گزیده ای از مجتبی ‌سپید

گزیده ای از مجتبی ‌سپید

 

تو را به آب می­دهم، برآب هم شُدی، شُدی               به ضربِ اوجِ موج­ها، خراب هم شُدی، شُدی!

تو را به شعر می­کِشم که ماندنی شوی اگر                 دلیلِ ضعفِ این غزل، حساب هم شدی، شدی

بخوان! برقص! کِل بکش! غریبه فرض کن مرا                     خلاصهِ کلام، بی­حجاب هم شدی، شدی

حواله­ات به مست­های توبه کار روزگار                        به چشمِ هیزبین­شان، شراب هم شدی، شدی!

اگر چه دور می­شوی؛ اگر چه غرق می­شوی          گُذشتم از تو بعد از این، عَذاب هم شدی، شدی

رسالتم تمام شد؛ بمان که بعدِ رفتنم                 عروسِ نوحِ سنگدل، خطاب هم شدی، شدی!

گزیده ای از مجتبی ‌سپید

شعر

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pages ( 1 of 11 ): 1 2 ... 11بعدی »