غلط کردم غلط

غلط کردم غلط

غلط کردم غلط

 

گزیده ای از وحشی بافقی

تکیه کردم بر وفای او غلط کردم، غلط                  باختم جان در هوای او غلط کردم، غلط

عمر کردم صرف او فعلی عبث کردم عبث           ساختم جان را فدای او غلط کردم، غلط

دل به داغش مبتلا کردم خطا کردم، خطا             سوختم خود را برای او غلط کردم، غلط

اینکه دل بستم به مهر عارضش بد بود، بد        جان که دادم در هوای او غلط کردم، غلط

از برای خاطر اغیار خوارم میکنی                  من چه کردم کین چنین بی اعتبارم میکنی

روزگاری آنچه با من کرد استغنای تو                        گر بگویم گریه ها بر روزگارم میکنی

سوی بزمت نگذرم از بس که خوارم کرده ای   ا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده ای

نا امیدم بیش از این مگذار خون من بریز          چون به لطف خویشتن امیدوارم کرده ای

شعر

Leave a Reply

Your email address will not be published.