گزیده ای از هلاکی همدانی

گزیده ای از هلاکی همدانی یار دل برد و پی بردن جان وعده نمود     شادمانیم که یک بار دگر می‌آید! بهر خرسندی خود گر دل ما آزاری          دلِ آزرده‌ی ما را به چه خرسند کنی ؟ حاصل از عشق بتان کردیم روی زرد را      غیر از این رنگی ز خوبان نیست اهل درد را در … Continue reading گزیده ای از هلاکی همدانی