خود اعتمادی

پوست کلفتی عاطفی

ایجاد خود اعتمادی ماندگار

افتخار به نقاط قوت خودمان.

Thick Skin 4

 

وقتی که توانایی های طبیعی خودمان، شخصیت خودمان و دیگر نقاط قوت خودمان را بشناسیم و احساس خوبی در مورد آنها داشته باشیم، نظرات منفی دیگران اثر و قدرت کمتری بر ما خواهند داشت، و کمتر صدمه میبینیم.

آن وقت از انتقادات میتوانیم استفاده کرده و خود را بهبود ببخشیم. به همین طریق توهین ها بی اثر میشوند. ایجاد اعتماد به نفس، بهترین راه ایجاد یک پوست ضخیم تر روانی است.

آیا نقاط قوت خود را می شناسیم؟ سعی کنیم یک لیست از همه چیز های مثبتمان تهیه کنیم. داشتن یک درک صحیح و دانستن آنچه در ما خوب است، در زمان افت روحی کمکمان میکند.

در کارمان بهتر شویم. وقت خود را صرف تمرین، یادگیری و تلاش همیشگی برای بهبود کنیم. هر چقدر کارهایمان را بهتر انجام دهیم، به همان اندازه از قدرت انتقاد و توهین کاسته میشود.

کمال طلب نباشیم.

اگر نظرمان کمال گرایی و ایده آل بودن است، براحتی ضربه میخوریم و میشکنیم. به چیزهایی که نیاز داریم بپردازیم و خود را بهتر کنیم ولی سعی نکنیم در همه چیز عالی شویم. در زمان هایی باید استانداردهای خود را کاهش دهیم. آنچه مهم است تلاش است، نه کمال.

کمال گرا بودن ظاهر خوبی دارد، اما پوست روانیمان را نازک کرده و راه به احساس شکست می دهد

برای اجتناب از گرایشات کمال گرایانه، چیزهایی جدید یاد بگیریم. سعی کنیم یک مهارت جدید، ورزش جدید ، زبان جدید ، و یا هر چیز دیگری که منافع ما در آن است یاد بگیریم. ابتدا با فروتنی شروع کنیم. فروتنی به ما کمک میکند که متوجه شویم کمال غیر ممکن است. سفر به سوی مقصد مهم است نه خود مقصد.

با افراد مثبت بگردیم

شاید ما توسط افرادی که همیشه انتقاد می کنند و از ما کمال میخواهند احاطه شده باشیم. در این صورت نمیتوانیم خود را به وضوح ببینیم. بهتر است با افرادی همنشین شویم که ما را همانطور که هستیم بپذیرند.

ببینیم بعد از بودن با هر فردی یا افرادی چه احساسی داریم. آیا احساس وجد و خوشحالی داریم یا اینکه احساس بدتری در خودمان پیدا میکنیم.؟

همنشینی با افرادی که ما را قبول دارند، احساس نگرانی در ما ایجاد نمیکند. پس از ایجاد اعتماد به نفس، خواهیم دید که دوستان واقعی ما، حتی هنگامی که ما احساس نا امنی میکنیم، ما را دوست دارند.

مراقب خود باشیم.

اعتماد به نفس زمانی بدست میآید که ما از خودمان مراقبت و مواظبت کنیم. مراقبت از خود احساس سلامت ذهنی و جسمی به ما میدهد. بهتر میشویم و کمتر به خرده فرمایشات دیگران اهمیت میدهیم و نگران میشویم.

سالم بخوریم و ورزش کنیم. مطمئن باشیم که یک رژیم غذایی خوب و حداقل ۳۰ دقیقه ورزش روزانه داریم.

خوب و کافی بخوابیم. خستگی، عواطف را افزایش می دهد و بیشتر مستعد اشتباه میشویم.

از درمانگر کمک بخواهیم.

اگر به نظر میرسد که ما نمی توانیم از احساس و حرف سایرین نلرزیم، باید با یک درمانگر صحبت کنیم. افسردگی، اضطراب، و مصیبت های دیگر می تواند پیوسته در ما احساس منفی ایجاد کند. با یک روانشناس مجرب قرار ملاقات بگذاریم و در مورد وضعیت خودمان بحث کنیم.

گفتار درمانی می تواند برای اعتماد به نفس و پوست ضخیم تر بسیار موثر باشد.

اگر افسردگی مزمن یا اختلال دیگری ما را نگران میکند، دارو هم می تواند کمک کند. در این صورت قرار ملاقاتی با یک روانپزشک گذاشته و در مورد بهترین گزینه ها بحث کنیم.