تیپ ها

تیپ های شخصیتی

1- نظریه های مهم شخصیت

2-  شانزده تیپ شخصیتی

3- تیپ های شخصیتی ‏ ‫MBTI

ENFJ – ENFP – ENTJ – ENTP ESFJ – ESFPESTJ – ESTP – INFJ – INFP – INTJ – INTP – ISFJ – ISFP – ISTJ – ISTP

4- تستهاى شخصيتى

تولد تا ۱۴ ماهگیچهارده تا سی وشش ماهگیسه تا شش سالگىشش تا۱۲سالگی

 5- افراد عصبی یا روان‌نژند- (کارن هورنای)

اضطراب اساسی یا عصبیتویژگی های شخصیت عصبیتیپ های عصبیتیپ برتری طلبتیپ مهرطلبتیپ عزلت طلباحتیاج عصبی به محبت تاکتیکهای جلب محبتمکانیسم های دفاعیناخواستنی بودنتسکین اضطرابخشم و نفرت و اضطرابخشم و عصبانیتتوقعات و بایدهاغرور یا حقارتاحساس گناه بیگانگی با خوددشمنی با خودعصبیت و رقابتتمایلات جنسیخودآزاری یا مازوخیسمافراد عصبی و کارروانکاوی افراد عصبیدرمان اختلال های اضطرابی

 

6 – شخصیت ها

 7 – ویژگیهاى ذاتى

8 – برون گرا یا درون گرا

درونگرایی و بی ادبی

9 – تیپ عصبی

10 – بخشنده ، بستانگر و بده-بستانی

11خودمحور

12- برتری طلب

برتری طلبی در نظر هلاکویی

13- مهر طلب

دلایل و عوامل مهرطلبیخصوصیت های مهرطلباحساسات مهرطلبعملکرد مهرطلبمهرطلب، ادب یا بیماریفرق مهربان و مهرطلب60 خصیصه افراد مهر طلب، نظر هلاکویی

14 – عزلت طلب

خصوصیات عزلت طلبعوارض عزلت طلبیانواع عزلت طلبیبایدها و نبایدهای عزلت طلبمشخصه های عزلت طلب –  رفع عزلت طلبی

15- افراد سمّی

16- موسیقی و شخصیت

شرایط فردی و موزیک

 

17- صد ويژگی شخصيت سالم

ويژگیهای شخصيت سالم- یک تا پنج

ويژگیهای شخصيت سالم- شش تا سیـــزده

ويژگیهای شخصيت سالم- چهــــارده تا بـــیست

ويژگیهای شخصيت سالم- بیست و یـــک تا بـــیست وهفت

ويژگیهای شخصيت سالم- بیست و هشت تا سی و چهار

ويژگیهای شخصيت سالم- سی و پنج تا چهل و دو

ويژگیهای شخصيت سالم- چهل و سه تا پنجاه

ويژگیهای شخصيت سالم- پنجاه و یک تا پنجاه و چهار

ويژگیهای شخصيت سالم- پنجاه و پنج تا شصت و پنج

ويژگیهای شخصيت سالم-شصت و شش تا هفتاد و هشت

ويژگیهای شخصيت سالم-هفتاد و نه تا نود

ويژگیهای شخصيت سالم-نود و یک تا صد

تابلوها

 

18- بازندگان

كودن هارقت انگیزانساده لوحانبدبينىشریک بازندهبازنده خطرناک

ادامه در برگه ۲

Pages: 1 2

Pages ( 1 of 2 ): 1 2بعدی »