن تکنولوژی در کمبریج شد.  وی همچنین به عنوان استاد برجسته در دانشگاه مینسوتا Minnesota در شهر میناپولیس تدریس داشت .
o در سال ۱۹۵۵ به عنوان استاد علم روان شناسی در دانشگاه های کالیفرنیا و استنفورد تدریس کرد و عضو آکادمی علم و هنر آمریکا بود . در سال ۱۹۵۹ در انجمن روان شناسی آمریکا جایزه دانشمند نمونه را دریافت کرد .

leon-festinger2

 

کرت لوین

kurt-zadek-lewin1

o کرت لوین Kurt Lewin استاد روانشناسی لئون فستینگر بود.
o کرت لوین که درجه دکترای خود را از دانشگاه برلین گرفته بود؛ در سال ۱۹۱۴ در دانشگاه آیووا مقدمات تئوری ناهماهنگی شناختی را تنظیم کرده بود، ولی لئون فستینگر این تئوری را توسعه داد .

o علاقه فستینگر به توسعه این تئوری به این خاطر بود که تا آن موقع تئوری هایی که در مورد روان شناسی اجتماعی وجود داشت، بسیار کم بودند.
o تحقیق بی سابقه فستینگر به وسیله اعتبار بخش علمی-رفتاری مؤسسه فورد در سال ۱۹۵۱ انجام گرفت .
o پیش از این، این تئوری برای تحقیق روابط اجتماعی با منابع مالی و کمک آزمایشگاهی در دانشگاه مینسوتا گسترش یافت.
o این تحقیقات تا سال ۱۹۵۷ توسط اعتبارات مالی مؤسسه فورد ادامه یافت، مادامی که فستینگر در دانشگاه استنفورد بود.

kurt-zadek-lewin2

بیشتر:
ناهماهنگی شناختی- هماهنگی شناختی