برون گرا یا درون گرا

برون گرا هستم یا درون گرا

برونگرایی و درونگرایی نظریه ایست که در آن به مسئله گرفتن انرژی انسان از دنیای بیرون یا درون می‌پردازد. این نظریه بر این اصل استوار است که درونگراها انرژی خود را از درون خود دریافت می‌کنند(ایده‌ها و مفاهیم ذهنی) و برون گراها انرژی خود را از دنیای بیرون خود و در ارتباط با دیگران.
.
دیدگاهی ارائه شده که میگوید هر فرد هر دو قابلیت برونگرایی و درونگرایی را همزمان دارد، و با کشیده شدن به یک سمت، از طرف دیگرش کاسته می شود. در هر صورت یکی از آنها شخصیت غالب میشود ولی درصدش در افراد متفاوت است.
.
..
من کدام هستم؟

برونگرا؟

من دوست دارم انرژی خود را از مشارکت فعال در مجالس بگیرم. دوست دارم تعداد زیادی رفیق داشته باشم و از فعالیت های مختلف استفاده کنم. من در اطراف مردم هیجان زده هستم. من به طور کلی جهان را خانه خود احساس می کنم.

این موارد به من می خورد:

1) -من به عنوان -بیرون رو- یا -فرد مردمی- شناخته می شوم.
2) -من در گروه ها و کار در کنار آنها احساس راحتی می کنم.
3) -من طیف گسترده ای رفیق دارم و افراد زیادی را می شناسم.
4) -من گاهی اوقات با سرعت و بدون آنکه به اندازه کافی به آن فکر کنم، کاری را شروع می کنم.
5) قبل از اینکه یک پروژه را شروع کنم ، گاهی اوقات فراموش می کنم تامل کنم تا ببینم چه می خواهم.
.
.
درونگرا؟

من دوست دارم انرژی خود را از برخورد با ایده ها، تصاویر، خاطرات، و یا عکس العملهای داخل سرم و آنچه در دنیای درونی من است بگیرم. من اغلب ترجیح می دهم کارها را به تنهایی یا با یکی دو نفر که احساس راحتی می کنم انجام دهم.

این موارد به من می خورد:

1) من به عنوان فرد –فکور- و یا –محفوظ- شناخته می شوم.
2) احساس می کنم تنهایی راحتم.
3) من ترجیح می دهم تعداد کمی از مردم را بشناسم و دوستان خوب کمی داشته باشم.
4) من گاهی اوقات زمان زیادی را صرف فکر کردن میکنم و به کندی حرکت می کنم.
5) من گاهی اوقات فراموش می کنم ایده هایم را با جهان خارج چک کنم.
.
.
مشخصه های افراد برون گرا:
.
a) انرژی برونگرا به طرف بیرون، مردم و همه چیز است. آنها نیاز به تحرک دارند و اغلب ابراز احساسات می کنند. آنها از افراد دیگر انگیزه می گیرند

b) آنها اغلب می خواهند جهان را تغییر دهند ولی به آن فکر نمی کنند. برونگراها اهل عمل و موفقیت هستند. در مدرسه خوب کار می کنند، اما در دانشگاه مشکل دارند.

c) نگرش آنها اغلب آرام و با اعتماد به نفس است. آنها قابل فهمند و در دسترس هستند. آنها تمایل دارند اول عمل کنند بعد فکر کنند و سپس بیشتر عمل کنند.

d) در محل کار، آنها به دنبال تنوع عمل و کار با افراد دیگر هستند.

e) درونگراها ممکن است آنها را سطحی و زور گو ببینید.

f) ترجیح می دهند در برقراری ارتباط زیاد صحبت کنند. اغلب سخن گویان خوبی هستند.
.
.
مشخصه های افراد درون گرا:

a) انرژی درونگراها به سمت داخل است به سمت مفاهیم و ایده ها. آنها نیاز به تحریک خارجی کمی دارند و در واقع آنها به راحتی می توانند بیش از حد تحریک شوند. ممکن است که آنها تمرکز بیشتری بر جهان درونی خود کنند، چرا که آنها از اضافه بار حسی رنج می برند. اگر آنها زمان زیادی را صرف خارج و تمرکز بر روی افراد دیگر کنند، تحت فشار می توانند منفجر شوند.

b) به جای تلاش برای تغییر جهان، بیشتر به آن فکر می کنند. آنها در مورد چیزهای عمیق فکر می کنند. اغلب در دانشگاه بهتر از مدرسه کار میکنند.

c) نگرش آنها محفوظ وار و سوال برانکیز است. به نظر ظریف و غیر قابل نفوذ می رسند. آنها تمایل دارند قبل از عمل فکر کنند.

d) در محل کار می خواهند به تنهایی کار کنند و اغلب به دنبال محل آرام برای تمرکز هستند. آنها ترجیح می دهند کار دارای عمق انجام دهند و نه سطحی.

e) برونگرایان ممکن است آنها را خودمحور و منفعل ببینید.

f) برای برقراری ارتباط نوشتن را ترجیح می دهند.

g) اغلب شنوندگان خوبی هستند.

.
.
.

چگونه باید با آنها برخورد کنیم؟
.
با برون گراها:

A. از خود انرژی و شور و شوق نشان دهید.
B. پاسخ های سریع و بدون وقفه دهید.
C. با صدای بلند و بدون نتیجه گیری قطعی صحبت کنید.
D. باز و بی سانسور حرف بزنید.
E. بر روی جهان خارج و مردم تمرکز کنید.
F. اجازه برخورد ایده ها بدهید و زمان برای آن در نظر بگیرید.
G. به عمق کلمات ارزش ندهید.
H. در پایان مکالمه فکر نکنید تعهد و تصمیمات قطعی گرفته شده.
.
.
با درون گراها:
.
A. زمان بدهید تا شما را بشناسد و اعتماد کنند .
B. با پرسش، آنها را تشویق به پاسخ کنید. شما چه فکر میکنید؟
C. از تکنیک های رای گیری برای به حرف آوردن و تصمیم گیری استفاده کنید.
D. قبل از پاسخ و تصمیم گیری فکر کنید و زمان بدهید
E. از پاسخ ها و مکالمات مکتوب استفاده کنید.
F. بر روی ارتباط یک به یک و رو در رو تمرکز کنید.
G. تصور بی علاقگی در طرف نکنید.