همدردی،همدلی

… Pathy

 روانشناسی همدردی، همدلی، بی دلی، بد دلی

Apathy, Antipathy, Empathy, Sympathy

Pathy

 

در مواجهه با فرد دردمند، چهار نوع واکنش عاطفی ممکن است:

۱- بی تفاوتی، بی دلی، بی احساسی یا اپاتی Apathy :

بی دلی با فقدان علاقه، نگرانی، هیجان، شور و یا سرکوب احساسات همراه است.

یک فرد بی تفاوت علاقه ای به شنیدن یا دانستن زندگی عاطفی، اجتماعی، معنوی، و فلسفی دردمنان نیست و به راحتی از کنار آن میگذرد.

شخص بی تفاوت ممکن است هدف یا معنای احساس در زندگی را نداند.

یک فرد بی تفاوت از خود بی حسی و کندی نشان می دهد.

در روانشناسی مثبت، بی تفاوتی نتیجه فقدان احساس توانایی و مهارت مورد نیاز برای مقابله با چالش ها و از روی احساس ضعف است.

همچنین ممکن است بی تفاوتی در نتیجه احساس بی ربطی مورد به فرد، و یا از روی تجربه درماندگی و ناتوانایی و ناکامی های قبلی باشد.

بی تفاوتی ممکن است نشانه ای از مشکلات روانی خاص مانند اسکیزوفرنی یا زوال عقل باشد.

با این حال، بی تفاوتی چیزی است که همه مردم در برخی مواقع از خود بروز میدهند.

بی تفاوتی یک واکنش طبیعی به ناامیدی، افسردگی و استرس است.

بی تفاوتی میتواند راهی برای فراموش کردن احساسات منفی هم باشد.

این نوع بی تفاوتی شایع و معمولا کوتاه مدت است.

2010-04-19 12.21.44

۲- بد دلی،نفرت، بیزاری یا انتی پاتی Antipathy:

بد دلی نشانه نفرت و بیزاری و دوست نداشتن عمیق ارادی یا غیر ارادی از چیزی یا کسی است.

بد دلی نقطه مقابل همدردی است.

نفرت و بیزاری ممکن است تجربی باشد، و گاهی اوقات بدون علت و منطق است.

بد دلی و بیزاری بین فردی اغلب غیر منطقی و به رفتار و ویژگی های فیزیکی خاص فرد مربوط میشود.

این ویژگی ها به نشانه هایی از صفات شخصیتی مثل چشم های بسته و عمیق بیانگر ظلم و ستم نسبت داده شده است.

علاوه بر این، گاهی اوقات احساسات منفی، ناگهانی و بدون استدلال، و شبیه یک فرایند خودکار صورت می گیرد.

 

۳- همدلی یا ام پاتی Empathy:

همدلی توانایی درک و اشتراک احساسات دیگران است.

هنگامی که شخصی احساسات فرد دیگری را کاملا درک و احساس میکند ،

یعنی دارد با او همدلی میکند. همدلی یک ویژگی شخصیتی و با درجات مختلف است.

همدلی تنها به عنوان یک ابزار برای استفاده در مواجهه با یک فرد پریشان نیست، و مزایای گسترده تری دارد.

به عنوان مثال، هر کس در طی کار و زندگی شخصی اش با بسیاری از مردم که دارای عقاید و آرای متفاوتند، سر و کار پیدا می کند.

افراد ممکن است دیدگاه های سیاسی یا مذهبی متفاوت داشته باشند که می تواند به قطع ارتباطات منجر شود.

گفت و گوی همدلانه می تواند در چنین مواقعی بسیار مفید باشد.

افراد همدل از این جملات استفاده میکنند:

من غم و اندوه شما را احساس می کنم.

من این ضایعه و از دست دادن بزرگ شما را درک می کنم.

آیا می توانم کمکی بکنم؟

من درد شما را احساس و درک می کنم.

 

۴- همدردی، دلسوزی یا سمپاتی Sympathy:

همدردی با احساس ترحم، غم و اندوه، و دلسوزی برای بدبختی شخص دیگر همراه است.

هنگامی که فردی با کسی همدردی میکند، در واقع برایش دلسوزی و ترحم میکند.

اما لزوما این دلسوزی به معنای درک احساسات فرد دردمند نیست.

همدردی با احساس حمایت و مراقبت و نگرانی و آرزو برای دردمند، اغلب از نزدیکان، همراه است.

دوست دارد وی را بهتر و شادتر ببیند.

اظهار همدردی می تواند در فرد دردمند احساس مورد ترحم قرار گرفتن و حس حقارت و ناتوانی ایجاد کند.

افراد همدرد از این جملات استفاده میکنند:

من خیلی برای شما متاسفم.

چقدر وحشتناک است!

بیچاره تو!

بگذارید من این کار شما را انجام دهم.

خیلی برای شما احساس غمگینی می کنم.

همدردی با خیرخواهی یکی نیست.

خیرخواهی یک نگرش متفاوت با ویژگی های جدا و بی طرف بودن همراه است.

Pathy۶

 

• پسوند pathy به معنای رنج suffering ، به خصوص، احساسِ رنج در شخص دیگر است.

• Pathy یک کلمه باستانی یونانی است.

• Pathy در زبان مدرن، با استفاده از پیشوند ها، معانی مختلف به خود میگیرد. مانند:

antipathy: انزجار ، تضاد ، بیزاری ،ناهمدردی، پادانگیزه ، پادسوهش.
apathy : بی تفاوتی، بی توجهی، بی شوری، بی علاقگی، بی غیرتی، بی هیجانی، بی واکنشی، فقدان احساسات.
empathy : احساس یگانگی، هم احساسی، همدلی.
homeopathy : همسان درمانی، هومئوپاتی.
neuropathy : پِی آسیبی، آسیب عصبی، نوروپاتی.
psychopathy : بیماری روانی، روان ستیزی، روان آزاری، روان بیماری، روان تباهی.
sociopathy: اجتماع ستیزی، جامعه رنجور، جامعه زده، پاد هامه. جامعه ستیزی
sympathy : همدردی، ترحم دلسوزانه، دلسوزی، غمخواری، محبت دوسره.
telepathy : ارتباط ذهنی، اندیشه خوانی، دور همدردی، دورآگاهی.