گزیده ای از محمدعلی بهمنی

گزیده ای از محمدعلی بهمنی

تو را گم می كنم هر روز و پیدا می كنم هر شب…بدین سان خواب ها را با تو زیبا می كنم هر شب

تبی این گاه را چون كوه سنگین می كند آن گاه…چه آتش ها كه در این كوه برپا می كنم هر شب

تماشایی است پیچ و تاب آتش ها، خوشا بر من…كه پیچ و تاب آتش را تماشا می كنم هر شب

مرا یك شب تحمل كن كه تا باور كنی ای دوست…چگونه با جنون خود مدارا می كنم هر شب

چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو…كه این یخ كرده را از بی كسی، ها می كنم هر شب

تمام سایه ها را می كشم بر روزن مهتاب…حضورم را ز چشم شهر حاشا می كنم هر شب

دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش…چه بی آزار با دیوار نجوا می كنم هر شب

كجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی؟…كه من این واژه را تا صبح معنا می كنم هر شب

شعر

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را…او که هرگز نتوان یافت همانندش را

منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد…غزل و عاطفه و روح هنرمندش را

از رقیبان کمین کرده عقب می‌ماند…هر که تبلیغ کند خوبی دلبندش را

مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر…هر که تعریف کند خواب خوشایندش را

مادرم بعد تو هی حال مرا می‌پرسد…مادرم تاب ندارد غم فرزندش را

عشق با اینکه مرا تجزیه کرده‌ست به تو…به تو اصرار نکرده‌ست فرآیندش را

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت…مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را

حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید…بفرستند رفیقان به تو این بندش را

منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر…بین موهای تو گم کرد خداوندش را

Pages: 1 2 3 4 5 6

Pages ( 1 of 6 ): 1 2 ... 6بعدی »