عواقب تنهایی

حس تنهايى

عواقب و اثرات تنهایی

Loneliness4
تنهایی نوعی احساس تهی بودن و خلاء درونی است.

فرد احساس انزوا كرده و از دنیا جدا می‌شود.‌
از كسانی كه دلش می‌خواست با آنها رابطه داشته باشد،‌ می‌بُرد.

 

انواع و درجات مختلفی از حس تنهایی وجود دارد .

1. شاید تنهایی به صورت یك احساس مبهم از درست نبودن امور تجربه شود. این حالت نوع خفیف احساس تهی بودن است.

2. شاید تنهایی به صورت محرومیت و درد بسیار شدید تجربه شود.

3. یك نوع تنهایی به گم كردن یك شخص خاص، بدلیل مرگ او یا دوری‌اش مربوط می‌شود.

4. نوع دیگر تنهایی ناشی از فقدان تماس با مردم است.

5. ممكن است فرد در شیفت شب باشد. یا در ساختمانی اقامت کند كه مردم بندرت به آنجا رفت و آمد می‌كنند.

6. ممكن است فرد از دیگران جدا شده باشد.

7. ممكن است از نظر عاطفی احساس تنهایی كند، در میان مردم باشد ولی در برقراری رابطه با آنها دچار مشكل شوید.

8. احساس تنهایی مساوی با تنها بودن نیست . هر شخصی همیشه زمانی را برای تنها بودن در نظر می‌گیرد.

9. البته همه گاهی احساس تنهایی می‌كنند . فقط زمانی كه فرد در دام تنهایی‌ گرفتار شود، به یك مشكل واقعی تبدیل می‌شود.

10. تنهایی یك احساس انفعالی است .

11. ابقا و تداوم آن ناشی از اجازه منفعلانه فرد از یك سو، و انجام ندادن کاری برای تغییر از سوی دیگر است.

12. اگر هیچ كاری برای رفع آن انجام نشود، حس تنهایی خودش از بین نخواهد رفت.

13. شگفت آور این كه در بعضی از موارد افرادی به این احساس خوشامد می‌گویند.

14. پذیرفتن تنهایی و غرق شدن دراحساسات مرتبط با آن، معمولا به افسردگی و درماندگی منتهی می شود.

15. افسردگی نیز به نوبه خود، احساس انفعال بیشتر و افسردگی افزونتر می آورد.

16. میان تنهایی و بروز مشکلات قلبی و عروقی، بروز التهاب در بدن، مشکلات یادگیری و نقص حافظه رابطه‌ای وجود دارد.

17. تنهایی دارای اثرات منفی متعددی است که در یافته‌های پژوهشگران به آنها اشاره شده است. محققان تغییراتی در برخی از ژن‌های سیستم ایمنی افراد تنها مشاهده کرده‌اند.

18. برخی از ژن‌های کلیدی و مهم که در واکنش‌های ضد ویروسی و تولید آنتی-بادی نقش دارند، در بدن این افراد دچار تغییراتی می‌شوند که باعث تضعیف عملکرد سیستم ایمنی در مقابل حملات ویروسی خواهد شد.

19. کیفیت خواب در افرادِ تنها تنزل پیدا کرده و بر سلامت جسمی و روحی آنها اثر منفی می‌گذارد.

20. فرد در طول شب بارها از خواب بیدار می‌شود و طول زمان واقعی خواب وی بسیار کم است.

21. میزان واکنش شدید به رفتارهای منفی دیگران در افراد تنها بیشتر از سایرین است.

22. از نظر افراد تنها، دنیا جای امنی نیست و این حس را به دیگران نیز القا می‌کنند.

23. افراد تنها غمگین هستند و باعث ایجاد ناراحتی، سرخوردگی، ناامنی جسمی و روحی در دیگران هم می‌شوند.

Loneliness3