گزیده ای از زویا زاکاریان

گزیده ای از زویا زاکاریان

گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم … من از هوای عشق تو ، دل بکنم یا نکنم؟

با این سوال بی‌ جواب ، پناه به آینه می برم … خیره به تصویر خودم ، می پرسم از کی‌ بگذرم؟

یه سوی این قصه تویی‌،یه سوی این قصه منم … بسته به هم وجود ما، تو بشکنی ، من می شکنم

نه از تو می ‌شه دل برید، نه با تو می ‌شه دل سپرد … نه عاشق تو می ‌شه موند، نه فارغ از تو می ‌شه موند

هجوم بن بست رو ببین ، هم پشت سر ، هم رو به رو … راه سفر با تو کجاست،من از تو می پرسم بگو؟

من از تو می پرسم بگو،گریه کنم یا نکنم،حرف بزنم یا نزنم؟ … من از هوای عشق تو ، دل بکنم یا نکنم؟

تو بال بسته ی منی‌،من ، ترس پرواز تو ام … برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم؟

گریه کنم یا نکنم،حرف بزنم یا نزنم ؟… من از هوای عشق تو ، دل بکنم یا نکنم؟

گزیده ای از زویا زاکاریان

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pages ( 1 of 9 ): 1 2 ... 9بعدی »