درونگرایی و بی ادبی

درونگرایی و بی ادبی
روش تشخیص و تفاوت آنها

 

از مشخصات افراد درونگرا، تمایل به سکوت و آرام بودن و محفوظ و بسته بودن است. متاسفانه بسیاری از مردم، این افراد را حتی در صورت با اعتبار بودن، بی ادب میدانند. قبل از قضاوت نگاه عمیق تری به آنها داشته باشید.

افراد درونگرا ممکن است ناخواسته بی ادب باشند، اما افراد بی ادب عمدا پستند. افراد درونگرا گاهی اوقات کاری میکنند که برای افراد ناشناس بی ادبی تلقی می شود.

شاید آنها دعوت ناهار شما را رد کنند، فقط به این علت که کار خاص خصوصی داشته باشند. شاید آنها پاسخ تلفن شما را ندهند، چرا که خسته اند یا حوصله ندارند. در هر صورت، افراد درونگرا تقریبا به طور قطع هرگز عمدا نمی خواهند به کسی صدمه بزنند.

در سوی دیگر، افراد بی ادب پرهیاهو و پررو هستند. اگر آنها نخواهند با شما ناهار بخورند، به محل می آیند، ولی عمدا در داخل دید شما می نشینند. اگر به آنها زنگ بزنید، گوشی را برمیدارند و به شما میگویند که مشغول هستند و بعدا تماس می گیرند- که، البته، هیچوقت اینکار را نمی کنند.

 

1- افراد درونگرا در موقعیت های اجتماعی عصبی هستند، در حالی که افراد بی ادب به سادگی بی ادبند.

هنگام ملاقات برای اولین بار، شما ممکن است بهترین خودتان را معرفی کنید، و سریعا برای گرم کردن رابطه ریاد از خود بگویید. متاسفانه، افراد درونگرا دقیقا در صحبت کردن در مورد خود ضعیف عمل میکنند، بنابراین آنها اغلب پس از اولین ملاقات بی ادب به شمار می آیند. اما حقیقت این است که درونگراها فقط در برخورد با افراد جدید فوق العاده عصبی می شوند، و دقیقا نمی دانند چه بگویند. شاید شما را به این فکر بیاندازند که آنها جاه طلبند و شما را آدم حساب نمیکنند، ولی درست برعکس است.

افراد بی ادب فکر می کنند بهتر از دیگرانند. در حالی که شما در حال تلاش برای تعامل با آنها هستید، مدام به چک کردن تلفن خود می پردازند و یا به طور مداوم شما را قطع و در مورد خود صحبت می کنند.

2- افراد درونگرا نمی خواهند به دیگران زحمت دهند، در حالی که افراد بی ادب تنها به خود فکر می کنند.

افراد درونگرا مضطرب اجتماعی هستند و اغلب در اطراف دیگران احساس ناراحتی میکنند. این اضطراب غالبا مانع توانایی آنها برای رسیدن به هر کسی، حتی دوستان نزدیک خود می شود. آنها می خواهند فضای خود را حفظ کنند و از این رو نمی خواهند وارد فضای دیگران شوند. مطمئن باشید که اگر شما از دوست درونگرای خود تماسی نداشته اید، به این دلیل نیست که آنها در فکر شما نیستند و شما را نادیده گرفته اند؛ آنها احتمالا فقط منتظر شمایند. با آنها تماس بگیرید. اما افراد بی ادب به دیگران اهمیت نمیدهند. آنها اگر به دوستان خود پاسخ نمی دهند، به این دلیل است که آنها چیز بهتری پیدا کرده اند و نمی خواهند با شما باشند.

3- افراد درونگرا خوش قلب هستند، اما افراد بی ادب منفعل-تهاجمی هستند

افراد درونگرا به طور کلی مردم خوبی هستند که ممکن است ناخواسته بی ادب نشان دهند. حتی زمانی که آنها بی ادبانه عمل می کنند ، به آن معنی نیست که آنها ذاتا افراد بی ادب هستند. آنها احساس ضعف میکنند، و به احتمال زیاد بقیه روز را صرف ناراحتی خود برای بد بودنشان نسبت شما میکنند. البته، آنها ممکن است بیش از حد مشتاق سخن گفتن با شما باشند، اما حتی قادر به عذرخواهی هم نیستند و همین دوباره رفتار بد تعبیر می شود. افراد بی ادب بسادگی پست و بدخواهند و به اشکال مختلف به فکر صدمه زدن به دیگران هستند.

4- درونگرایان غرق در خود هستند، در حالی که افراد بی ادب به فکر ضربه زدن به دیگران

افراد درونگرا به راحتی در خود غرق می شوند، و در این زمانها همیشه نیاز به تنها بودن دارند. آنها خود می دانند که خلق و خوی بدی پیدا کرده اند، و هر چه می توانند سعی میکنند آن را به دیگری منتشر و ابراز نکنند. افراد بی ادب اغلب احساس بدبختی و بیچارگی دارند، و به همین علت شراکت را دوست دارند. این افراد عمدا سعی میکند احساس بدبختی خود را به دیگران انتقال دهند. آنها واقعا دوست دارند دیگران را بدتر از خود ببینند.

5- درونگراها از زمان تنهایی لذت میبرند، در حالی که افراد بی ادب تشنه توجه اند.

افراد درونگرا به تنهایی عادت دارند و میل ندارند کسی را آزار دهند. آنها به به دنبال موقعیت های اجتماعی نیستند. این است که آنها از شراکت در جمع لذت نمی برند. افراد بی ادب همواره در حال خود نشان دادن و جلب توجه هستند. آنها باید در تمام زمانها در کانون توجه باشند. آنها عاشق توجه، حتی بصورت منفی اند، حتی اگر به معنای صدمه زدن به افراد دیگر باشد.

6- درونگراها برای دیگران ارزش قایلند، افراد بی ادب نیستند

افراد درونگرا قطعا انسان گریز نیستند. آنها از همراهی دیگران لذت می برند. فقط ممکن است آن را متفاوت از همتایان برونگرای خود نشان دهند. در واقع، اگر یکی از دوستان نزدیک شما درونگراست، شما باید به این دوستی افتخار کنید. آنها اغلب ارزش بسیار بالایی برای کسانی که به دایره خود راه میدهند قایلند. آنها دوستان واقعی هستند که هر زمان که شما نیاز دارید به کمکتان می آیند.

افراد بی ادب تنها به خود اهمیت می دهند. افراد بی ادب اهل سو استفاده از همکاران، همسالان، دوستان و اعضای خانواده هستند. تا زمانی که برایشان مفید هستید، هستند، و هنگامی که کارشان انجام شود، شما را تف کرده و دور می اندازند. هرگز تلاش در بازپرداخت دین خود نیستند. در حالی که افراد درونگرا تا پایان با شمایند.

درونگرا