شش مرحله طلاق

       پل بوهانون Paul Bohannan  ، از ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۷ معتقد بود که طلاق مسأله غامضی است که همزمان شش بعد را در نظر می گیرد.

وی این شش بعد را «شش وضعیت طلاق» Six Stations of Divorce  می نامند که عبارتند از :

 

1-     طلاق عاطفی: The Emotional Divorce  

زن و شوهر عواطف خود را از یکدیگر دریغ می دارند و روی از هم بر می تابند، زیر اعتمادشان به یکدیگر و جذابیت شان برای هم به پایان رسیده است.

 

2-     طلاق اقتصادی: The Economic Divorce  

وقتی خانواده ای از هم می پاشد، تصفیه اقتصادی یعنی تقسیم اموال و دارایی آنها.

 

3-     طلاق قانونی: The Legal Divorce  

در دادگاه پایان رسمی ازدواج Dissolving  و همراه آن شرایط اجازه ازدواج مجدد برای طرفین اعلام می گردد.

 

4-     طلاق توافق والدین: The Co-Parenting Divorce  

تصمیماتی که درباره حضانت فرزند، دیدار بعدی آنان، مسئولیت های هر یک از والدین از نظر مالی و تربیت کودکان و ….

 

5-     طلاق اجتماعی: The Community Divorce  

تغییراتی است که در رابطه با دوستان و آشنایان اتفاق می افتد.

بدین معنا که چون از وقوع طلاق اطلاع پیدا می کنند، هر یک به گونه ای واکنش نشان می دهند.

 

6-     طلاق روانی: The Psychological Divorce  

وقتی ازدواجی گسسته شد، احساس همدلی از بین می رود و مفهوم «خود» تغییر می کند. The “WE” becomes the “ME”

در اینجا طرفین باید درک کنند که دیگر هیچ کدام از آنها یک پیوند را تشکیل نمی دهند؛

زیرا هر یک خود را تنها می بیند و این تنهایی برای هر یک از آنان یک «ضربه» است.

علل، ابعاد و عواقب طلاق

Leave a Reply

Your email address will not be published.