گزیده ای از هلاکی همدانی

گزیده ای از هلاکی همدانی

 

یار دل برد و پی بردن جان وعده نمود     شادمانیم که یک بار دگر می‌آید!

بهر خرسندی خود گر دل ما آزاری          دلِ آزرده‌ی ما را به چه خرسند کنی ؟

حاصل از عشق بتان کردیم روی زرد را      غیر از این رنگی ز خوبان نیست اهل درد را

در لحاف فلک افتاد شکاف                   پنبه ها ریخت از این کهنه لحاف

لذت دیوانگی در سنگ طفلان خوردن است      حیف مجنون را ز اوقاتی که در هامون گذشت

Pages: 1 2

Pages ( 1 of 2 ): 1 2بعدی »