… عشق‌ يعنی

 عشق‌ يعنی  …

… عشق‌ يعنی … شعر و مستی

 

… عشق‌ يعنی …

عشق‌ یعنی‌ مهرِ بی‌ اما و اگر- عشق‌ یعنی‌ رفتن‌ با پای‌ِ سر

عشق‌ یعنی‌ دل‌ تپیدن‌ بهر دوست‌ – عشق‌ یعنی‌ جان‌ من‌ قربان‌ اوست‌

عشق‌ یعنی‌ مستی‌ از چشمان‌ او – بی‌لب‌ و بی‌جرعه، بی‌می، بی‌سبو

عشق‌ یعنی‌ عاشق‌ بی‌زحمتی‌ – عشق‌ یعنی‌ بوسه‌ بی‌شهوتی‌

عشق‌ یار مهربان‌ زندگی‌ – بادبان‌ و نردبان‌ زندگی‌

عشق‌ یعنی‌ دشت‌ گلكاری‌ شده‌ – در كویری‌ چشمه‌ای‌ جاری‌ شده‌

یك‌ شقایق‌ در میان‌ دشت‌ خار – باور امكان‌ با یك‌ گل‌ بهار

در خزانی‌ برگ ریز و زرد و سخت‌ – عشق، تاب‌ آخرین‌ برگ‌ درخت ….ادامه

هركجا عشق‌ آيد و ساكن‌ شود هرچه‌ ناممكن‌ بود ممكن‌ شود

در جهان‌ هر كار خوب‌ و ماندني‌ است‌ ردپاي‌ عشق‌ در او ديدني‌ست‌

 آری عشق‌ رمزي‌ در دل‌ست‌ شرح‌ و وصف‌ عشق‌ كاري‌ مشكل‌ست‌

عشق‌ يعنی شور هستی دركلام‌ عشق‌ يعنی شعر، مستی والسلام‌

عشق‌ يعنی ایلو

گزیده ای از مجتبی کاشانی

شعر

Leave a Reply

Your email address will not be published.