شهامت

روانشناسی شهامت

تعریف شهامت

شَهامت “میزان توانایی” فرد در مقابله با “درد” و چالش های “فیزیکی” یا “روانی” است.

Courage1-fa

این اصطلاح گاهی برای اشاره به افراد بی باک هم استفاده می شود. اما به طور کلی، به قدرت انجام کارهای ترسناک علی رقم وجود و احساس ترس و اضطراب اطلاق میشود.

به عبارت دیکر، در شَهامت، حتماً عمل شجاعانه باید با ترس و نگرانی و اضطراب از عواقب عمل همراه باشد.

شَهامت هم مفهوم فلسفی دارد و هم مفهوم روانشناختی. فرهنگ های مختلف، نویسندگان، و روانشناسان شهامت را به گونه های متفاوت تعریف کرده اند.

مردم زیادی از شَهامت به عنوان شجاعت و بی باکی یاد میکنند. اما در واقع شَهامت باید از یک سطح بالای ترس و هراس همراه باشد. ولی، در عملِ شَهامت گونه، ترس و اضطراب عامل بازدارنده مقابله یا به چالش کشیدن موانع نمیگردند.

نمونه هایی از شَهامت شامل مواجهه یک فرد با متجاوز خود در دادگاه، ثبت نام در ارتش، یا شخصی که از رئیس خود افزایش حقوف می طلبد، میباشد.

شهامت به عنوان یک ویژگی شخصیتی

برخی از مردم باشَهامت توصیف میشوند. شَهامت یک فرد می تواند شخصیت او را تحت تاثیر قرار دهد.

افرادی که میزان اضطراب بالایی دارند، کمتر شَهامت به خرج میدهند، و افراد کم اضطراب باشهامت ترند.

از آنجا که اضطراب در سراسر طول عمر یک فرد نسبتاً پایدار است، شَهامت نیز می تواند ظاهر نسبتاً پایداری داشته باشد. با این حال، مردم مضطرب هم می توانند باشهامت رفتار کنند، به ویژه هنگامی که آنها یاد بگیرند با اضطراب خود مقابله کنند.

بیشتر در:

ویژگی های شَهامت

افراد باشهامت

شَهامت های غلط انداز