گزیده ای از قاآنی

گزیده ای از قاآنی

بگذارکه تا می خورم و مست شوم                چون مست شوم به عشق پابست شوم

پابست شوم به کلی از دست شوم              از دست شوم نیست شوم هست شوم

در میکده مست از می نابم کردند                 سرمست ز جرعهٔ شرابم کردند

ای دوست به چشمهای مست تو قسم          جامی دو سه دادند و خرابم کردند

تا یار مرا ربوده از هستی خویش                 واقف نیم از بلندی و پستی خویش

آنگونه ز جام عشق مستم دارد            کآگاه نیم ز خویش و از مستی خویش

نه باده نه جام باده ماند باقی             نه ساده نه نام ساده ماند باقی

ما زادهٔ مام روزگاریم ولی            نه زاده نه مام‌زاده ماند باقی

شعر

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pages ( 1 of 10 ): 1 2 ... 10بعدی »