گزیده ای از رسول یونان

گزیده ای از رسول یونان

انسان­ها شبیه هم عمر نمی­کنند؛ یکی زندگی می­کند، یکی تحمّل

انسان­ها شبیه هم تحمّل نمی­کنند؛  یکی تاب می­آورد، یکی می­شِکند

انسان­ها شبیه هم نمی­شکنند؛  یکی از وسط دو نیم می­شود، دیگری تکه­ تکه

تکه­ ها شبیه هم نیستند؛  تکه­ای یک قرن عمر می­کند، تکه ­ای، یک روز

مرا ببخش؛ اگر دوستت دارم و کاری از دستم بر نمی آید..!

از تو دور شدم؛ مثل ابر از دریا؛ اما هر جا رفتم باریدم.

شعر

Pages: 1 2 3 4 5

Pages ( 1 of 5 ): 1 2 ... 5بعدی »