گزیده ای از کریم فکور

گزیده ای از کریم فکور

«ای عشق من»،.. کجایی که از غمت ناله می‌کند عاشق وفادار..؟!

ای عشق من،.. کجایی که بی تو شد، دل اسیر غم دیده‌ام گهربار..؟!

ای عشق من،…. دمی اولین شبِ آشنایی و عشق ما به یاد آر..

ای عشق من،…. در آن شب تو بودی، عیش و عشرت و آرزوی بسیار..!

چه دیدی از من حبیبم ای عشق من،….، که دادی آخر، فریبم، ای عشق من،…..؟!

نیابی ای کاش، نصیب از گردون، که شد ناکامی، نصیبم، ای عشق من،…..؟!

بُود مرا، در دل شب تار، آرزوی دیدار..تا به کی پریشان..؟ !تا به کی گرفتار..؟!

یا مده مرا، وعده وفا، راز خود نگه دار..یا به روی من، خنده‌ها بزن،  قلب من بدست آر…!

لب خود بگشا.. به سخن ای عشق من،.. ، دل زارم را..  مشکن ای عشق من،..!

نشدی عاشق، زکجا دانی، چه کشد هر شب، دل من ای عشق من،….

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pages ( 1 of 9 ): 1 2 ... 9بعدی »