تعبیر موضوعی خواب – قسمت ج ، چ ، ح و خ

خواب دیدن یا رؤیا

تعبیر موضوعی خواب – قسمت ج ، چ ، ح و خ

o       جر و بحث

اگر در خواب دیدید که در حال جر و بحث با کسی هستید، یعنی در زندگی بیداری خود می خواهید یک مسئله یا تضاد حل نشده را حل کنید.

o       جشن تولد

اگر درباره تولد خودتان خواب دیدید، یعنی دوباره نگاه شما به زندگی تان بازگشته است و می خواهید از استعدادها و تواناهاییتان بهره ببرید.

o       جعبه

تعبیر خواب جعبه بر سه قسم است:

1.     ممکن است دیدن جعبه در خواب نشان دهنده این باشد که شما افکار سفت و سختی دارید.

2.     شما در زندگی احساس می کنید گویی در جعبه ای گیر افتاده اید و محدود شده اید.

3.     باید زندگی تان را بهتر سازماندهی کنید، یا بیشتر مراقب خودتان باشید.

دیدن یک جعبه معمولی یا ساده در خواب نشان دهنده نگرانی های روزمره است، حال آن که دیدن جعبه تزئین شده در خواب بیشتر بر شخصیت جذاب و هیجان انگیز شما تأکید دارد.

اگر در خواب دیدید دارید چیزهایی در جعبه می گذارید، تعبیرش این است که فکر می کنید باید با یک شرایط دشوار مقابله کنید  یا این که بکوشید خود را از شر افکار یا احساساتی که در مورد یک مسئله خاص دارید رها کنید.

تعبیر خواب باز کردن جعبه و در آوردن چیزهایی از داخل آن این است که شما جنبه ای پنهان از خودتان را به دیگران نشان خواهید داد، یا نکته ای در مورد خودتان را کشف خواهید کرد، یا این که یک ویژگی خاص شخصیتی تان بر همه آشکار خواهد شد.

اگر در هنگام باز کردن جعبه در خواب احساس نگرانی و ترس داشتید، یعنی جنبه های شخصیتی که آشکار خواهند شد همان هایی هستند که شما درباره آن ها احساسات منفی دارید.

البته وسایلی که از جعبه در می آورید هم اهمیت خاص خودشان را دارند. اگر جعبه ای که در خواب دیدید خالی بود، باز هم سه تعبیر دارد:

1.     یا شما فرد مدبر و زیرکی هستید،

2.     یا احساس می کنید چیزی از شما دریغ شده،

3.     یا این که شما دچار فقدان شده اید یا خواهید شد.

o       جارو

تعبیر خواب جارو، تغییراتی است که در زندگی تان رخ خواهد داد. خواب جارو ممکن است نشان دهنده این باشد که شما از عادت های غلط یا باورهای قدیمی و منسوخ دست کشیده اید.

o       جوانه

دیدن جوانه در خواب به این معناست که شما زندگی را از زاویه های جدیدتر خواهید دید. اگر در خواب دیدید که جوانه پژمرده شده، تعبیریش این است که فکر می کنید در زندگی دچار فقدان یا شکست خواهید شد.

o       جمعیت زیاد

خواب جمعیت زیاد در یک گردهمایی اجتماعی یا تفریحی نشانگر روابط خوب با دوستان است. همچنین، حضور در شلوغی و جمع در خواب نشان می دهد شما نمی خواهید انگشت نما شوید.

o       جنگل

دیدن جنگل در خواب به شما می گوید باید از حس ششم خود استفاده کنید، در زندگیتان تعادل برقرار کنید، و انرژی تان را بار دیگر به دست آورید. تعبیر دیگر خواب جنگل این است که شما در برابر مشکلات بزرگی که با آن رو به رو هستید احساس ضعف و ناتوانی می کنید، یا این که در مورد مسئله ای در زندگی دچار شک و تردید شده اید.

o       جواهرات

جواهرات در خواب نماد عزت و افتخار و عشق است. همچنین، دیدن جواهر در خواب نشانگر احساسی است که دیگران نسبت به شما دارند، مثلاً تعبیر خواب گرفتن جواهرات این است که اطرافیان تان برای شما ارزش زیادی قائل اند.

o       چرتکه

تعبیر خواب چرتکه این است که فکر می کنید شما باید در زندگی از منطق خود بیشتر بهره ببرید یا درباره ریسک هایی که می کنید بیشتر حساب و کتاب کنید. همچنین، دیدن خواب چرتکه می تواند به این معنا باشد که باید در زندگی خود هدفمندتر باشید.

o       چماق

استفاده از چماق در خواب نشان می دهد شما در زندگی حالت تهاجمی به خود گرفته اید. تعبیر دیگر خواب چماق می تواند مهارت و شایستگی شما در امری باشد.

o       چشم بند

تعبیر خواب چشم بند این است که فکر می کنید چیزی در زندگی تان وجود دارد که شما به خوبی آن را نمی بینید یا متوجه آن نیستید. اگر در خواب دیدید که چشم هایتان بسته است، تعبیرش این است که فکر می کنید کسی شما را فریب می دهد.

o       چکمه

دیدن چکمه در خواب به این معناست که فکر می کنید شما درک درستی از مسائل دارید و فردی منطقی هستید.

o       چاقی و چاق شدن

چاق شدن در خواب نشان می دهد شما احساس گناه می کنید، یا فکر می کنید کسی شما را نمی خواهد یا دوست ندارد. البته چاقی در خواب ممکن است به دلیل نگرانی های واقعی تان از اضافه وزن باشد که در خواب هم نمود پیدا کرده است. همچنین، چاق شدن در خواب نشان می دهد شما می خواهید بیشتر برای خودتان زمان بگذارید، نیازمند پذیرش یا عشق دیگران هستید،  یا این که می خواهید حرف هایتان را آزادانه تر و راحت تر بیان کنید.

o       چمدان

دیدن چمدان در خواب نشان می دهد شما فردی بسیار خونسرد، منطقی و عملگرا هستید. البته، خواب چمدان ممکن است به این معنا باشد که شما نیاز به کمی استراحت دارید و باید در لحظه زندگی کنید. تعبیر خواب بستن چمدان این است که :

(۱) شما باید با دقت خودتان را برای آینده نزدیک آماده کنید،

(۲) باید نظم و ترتیب بیشتری در زندگی داشته باشید،

(۳) شما به ایده های نو و یک شروع تازه نیاز دارید.

دیدن وسایل سفر در خواب نشانگر نگرانی ها، خواسته ها، و مسئولیت هایی است که در بیداری دارید. همچنین، این خواب به شما یادآوری می کند که هر تغییری هم اتفاق بیفتد، شما باید کنترل زندگی تان را در دست داشته باشید.

o       چتر

خواب چتر به این معناست که شما باید کنترل بیشتری بر روی امور مالی تان داشته باشید. بستن چتر در خواب نشان می دهد شما نیازهای عاطفی عمیقی دارید یا برای حل مشکلات احساسی خود آماده هستید. اگر چتری که در خواب دیدید خراب بود نشان می دهد شما هنوز برای رو به رو شدن با مشکلات و مسائل آمادگی کافی ندارید.

o       حادثه و اتفاق بد و تصادف

اگر در خواب ببینید دچار حادثه شده اید، مثلاً تصادف کرده اید، تعبیرش این است که نگران و مضطرب هستید و به اندازه کافی دقت نمی کنید. اگر در خواب ببینید فرد دیگری دچار حادثه شده، یعنی فکر می کنید دیگران بی فکر و بی ملاحظه هستند.

o       حیوانات

اگر در خواب تان حیوانات حضور دارند، معنایش این است که شما باید بیشتر به نیازها و غریزه هایتان توجه کنید. به عبارت دیگر تعبیر خواب حیوان و حیوانات، احساس نیاز بیشتر به توجه به غرایز و نیاز ها می باشد.

o       حمله

اگر در خواب ببینید که به شما حمله شده، یعنی در زندگی بیداری خودتان دچار احساس ترس و نگرانی هستید، و فکر می کنید آسیب پذیر یا درمانده شده اید، گویی کسی یا چیزی همیشه شما را تهدید می کند. همچنین، وقتی در خواب به شما حمله می شود، معنایش این است که در زندگی حالت دفاعی به خود گرفته اید، یا کارهایتان بیش از حد زیر ذره بین است و مورد انتقاد قرار می گیرد.

o       حمام ، حمام کردن و حوله حمام

اگر در خواب دیدید کسی را حمام می کنید، یعنی شما می خواهید با این فرد یا فرد دیگری مربوط به او، پیوند نزدیک تری برقرار کنید.

اگر در خواب دیدید وان حمام پر شده و آب آن به کف حمام می ریزد، یعنی شما تحت فشار روانی زیادی هستید یا این که از نظر ذهنی خسته اید. معنای خواب و لم دادن در وان حمام این است که باید احساسات قدیمی را کنار بگذارید و به فکر طرح ها و ایده های نو باشید.

اگر در خواب دیدید حوله حمام به تن دارید یعنی برخی نگرانی ها و نیازهای شخصی و خصوصی در زندگیتان وجود دارد.

o       حمل بار یا فرد دیگری

اگر در خواب دیدید چیزی را حمل می کنید، تعبیرش این است که باید نسبت به باری که در زندگی واقعی بر دوش دارید اقدامی قطعی انجام دهید. اگر دیدید فرد دیگری را حمل می کنید، یعنی مسئولیت آن فرد بر دوش شما افتاده است و شما آن را پذیرفته اید.

o       حشره و حشرات

تعبیر خواب حشره این است که فردی می خواهد برای شما مانع تراشی کند یا این که موانعی در زندگی تان به وجود خواهد آمد. این خواب نشان می دهد:

(۱) شما مشکلات و ناراحتی های جزئی دارید که باید آن ها را حل کنید،

(۲) شما احساس رنجش یا تهدید می کنید

(۳) درباره موضوعی بسیار نگران هستید.

o       حلقه

دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

o       خانواده

در خواب های ما معمولاً اشخاص دیگری هم حضور دارند. ولی وقتی خواب فرد آشنایی را می بینید، چگونه باید خوابتان را تحلیل کنید؟

پدر

پدر در خواب نماد حمایت و قدرت است. به طور کلی، اگر خواب مثبتی درباره پدرتان ببینید، یعنی در بیداری نیز رابطه خوبی بین شما و پدرتان وجود دارد، همچنان که دیدن خواب منفی درباره پدر نشان دهنده مسائل حل نشده میان شماست. تعبیر خواب پدر همچنین می تواند این باشد که شما نیاز دارید در بخشی از زندگی خود مستقل تر یا دقیق تر باشید.

مادر

مادر در خواب نماد رشد و پرورش است. دیدن خواب مادر مهربان و مسئول می تواند نشانگر برکت یا رشد باشد. البته دیدن خواب مادر ممکن است بازتابی از رابطه ی شما با مادرتان نیز باشد. مثلاً این که احساس می کنید مادرتان بیش از حد کنترل تان می کند یا به عکس شما را به حال خود وانهاده است.

تعبیر خواب مادر این است که شما به پرورش محبت آمیز نیاز دارید، یا در بخشی از زندگی خود بر روی عشق، آسایش، حمایت و راهنمایی تمرکز کرده اید. این خواب همچنین می تواند نشانگر ماهیت حمایت گر شما نسبت به دیگران باشد.

برادر

تعبیر خواب برادر، رقابت یا نزدیکی است. دیدن برادر کوچکترتان در خواب می تواند حاکی از احساس رقابت، عدم بلوغ یا آسیب پذیری باشد. دیدن برادر بزرگترتان در خواب نشانگر یک شخصیت راحت یا قوی در اظهار نظر، و یا دانش و درک است.

خواهر

دیدن خواهرتان در خواب می تواند بیانگر رابطه شما با او یا جنبه حساس شما باشد. تعبیر خواب خواهر کوچکتر رقابت یا آسیب پذیری است. حال آن که دیدن خواهر بزرگتر در خواب نشانگر حمایت، قدرت و توانایی، یا یک رابطه عشق و نفرت است.

پسر

تعبیر خواب پسر، مخالفت یا مقاوت، مسئولیت، یا نیاز به ابراز اندیشه ها و احساسات است. دیدن پسرتان در خواب نمادی است از اشتیاق ها، آمال و آرزوها، و یا استعدادی خاص در یک زمینه از زندگی بیداری.

دختر

تعبیر خواب دختر، مخالفت یا مقاوت، مسئولیت، یا نیاز به ابراز اندیشه ها و احساسات است. دیدن دخترتان در خواب نمادی است از رابطه حمایتی، نردید درباره خود، آسیب پذیری، رقابت یا حسادت.

شوهر

دیدن خواب شوهر نشانگر رابطه ای است که با شوهرتان دارید، یا احساساتی که در بیداری نسبت به او پیدا کرده اید. دیدن شوهرتان در خواب نشانگر احساساتی است که نسبت به رابطه خصوصی و جنسی تان با او دارید. تعبیر این خواب همچنین مسائل و نگرانی های بیان نشده، یا دیدگاه شما نسبت به بدنتان است.

زن

اگر زن خود را در خواب ببینید یعنی مسائل حل نشده یا اختلافاتی با او دارید. تعبیر خواب زن احساسات و عقاید بیان نشده است. دیدن زن خود در خواب همچنین می تواند به این معنا باشد که شما نیاز دارید گاهی خودتان را به عنوان یک شوهر خوب ثابت کنید.

پدربزرگ و مادربزرگ

تعبیر خواب پدربزرگ و مادربزرگ، امنیت، سنت، خرد و عشق است. دیدن پدربزرگ در خواب نشان می دهد شما در بخشی از زندگی خود نیازمند امنیت، عشق، و خرد هستید. این خواب همچنین بر تفکر سنتی یا ارزش های خانوادگی دلالت دارد. فامیل (عمو، عمه، دایی، خاله، فرزندان آن ها و…)

دیدن خواب افراد فامیل در خواب نشان دهنده شخصیت شما، میراث خانوادگی، ارزش های خانوادگی، یا رابطه شما با افراد فامیل است.

دیدن فامیل در خواب ممکن است نشانگر جنبه ای از زندگی تان باشد که از آن راضی نیستید. همچنین، تعبیر خواب فامیل افزایش آگاهی و ایده های نو است.

o       خیانت و بی وفایی

از دیدگاه روانشناختی، خواب های خیانت با خود شما مرتبط هستند.  خواب مورد خیانت واقع شدن بسیار شایع است و افرادی که در خواب می بینند همسرشان به آن ها خیانت کرده،  آن قدر این خواب را جدی می گیرند که ممکن است از نظر عاطفی به هم بریزند و حتی احساس کنند شاید این یک هشدار درباره خیانت همسرشان در دنیای واقعی است. اما حقیقت این است که این خواب متداول کاملاً نمادین است، پس به خاطر داشته باشید که تمام افرادی که در خواب خیانت ظاهر می شوند،  در واقع نشان دهنده احساس یا ناخودآگاه شما هستند، نه خود آنان.

بررسی تعبیر خواب خیانت برای بررسی معنای خواب خیانت باید به خاطر داشته باشید که این خواب فقط چیزی درباره شما می گوید، و شریک شما در خواب صرفاً نمادی است از شیوه زندگی خود شما. بنابراین، اگر در زندگی مشترک، شریک زندگیتان همیشه کنارتان بوده و به هم احساس تعهد می کنید، پس شما پذیرفته اید که به هم وفادار بمانید و از هم جدا نشوید. پس تعبیر خواب خیانت این است که در بخشی از زندگیتان این تعهد و قول و قرار شکسته می شود. اگر خواب خیانت دیدید، به چند روز گذشته فکر کنید و سعی کنید به خاطر بیاورید که آیا قول و قرار یا تعهدی زیر پا گذاشته شده یا نه؟ دیدن خواب خیانت چه معنایی در زندگی بیداری می تواند داشته باشد؟

از آنجایی که بیشتر افراد زمان زیادی از روز را در محل کار می گذرانند، دیدن خواب خیانت گاهی می تواند به معنای نوعی تغییر شغلی باشد  که اخیراً ذهنتان را به خود مشغول کرده، مثلاً دادن تقاضا برای یک کار جدید.

بسیاری از افراد نسبت به کارفرمایان و محل کار خود احساس تعهد می کنند، یا این که دوست دارند پای انتخاب هایی که پیشتر داشته اند بایستند، و به همین دلیل فکر کردن درباره تغییر شغل ممکن است خود را به شکل خواب خیانت و بی وفایی نشان دهد. بنابراین تعبیر خواب خیانت این است که شما احساس می کنید تعهدی را نسبت به خود یا دیگران زیرپا گذاشته اید.

اگر خواب خیانت دیدید، برای تعبیر آن این سوالات را از خود بپرسید:

i          آیا از زیر مسئولیت تعهد و قول و قراری که باید به آن پایبند می بودید شانه خالی کرده اید؟

ii          آیا احساس می کنید که نسبت به چیزی تعهد بیش از حد پیده کرده اید و وقتش رسیده که به کار دیگری روی آورید؟

iii        آیا احساس می کنید خودتان را ناامید کرده اید؟

سوالات بالا را از خودتان بپرسید و ببینید آیا در مورد روزهای اخیر زندگیتان صدق می کنند؟ به این ترتیب می توانید خواب خیانت خود را تعبیر کنید و معنای آن را دریابید.

تعبیر خواب خیانت این است که شما برخی امیال و نیازهایتان را در زندگی سرکوب کرده اید، یا نیاز به کسب رضایت و هیجان در زندگی خود دارید.

اگر در خواب ببینید که به شما خیانت شده، تعبیرش این است که اعتماد به نفستان را از دست داده اید و دچار کمبود توجه شده اید. همچنین، دیدن خواب خیانت نشان می دهد که شما احساس می کنید دیگران قدرتان را نمی دانند یا این که شما نمی توانید توقعات دیگران را برآورده کنید.

o       خاکستر

تعبیر خواب خاکستر، غم یا پشیمانی است؛ و معنایش این است که شما از اشتباهی که کرده اید آگاهید. دیدن خاکستر در خواب می تواند نشان دهنده این باشد که شما باید گذشته را رها کنید و به زندگی ادامه دهید.

o       خفاش

اگر در خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده، دو معنا می شود از آن استنباط کرد:

1.     نخست این که باید با ترس تان از ناشناخته ها مقابله کنید،

2.     دوم این که باید عقاید قدیمی و نخ نما را کنار بگذارید.

o       خلیج

دیدن خواب خلیج نماد پذیرش و درک است. اگر چیزی را در خلیج نگه داشتید، تعبیرش این است که باید بیشتر مواظب باشید، زیرا در معرض تهاجم یا اشتباه هستید.

o       خرس

تعبیر خواب خرس این است که کسی شما را به مسخره گرفته یا اذیت می کند. تعبیر دیگر خواب خرس، حرکت به سوی خرد برتر است.

اگر در خواب دیدید خرس شما را تعقیب می کند یا به شما حمله کرده است، یعنی در زندگی تان هم احساس به دام افتادن و گرفتار شدن دارید، عصبانی و خشمگین هستید، مانعی در برابر خود احساس می کنید، و یا با شخصی زورگو درگیر شده اید.

o       خمیدگی ، خم کردن و خم شدن

تعبیر خواب خمیدگی، تغییر در مسیر یا جهت است. اگر در خواب به جلو خم شدید، تعبیرش این است که به چیزهای جدیدی عادت خواهید کرد. اگر دیدید که در خواب یک شیء را خم کردید، یعنی شما مشتاق هستید جنبه خاصی از زندگی تان را تغییر دهید. دیدن شیء خمیده در خواب به این معناست که شما باید مسئله خاصی را با دقت و جزئیات بیشتری بررسی کنید.

o       خون ، خونریزی و انتقال خون

دیدن خون در خواب نشان می دهد شما با یک زخم عاطفی درگیر شده اید یا این که در مورد جنبه خاصی از زندگی تان احساس خشم یا نگرانی دارید. تعبیر دیگر خواب خون این است که شما باید قدرت هایتان را در انجام برخی کارها دریابید و از آن ها استفاده کنید. تعبیر خواب خون و خونریزی این است که شما در بخشی از زندگی تان خود ویرانگر شده اید.

اگر در خواب دیدید دارید خونریزی می کنید و کسی از شما مراقبت می کند، تعبیرش این است که در زمان های درد و رنج و مشکلات، باید کمک دیگران را با آغوش باز بپذیرید. دیدن خون روی دست ها نشانگر این است که شما دردی در زندگی دارید یا باعث درد و رنج فرد دیگری شده اید.

o       خیرات و صدقه

دیدن خیرات و صدقه در خواب نشاندهنده این است که شما فرد مهربانی هستید و دوست دارید به دیگران کمک کنید. اگر در خواب دیدید که دارید از دیگران صدقه می گیرید، تعبیرش این است که در زندگی تان چیزی کم دارید و به نوعی احساس نیاز می کنید.

o       خفگی و خفه شدن

خفگی در خواب به این معناست که شما نمی توانید احساسات خود را به طور کامل بیان کنید، یا این که با نوعی تنش درونی دست به گریبان هستید. تعبیر دیگر خفه شدن در خواب این است که شما نمی دانید آیا درباره یک موضوع خاص باید سکوت کنید یا خیر.

o       خرچنگ

دیدن خرچنگ در خواب نشان می دهد شما احساس می کنید نمی توانید پیشرفت کنید یا این که می خواهید از موقعیت های دشوار فرار کنید.

دیدن چنگک های خرچنگ در خواب دو معنا دارد:

1.     شما در زندگی واقعی اذیت می شوید و می خواهید راهی برای نجات خود پیدا کنید،

2.     این که خودتان می خواهید به کسی آسیب برسانید.

o       خنجر ، دشنه و چاقوی بزرگ

اگر در خواب دیدید دشنه ای به دست گرفته اید، معنایش این است که چیزی در زندگی تان وجود دارد که از آن راضی نیستید و دلتان تغییر می خواهد.

اگر دیدید کسی به شما خنجر زد، تعبیرش این است که شما به نوعی احساس ناامنی و آسیب پذیر بودن می کنید.

اگر در خواب دیدید خنجر را از دست کسی گرفتید، تعبیرش این است که در زندگی تان تغییرات مثبتی اتفاق خواهد افتاد.

o       خرما

دیدن خرما یا خوردن خرما در خواب نشانگر نیاز شما به هیجان و تنوع در زندگی است. معنای دیگر خواب خرما این است که شما نیاز به محبت و توجه و آرامش دارید.

o       خورده شدن و بلعیده شدن

اگر در خواب دیدید کسی یا چیزی شما را می بلعد، معنایش این است که احساس می کنید در مورد بخشی از زندگی تان کنترل خود را از دست داده اید و احساس عجز و ناتوانی می کنید.

همچنین، خواب خورده شدن می تواند تأکیدی باشد بر رفتار وسواس گونه، عدم پیشرفت، یا ترس از بی هویت شدن در بخشی از زندگی.

اگر خواب دیدید چیزی را می بلعید، یعنی در زندگی بیداری باید بیشتر مراقب خودتان یا چیزی که برایتان با ارزش است باشید.

o       خر و الاغ

دیدن خر در خواب نشانگر این است که شما شخصیت لجوجی دارید و اهل همکاری با دیگران نیستید، یا این که در بخشی از زندگی تان با استرس و اضطراب درگیر هستید.

اگر در خواب دیدید که یک خر به شما لگد زد، تعبیرش این است که دیگران به شما شک دارند، یا این که شما قرار است در کار ممنوعه ای شرکت کنید و از این که گیر بیافتید نگرانید.

اگر در خواب از روی خر افتادید، معنایش این است که در بخش عاشقانه زندگی تان مشکلاتی وجود دارد. دیدن خر مرده نشان می دهد شما در زندگی بیداری رفتار غیراخلاقی داشته اید.

o       خوردن

خوردن در خواب نشان می دهد شما در زندگی چیزی کم دارید، یا این که به نوعی به دنبال کسب خشنودی و رضایت هستید.

خوردن در خواب می تواند نماد ایده های نو نیز باشد.

خواب غذا خوردن در جمع نشان می دهد شما رابطه خوبی با اطرافیان تان دارید یا احساس شادی می کنید.

خواب تنها غذا خوردن به معنای احساس تنهایی و افسردگی یا نیاز به بودن در جمع آدم های دیگر است.

اگر در خواب از خوردن غذا امتناع کردید، معنایش این است که شما نمی خواهید با تغییری که در زندگی تان رخ داده کنار بیایید یا این که خود را از جامعه منزوی کرده اید.

رد کردن غذا در خواب ممکن است به معنای تنش های درونی یا عدم رضایت از شکل ظاهری بدن نیز باشد.

اگر در خواب کسی غذایتان را از دست تان گرفت، تعبیرش این است که در میان اطرافیان تان آدم های حسود و بخیلی وجود دارند.

o       خداحافظی و وداع

تعبیر خواب خداحافظی کردن این است که در زندگی بیداری تان مرحله ای یا کاری به پایان خود نزدیک می شود، مثلاً رابطه ای که باید تمام شود یا فصلی از زندگی کاری که باید تمام شود.

o       خوشحالی و شاد بودن

خوشحال بودن در خواب نشان می دهد شما در زندگی واقعی به شدن احساس افسردگی می کنید، و نیاز به شاد بودن و خوشبینی یا دیدن نیمه پر لیوان در برخی مسائل دارید. تعبیر خواب خوشحالی، شرایط یا محیط استرس زا و اضطراب آور است. از سوی دیگر، خوشحال بودن در خواب احتمال دارد به دلیل احساس شادی باشد که در حال حاضر در زندگی تان احساس می کنید.

o       خرگوش

تعبیر خواب خرگوش:

(۱) وجود موانع و وقوع شکست در زندگی،

(۲) فروانی

(۳) بیان روشن احساسات و افکار.

همچنین، خواب خرگوش به شما هشدار می دهد که نباید ساده لوح یا منفعل باشید.

 

 

««برداشت از سایت شگفتی ها با مجوز مالک سایت»»