گزیده ای از تورج نگهبان

گزیده ای از تورج نگهبان

قسم به دلهای خسته خسته دلان-قسم به قلب شکسته خسته دلان-به آه بر لب نشسته خسته دلان

که من در این سینه جز غمی آشنا ندارم به دل همزبان ندارم-

از او جدا مانده ام در این رهگذر ز یارم نشان ندارم

ببین به شام بی ستاره ام ، نکرده چاره ام ، نگاه چاره سازی

نخوانده با نوای خسته ام ، نی شکسته ام ، نوای دلنوازی

ز حسرتم آه بی ثمر بر لب تا کی ، یارب تا کی؟

به خلوتم شام بی سحر یا رب تا کی ، امشب تا کی؟

شنیده ای ترانه حزینم؟ به نیمه شب کلام آتشینم؟

ز حسرتم آه بی ثمر بر لب تا کی ، یارب

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Pages ( 1 of 7 ): 1 2 ... 7بعدی »