گزیده ای از اخوان ثالث

گزیده ای از مهدی اخوان ثالث ای ایلو: شرح دلتنگی من بی تو فقط یک جمله ست “تا جنون فاصله‌ای نیست از اینجا که منم” آخ ایلو! تو چه دانی که پس هر نگه ساده من: چه جنونی چه نیازی جه غمیست چنان تنهای تنهایم که حتی نیستم با خود                  نمی دانم که عمری را … Continue reading گزیده ای از اخوان ثالث