گزیده ای از ابوالفرج رونی

گزیده­ای از ابوالفرج رونی

تا یک نفس از حیات باقی است مرا               در سر هوس شراب و ساقی است مرا

کاری که من اختیار کردم این بود                               باقی همه کار اتفاقی است مرا

ای عشق به خویشتن بلا خواسته ام                           آنگه که به آرزو ترا خواسته ام
تقصیر مکن کت به دعا خواسته ام                                 خود به دعا بلا چرا خواسته ام .

از روز نخست کاین دلم رای تو جست               دید است جفای سخت و پیمانی سست

بودم ز تو دل شکسته از روز نخست                              ناید ز دل شکسته پیمان درست

Pages: 1 2 3 4 5 6

Pages ( 1 of 6 ): 1 2 ... 6بعدی »