گزیده ای از لیلا کسری

گزیده ای از لیلا کسری

مثل باد سرد پاییز – غم لعنتی به من زد …حتی باغبون نفهمید – که چه آفتی به من زد

رگ و ریشه هام سیاه شد – تو تنم جوونه خشکید…اما این دل صبورم – به غم زمونه خندید

آسمون مست جنونی- آسمون تشنه خونی…آسمون مست گناهی – آسمون چه رو سیاهی

اگه زندکی عذابه – یه حباب روی آبه…من به گریه ها میخندم – میگم این همش یه خوابه

آسمون تو مرگ عشقو – توی یاخته هام نوشتی…این یه غمنامه تلخه – که تو سر تا پام نوشتی

من به لحظه شکستم – اگه نزدیک اگه دورم…از ترحم تو بیزار – من خودم سنگ صبورم

آسمون پیشم شکستی – من دیگه رو پام میمونم…منو از تنم بگیری – تو ترانه هام میمونم

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Pages ( 1 of 29 ): 1 2 ... 29بعدی »