برخورد با توهین

پوست کلفتی عاطفی

نحوه برخورد با توهین

Thick Skin 3

 

 

بی اعتنا باشیم.

توهین، بر خلاف انتقاد، اغلب با قصد صدمه زدن است. گاهی اوقات توهین گر فقط از روی سنگدلی توهین میکند.

توهین به قیافه، شعور، مهارت و کار ما و یا توهین به هر چیز دیگری، در ما احساس حمله شخصی ایجاد می کند.

از آنجا که توهین به هیچ وجه سازنده نیست، نباید آن را قلبا احساس کنیم.

بر خلاف انتقاد، هیچ نكته مثبتی در گفتارهای توهین آمیز وجود ندارد. پس توهین را از خود رد کنیم و به دل نگیریم.

بدانیم که توهین فقط نظر یک شخص است و نه یک واقعیت. برای مثال، اگر کسی به ما گفت زشتیم یا احمقیم، فرد دیگری ممکن است خلاف آن را باور داشته باشد. پس از احساس ناراحتی ناشی از توهین، رهایش کنیم.

توهین می تواند یک دقیقه ما را برنجاند، اما در نهایت نباید اثری بر ما بجای بگذارد.

توهین به توهین گر برمیگردد نه به ما.

افرادی که توهین میکنند اغلب این کار را به دلیل مشکلات عاطفی و یا معایب شخصیتی خودشان انجام میدهند.

اگر کسی احساس خوبی در مورد خودش داشته باشد، نمیرود به دیگران توهین کند.

یک گام به عقب بگذارید تا متوجه شوید که توهین گر خودش مشکل دارد. پشت توهین، احساسات بدی وجود دارد. توهین گر ممکن است از چیز دیگری غمگین، خشمگین، و یا ناراحت باشد. برخی افراد که دارای مشکل ابراز احساسات هستند، اینطور به مشکلاتشان واکنش میدهند.

بدین ترتیب، توهین را شخصی نگیریم. توهین گر به احساسات ما صدمه میزند تا احساسات واقعی خود را بپوشاند.

آیا خودمان احساس بی کفایتی نداریم؟

اگر ما نظرات منفی کوچک را توهین تلقی کنیم، ممکن است خودمان مشکل شناخت احساسات داشته باشیم. شاید خودمان زخم عمیق تری داشته باشیم. ممکن است احساسات عمیق بی کفایتی ما باعث برداشت غلط و سوتفاهم شده باشد. اگر بدانیم که خودمان مشکل شناختی و احساساتی داریم، راحتتر با احساس توهین شدن برخورد میکنیم.

به عنوان مثال، شاید ما احساس نا امنی مثلا در باره هوش خود داشته باشیم. آنوقت اگر کسی ما را احمق و یا خل صدا کند، احساس عمیق تر و جریحه دارتری از توهین خواهیم داشت.

راه حل این است که بر روی احساس بی کفایتی نقاط حساس خود کار کنیم. زمانی که ما اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم، از توهین راحتتر میگذریم.

واکنش شرافتمندانه نشان دهیم.

از مقابله با توهین با یک توهین متقابل بپرهیزیم. توهین متقابل احساس بهتری به ما نمیدهد. توسل به ضد توهین تنها باعث احساسات بدتر می شود.

باید از توهین چشم پوشی کنیم. وانمود کنیم که چیزی نشنیده ایم. یا فقط چانه خود را بالا ببریم، به چشمان طرف نگاه کنیم و بگوییم “شما اشتباه می کنید. این حرف درست نیست”.

در صورت لزوم از خود دفاع کنيم.

اگر مکرر توهین میشنویم، نیاز به توقف آن داریم. برخی از افراد از احساس درد دیگران لذت میبرند. اگر احساس میکنیم توهین ها زیاده از حد شده اند، یکی از این گزینه های زیر را در نظر بگیریم:

یک برخورد رو در رو انجام دهیم. به فرد توهین گر بگوییم که او باید توهین را متوقف کند. گاهی اوقات فقط همین کار او را متوقف میکند.

از دیگران کمک بگیریم. اگر احساس می کنیم طرف در حال زورگویی است، و یا یک رویارویی کمک نمیکند، از معلم، سرپرست، یا شخص و ارگان دیگری که می تواند به سرعت با وضعیت مقابله کند، کمک بخواهیم.