تأثیر دلبستگی‌ بر شخصیت و زندگی آینده افراد

تأثیر دلبستگی‌ بر شخصیت و زندگی آینده افراد

• تصور محققان این است كه دلبستگی ایجاد شده در دوران كودكی همچنان به مراحل بعدی زندگی تداوم می‌یابد و زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
o اما در بزرگسالی منبع دلبستگی ممكن است تغییر یابد و دلبستگی به همسر و افراد دیگر جایگزین دلبستگی به مادر گردد.

o شواهد حاكی بر آن است كه دلبستگی فرزند آدمی به مراقبان اولیه‌اش نقش مهم و مشابهی ایفا می‌كند.
o طبق این نظریه ناتوانی كودك در برقراری پیوند دلبستگی استوار با یك یا چند تن در سال‌های اولیه زندگی با ناتوانی او در برقراری روابط فردی نزدیك در دروه بزرگسالی ارتباط دارد.

o همچنین كنش متقابل و رابطه عاطفی میان مادر و نوزاد به روابط اجتماعی كودك در آینده شكل داده
و نحوه برخورد مادر با كودك در چگونگی اجتماعی شدن و كسب مهارت‌های اجتماعی فرزند تأثیر بسزا دارد؛
o در واقع دلبستگی بین مادر و كودك شالوده اجتماعی شدن كودك را در سال‌های بعدی پی‌ریزی می‌كند.
o این پیوند در رشد سالم كودك امری جدی، گسترده و فوق‌العاده است.
o با توجه به نظریه دلبستگی و شواهد موجود، می‌توان به این نتیجه دست یافت كه برخورداری از نوع دلبستگی و رشد آن در نوزادان و كودكان می‌تواند
در شكل‌گیری شخصیت اضطرابی یا ایمن و پاره‌ای از خصوصیات دیگر مانند توانایی مقابله با استرس‌ها و موقعیت‌های تنش‌زا و توانایی برقراری روابط سالم اجتماعی
و شناسایی هیجان‌ها و توانایی در كنترل آن‌ها مؤثر باشد.
o بنا به اعتقاد بالبی هیجان‌ها قویاً با دلبستگی در ارتباط هستند.

2016-08-21 14.58.31
دلبستگی ایمن:

افرادی كه دلبستگی ایمن دارند با جملات زیر موافق می‌باشند:

i. برای من تقریباً آسان است با دیگران رابطه عاطفی برقرار كنم

ii. من می‌توانم به راحتی دیگران را دوست داشته باشم واجازه بدهم آن‌ها هم دوست داشته باشند

iii. من نگران این نیستم كه تنها بمانم یا دیگران مرا نپذیرند

o این دلبستگی اغلب ناشی از وجود تعاملات گرم و مثبت و پاسخ‌دهنده قبلی با فرد مورد دلبستگی (مادر) می‌باشد.
o افرادی كه دلبستگی ایمن دارند، نسبت به خودشان و شخص مورد علاقه‌شان مثبت فكر می‌كنند.
o آن‌ها نسبت به روابط بین فردی‌شان نیز نگاه مثبتی دارند.
o آن‌ها اغلب از روابط خود احساس رضایت و خشنودی می‌كنند.
o افراد دلبسته ایمن هم در روابط صمیمانه و هم در روابط مستقل خود احساس راحتی می‌كنند
o اكثر اوقات می‌خواهند تعادلی بین صمیمیت و استقلال در روابط خود برقرار كنند.

o افرادی كه سبك‌های دلبستگی ایمن دارند اغلب از روابط خود احساس رضایت بیشتری می‌كنند.
o سبك‌های دلبستگی ایمن منجر به ارتباط زنده‌تر و خود ابرازگری صمیمانه‌تر می‌شوند، كه رضایت‌مندی ارتباط را افزایش می‌دهد.
o افرادی كه سبك‌های دلبستگی‌ ایمن دارند روابط بلندمدت‌تری دارند و نسبت به دیگران متعهدتر هستند.
o این افراد از رابطه بین‌ فردی خود بیشتر احساس رضایت می‌كنند و همین احساس رضایت موجب می‌شود تا رابطه خود را بیشتر ادامه دهند.
o افرادی كه از راهكارهای ایمن استفاده می‌كنند تفكرات مثبت در آن‌ها رشد می‌كند و در نتیجه می‌توانند خاطرات مثبتی از اشخاص و حوادث در ذهن خود حفظ كنند؛
o پاسخ‌های مثبت موجب می‌شوند تا افراد به مسائل دشوارتر و موقعیت‌های نگران كننده بعدی، با خلاقیت بیشتری پاسخ دهند.

o راهكارهایی مثل دلبستگی اجتنابی منجر به افكار منفی می‌شوند و فرد در موقعیت‌های استرس‌زا و مشكلات بعدی كمتر از خود خلاقیت نشان می‌دهد.
o این نقطه نظر، به افراد توصیه می‌كند تا برای كم كردن اضطراب از راهكارهای ایمن استفاده نمایند.
o نظریه دلبستگی همیشه بر اهمیت صمیمت تاكید كرده است.
o بالبی این‌طور نوشته است:
نظریه دلبستگی بر این باور است كه صمیمی شدن با افراد خاص به عنوان یك مولفه اساسی ماهیت بشر می‌باشد

o در صمیمت فرد می‌تواند افكار احساسات، آرزوها، ترس‌ها و موضوعات مهم زندگی خود را برای فرد دیگری افشاء كند
و طرف مقابل نیز به او پاسخ مثبت می‌دهد و از وی مراقبت می‌كند.