گزیده ای از افشین مقدم

گزیده­ ای از افشین مقدم

من عاشق کسی ام که عاشق کسیه          شقایقم نمی شه شقایق کسیه

جنون بوسیدنش هر لحظه همراهمه             مخالف منه چون ، موافق کسیه ….

آغوشش اندازه ی آغوش من نمیشه              از همه ی زوایا ،مطابق کسیه

اونجوری که میخوام نیست اونجوری که میخواد نیست                       روال زندگیش بر سلایق کسیه

روز وشب من فقط به فکر اون میگذره                     طفلی خودش اسیر دقایق کسیه

دل رو به دریا زدم که غرق دریا بشم                   اما دیدم عشق من، تو قایق کسیه

همین روزا کار من به خودکشی میرسه                  اینم یه گوشه ای ازحقایق کسیه …

شعر

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pages ( 1 of 17 ): 1 2 ... 17بعدی »