گزیده ای از شهرام نصیری

گزیده ای از شهرام نصیری

جز تو کس با دل ما همدل و همراز نشد      گریه کردم که دلم باز شود باز نشد

خاطراتم همه در کوچه ی مان ماند که ماند           بر سرم سایه ی آن سرو گل ناز نشد

دردها داده به من گردش دوران اماااا           هیچ دردی چو غمت خانه برانداز نشد

خاطرت هست که آن قصه ی با هم بودن           چه شد این قصه به سر آمد و آغاز نشد

این همه قلب من از عشق شما دم می زد          خوار شد پیش همه وای سرافراز نشد

تازه دل داشت پریدن ز شما می آموخت          حیف کز لانه بیفتاد و به پرواز نشد

تو خودت بر سر این میز قضاوت بنشین               تا ببینی غم من از همه ممتاز نشد ؟

کوک می کرد فلک با غم خود ساز مرا              لحظه ای جان و دلم فارغ از این ساز نشد

بودی آگاه تو از آن همه احساس دلم          همگی ماند درون دل و ابراز نشد

شعر

Pages: 1 2 3 4 5

Pages ( 1 of 5 ): 1 2 ... 5بعدی »