ویژگی ها

روانشناسی شهامت

ویژگی های شهامت

 

ویژگی های شهامت : شهامت چیزی است که همه می خواهند داشته باشند. شهامت جزو صفات خوب است. مایه احترام و شایستگی است.

فرهنگ ها پرند از داستان های شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی. اما، شهامت فقط شجاعت فیزیکی نیست.

کتاب های تاریخ به فعالان اجتماعی، مانند

مارتین لوتر کینگ    Martin Luther King

نلسون ماندلا    Nelson Rolihlahla Mandela

گاندی     Mohandas Karamchand Gandhi

که در برابر بی عدالتی ایستادند و صحبت کردند و خطرهای بزرگی را خریدند یاد میکنند.

Courage2-fa

ویژگی های شهامت

کارآفرینانی مانند:

استیو جابز Steven Paul “Steve” Jobs

والت دیزنی، Walter Elias “Walt” Disney

که به دنبال رویاها و نوآوری های خود خطرات مالی را پذیرفتند، شجاع شناخته شده و نمونه تمجید عمومی هستند.

شهامت به گونه های مختلفی تعریف شده اند. نقل قول های زیر شش روش مختلف تعریف شهامت را بیان و نشان می دهند:

1. انتخاب به اقدام با وجود احساس ترس.

• تنها زمانی یک فرد باشهامت است که بترسد.

• ترس و شهامت برادرند.

• شهامت در غیاب ترس ایجاد نمیشود، بلکه غلبه بر ترس شهامت میآورد. فرد شجاع کسی نیست که احساس ترس نکند، فاتح ترس شجاع است.

• هیچ موجود زنده ای بدون ترس نیست. مواجهه با خطر همیشه ترسناک است. شجاعت واقعی هنگامی است که در مواجهه با خطر بترسیم.

• شهامت یعنی پیش رفتن و انجام آنچه باید انجام شود به همراه وحشت زدگی.

• فرد بدون حس ترس احمق است.  کسی که اجازه می دهد ترس او را کنترل کند، بزدل است.

• شهامت یعنی انجام آنچه که از آن میترسیم. بدون ترس شجاعتی وجود ندارد. فرد شجاع به جای واکنش نشان دادن، عمل می کند.

2. پیروی از احساس قلبی .

• شور و هیجان محرک انجام کارهای فوق العاده است، منشا کشف و به چالش کشیدن خودمان است. شور و شوق همیشه قلب و مرکز شجاعت است.

• از همه مهمتر، شهامت داشته باش تا از احساس قلبیت پیروی کنی. احساس قلبیت خودش میداند واقعا چه می خواهید. همه چیزهای دیگر ثانویه هستند.

• جرات یعنی از دست دادن لحظه ای جای پا و تکیه گاه خود، بی جراتی یعنی از دست دادن کامل خود.

• تحمل درد شدید کشف درون و خودشناسی شهامت میطلبد. بی شهامتی یعنی انتخاب بیهوشی و عدم احساس درد تا آخر زندگی.

3. استقامت در برابر سختی ها

• هنگامی که می ترسیم، نباید خودمان را مشغول تلاش اثبات انکار وجود خطر کنیم. باید به رغم خطر پیش رفت و ادامه داد.

• یک قهرمان شجاع تر از یک فرد معمولی نیست، اما او پنج دقیقه بیشتر شجاع میماند.

• اگر به جای زانو زدن به موانع، ذهن خود را آماده عبور قاطعانه از موانع کنیم، مشکلات زندگی از بین میروند.

• شهامت همیشه با سر و صدا همراه نیست. گاهی، یک ندای کوتاه و آهسته در پایان روز که می گوید فردا دوباره امتحان کن، شهامت است.

• با خودش فکر کرد: برگردم؟ اصلا خوب نیست! بروم کنار؟ غیر ممکن است! بروم جلو؟ تنها راه است! – پس او به همراه شمشیر کوچکش در یک دست، و دست دیگرش بر دیوار، و قلبش تپش کنان به پیش رفت.

• قد و قواره فرد در مبارزه مهم نیست، قد و قواره مبارزه در فرد مهم است.

4. ایستادگی برای احقاق حق

• گاهی اوقات در برابر شر ایستادن مهم تر از شکست دادن آن است. بزرگترین قهرمانان به دلیل باور حق ایستادگی کردند و فداکارانه زندگی خود را بخطر انداختند.

• باورت را به زبان بیآور، حتی اگر صدایت بلرزد.

• شهامت از مراقبت و اعتنا برمی آید.

• خشم پیشنیاز شهامت است.

5. افق دید خود را گسترش دهید.

• با نگاه دایم به ساحل، اقیانوس های جدید کشف نمی شوند.

• جهان به ذهنی جوان نیاز دارد؛ خلق و خوی با ارادگی، تخیل کیفی ، تسلط دلیری بر بزدلی و ترسویی، اشتهای ماجراجویی بر سهولت زندگی.

• زندگی بسته به شهامت فرد کوچک و بزرگ میشود.

• اشک شرمندگی ندارد، اشک شهادت می دهد که یک فرد باشهامت است، شهامت رنج بردن.

• فرد ایده آل، حوادث زندگی را با منزلت و کرامت تحمل میکند، و از آنها بهترین شرایط زندگی را میسازد.

• تا لحظه مرگ، هیچ فردی از شهامت خود مطمئن نیست.

تعریف شهامت

ویژگی های شهامت