تعبیر موضوعی خواب – قسمت د ، ذ ، ر ، ز

خواب دیدن یا رؤیا

 

تعبیر موضوعی خواب – قسمت د ، ذ ، ر ، ز

 دستگیر شدن

اگر در خواب ببینید که دستگیر شده اید، معنایش این است که باید قبل از این که کار مهمی را انجام دهید، خوب درباره اش فکر کنید. اما اگر در خواب ببینید که شما کسی را دستگیر می کنید، یعنی با رفتارهای آن شخص موافق نیستید.

 دوچرخه

دیدن دوچرخه در خواب نشانگر آرزوی شما برای رها شدن از مسئولیت هاست. اگر دیدید که دوچرخه سواری می کنید، یعنی نیاز دارید انگیزه های بیشتری در درون خودتان به وجود آورید.

تعبیر خواب افتادن از دوچرخه این است که در مورد مسئله ای در زندگی تان قضاوتی نادرست دارید.

 دستبند

دیدن دستبند در خواب نمادی است از قدرت و اشتیاق. خواب دستبند نشان می دهد که شما ویژگی های قدرت و اشتیاق را در زندگی تان دارا هستید یا این که نیاز دارید آن ها را به دست آورید. تعبیر دیگر خواب دستبند این است که باید با دوستان قدیمی تان تماس بگیرید و با آن ها در ارتباط باشید.

 اگر در خواب دیدید دستبندتان خراب شده، یعنی شما عادت دارید دیگران را در زندگی در اولویت قرار دهید نه خودتان را.

تعبیر خواب گم کردن دستبند این است که شما دچار ناامیدی، افسردگی، یا فقدان در زندگی خود شده اید. در عوض پیدا کردن دستبند در خواب نشانگر خوش شانسی است.

 داماد

تعبیر خواب داماد این است که شما می خواهید در زندگی تان مراقب فرد خاصی باشید. تعبیر دیگر آن تمایل شما به شراکت یا ازدواج است.

 دزد

اگر در خواب دیدید خودتان دارید دزدی می کنید معنایش این است که در زندگی احساس رخوت و خستگی می کنید.

تعبیر دیگر خواب دزدی کردن این است که شما احساس می کنید حریم شخصی تان به نوعی مورد تعرض قرار گرفته است.

تعبیر خواب دزد این است که شما در زندگی احساس آسیب پذیر بودن می کنید یا این که فکر می کنید به شما تعرض شده است.

 دوربین

تعبیر خواب دوربین این است که شما باید نسبت به آنچه که به شما نشان داده می شود توجه بیشتری نشان دهید.

تعبیر خواب دوربین خراب یا شکسته این است که شما در جنبه ای از زندگی به یک مسئله خاص دید نادرستی دارید.

 دیگ

تعبیر خواب دیگ فراوانی و نو شدن است.   همچنین، دیدن دیگ در خواب می تواند به این معنا باشد که شما باید بر روی توانایی هایتان بیشتر تمرکز کنید.

 دادگاه و قاضی

دیدن دادگاه در خواب نشان می دهد شما به خودتان شک دارید و احساس می کنید صداقت کافی ندارید. قاضی در خواب به این معناست که شما با مسائل اخلاقی یا قانونی درگیر هستید.

خواب قاضی یا دادگاه نشان می دهد شما درباره خودتان یا اعمال تان قضاوت می کنید، یا احساس پشیمانی و گناه دارید.

 دفاع کردن

اگر در خواب دیدید دارید از چیزی دفاع می کنید، معنایش این است که در زندگی با خودتان در مورد موضوعی درگیری دارید؛ مثلاً نمی توانید تصمیم درستی بگیرید.

همچنین، دفاع کردن در خواب نشان می دهد شما در زندگی واقعی فکر می کنید احساس پذیر هستید یا چیزی شما را تهدید می کند،  یا فکر می کنید فضای خصوصی و شخصی تان مورد تعرض قرار گرفته است.

 دیر کردن و تاخیر

تعبیر خواب دیر کردن و تاخیر این است که شما در زندگی از موضوعی ناامید و سرخورده شده اید.

تعبیر دیگر خواب دیر کردن این است که شما باید تا زمانی که وقت مناسب برای انجام یک کار خاص برسد صبر کنید. تأخیر داشتن و دیر کردن در خواب می تواند هشداری باشد که به شما می گوید باید برای زندگی و کارهایتان برنامه ریزی بهتر و جدی تری داشته باشید. معنای دیگر خواب تأخیر این است که هنوز برای انجام یک کار خاص در زندگی تان آمادگی ندارید.

 دندانپزشک

اگر در خواب دیدید پیش دندانپزشک رفته اید، یعنی در زندگی بیداری باید قبل از حرف زدن خوب فکر کنید، یا این که دچار ترس ها و نگرانی های پنهان هستید، یا درد و رنجی در زندگی گریبان تان را گرفته است.

رفتن پیش دندانپزشک در خواب می تواند به این معنا باشد که شما احساس می کنید آسیب دیده اید، فرد دیگری با شما با صداقت رفتار نمی کند، یا نسبت به ظاهرتان نارضایتی دارید.

 دایناسور

دیدن دایناسور در خواب نشان می دهد شما باید بعضی عادت ها و روش های قدیمی زندگی تان را دور بریزید. تعبیر دیگر خواب دایناسور این است که مشکلات و ترس های قدیمی دوباره خود را نشان خواهند داد.

 دکتر و پزشک

تعبیر خواب دکتر یا پزشک، نیاز شما به سلامت روانی و جسمی یا شفا پیدا کردن است. همچنین، دیدن پزشک درخواب می تواند نشان دهنده این باشد که شما در زندگی تان شفا یافته اید.

 دیدن روانشناس در خواب به سلامت روانی یا عاطفی مربوط می شود، حال آن که دکتر یا پرستار در خواب به سلامت جسمی مربوط است.

 تعبیر خواب دکتر جراح این است که در زندگی شما چیزی وجود دارد که باید از آن دل بکنید تا وضعیت بهتری پیدا کنید.

 دلفین

دیدن دلفین در خواب نمادی است از شیطنت، هوش و ذکاوت و راهنمایی. دیدن دلفین در خواب نشان می دهد شما آدم شیطان و شوخی هستید.

دلفین در خواب ممکن است هشدار دهنده اتفاقات غیرمنتظره نیز باشد. همچنین، خواب دلفین می تواند به این معنا باشد که شما باید بیشتر از زندگی تان لذت ببرید و رویکرد مثبت تری داشته باشید.  شنا کردن با دلفین در خواب نشان می دهد شما فرد مثبت نگری هستید، دارید چیزهای جدیدی در زندگی تان کشف می کنید، یا رابطه مثبتی با دیگران دارید.

 درب

خواب درب، نماد دگرگونی های جسمی یا روانی است. مثلاً اگر وارد مرحله جدیدی از زندگی شده باشید، ممکن است خواب درب، ببینید. خواب عبور از میان درب، نشانگر هدف یا گام های جدیدی در زندگی است.

 اگر باز کردن دری که در خواب می بینید سخت باشد، معنایش این است که شما فکر می کنید در زندگی با سختی و محدودیت رو به رو هستید، یا این که برای حل یک مشکل باید بیشتر تلاش کنید.

 تعبیر خواب درِ بسته، فرصت هایی است که اکنون در دسترس شما نیست، یا خودتان احساس می کنید که این فرصت ها را از دست داده اید.

 دعوا کردن و جنگیدن

دعوا کردن در خواب نشانگر تنش درونی یا مشکلات جسمی است. تعبیر خواب جنگیدن ممکن است یک بیماری شدید باشد.

دعوا کردن در خواب نشان می دهد شما نیاز خود برای استقلال را به رسمیت می شناسید. همچنین، دعوا کردن در خواب ممکن است تلاش ذهن شما برای آزاد کردن خشم، نفرت، ناراحتی است که در بیداری در خودتان ریخته اید.

 دفاع کردن از خود در دعوا نشان می دهد شما اخیراً در زندگی احساس تهدید کرده اید. مشت زدن در خواب نشان دهنده پرخاشگری و پریشانی است، حال آن که مشت خوردن به این معناست که شما خودتان مسئول به وجود آمدن خشونت هستید.

 اگر مردی خواب جنگیدن دید، تعبیرش این است که او در کنترل احساسات و واکنش هایش در طول بیداری مشکل دارد، و اگر زنی خواب جنگیدن دید یعنی دارد ویژگی جنگجویی و چالش پذیری پیدا می کند.

 دستکش

خواب دستکش به شما این پیغام را می دهد که باید در برخورد با یک موضوع خاص با احتیاط و دقت بیشتری عمل کنید. تعبیر خواب پوشیدن دستکش این است که شما خودتان را برای چیزی آماده می کنید، حال آن که درآوردن دستکش یعنی کاری را به سرانجام رسانده اید.

 اگر دستکش هایی که در خواب دیدید برایتان بزرگ بودند، معنایش این است که در بخشی از زندگی تان مسئولیتی را قبول کرده اید  که برایتان زیادی سنگین است و ممکن است از عهده اش برنیایید.

 رانندگی با دستکش در خواب نشان می دهد شما کنترل زندگیتان را به طور کامل به دست گرفته اید.

 تعبیر خواب دستکش کار این است که:

(۱) باید با دقت و احتیاط بیشتری در این مرحله از زندگی پیش بروید

(۲) کارایی و بهره وری تان افزایش خواهد یافت.

 تعبیر خواب دستکش بوکس یا هر دستکش دیگری که برای مبارزه به کار می رود مواجهه با نوعی چالش یا برخورد شدید است.

دست دادن

تعبیر خواب دست دادن نوعی تحول در زندگی است، مثلاً شروع یک مرحله تازه یا به پایان رسیدن یک کار.

 همچنین، دست دادن در خواب می تواند به معنای رسیدن به توافق در مورد یک مسئله، یا احساس قدر دانستن، به رسمیت شناختن،  و متعهد بودن نسبت به یک موضوع در بخشی از زندگی باشد.

دست دادن با یک فرد خاص نشان می دهد بین شما دو نفر حس اعتماد وجود دارد یا این که در مورد یک فرد یا موضوع توافقی حاصل خواهد شد.

گرفتن دست یک نفر و نگاه داشتن آن در خواب نشانگر عشق و محبتی است که وارد زندگی شما می شود.

 دویدن

اگر خواب ببینید که دارید می دوید، یعنی این که شما بر روی هدفی متمرکز شده اید، انگیزه بسیاری دارید و جاه طلب هستید.

اگر در خواب از دست کسی یا چیزی فرار می کردید و می دویدید، معنایش این است که تحت فشار و استرس زیادی هستید، یا بیش از توان تان مسئولیت قبول کرده اید.

 اگر خواب دیدید می خواهید بدوید اما نمی توانید و خیلی آرام می دوید، نشان می دهد شما اعتماد به نفس خیلی پایینی دارید و از بعضی جهات خودتان را آن طور که باید باور ندارید.

 دریا

دریا در خواب نماد تغییرات بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاه شماست. خواب دریا نشانگر احساسات و ادراک شما از موقعیت های مختلف است. همچنین، خواب دریا می تواند به معنای اطمینان، امید و دیدگاه مثبت نسبت به زندگی است.

خواب سفر بر روی دریا نشان می دهد شما در بیداری می کوشید از شرایط دشوار و ناپایداری عبور کنید و بر آن فائق بیایید.

 افتادن در دریا نشان می دهد این شرایط شما را خسته و درمانده کرده است و شما تحت فشار و استرس شدیدی هستید.

گم شدن در دریا نشانگر این است که شما مسیر زندگی تان را گم کرده اید و بی هدف حرکت می کنید. همچنین، خواب گم شدن در دریا ممکن است به این معنا باشد که شما بیش از حد تحت تأثیر احساسات تان هستید.

 دیدن دریای آرام در خواب نشانگر آرامش درونی، رشد معنوی، تعادل عاطفی و ثبات شخصیت است. همچنین، کسی که اخیراً بر موقعیت دشواری چیره شده است ممکن خواب دریای آرام ببیند.

 دریاچه

دریاچه در خواب نماد وضعیت ذهن یا احساسات شماست. دریاچه کثیف نشان می دهد که باید افکار و عادت هایی که مانع از پیشرفت می شوند را ترک کنید.

اگر دریاچه ای که در خواب دیدید به شدت مواج بود، نشان می دهد شما زندگی آشفته ای دارید یا تحت فشار و استرس هستید.

اگر در آب دریاچه حرکت می کردید، یعنی شما احساس آزادی می کنید و با جهان اطراف تان در صلح و سازی هستید.

 دزد و دزدی کردن

دیدن دزد در خواب نشانگر به هدر رفتن تلاش ها یا وقت شما در بخشی از زندگی است. معنای دیگر خواب دزد این است که کسی در زندگی تان هست که انرژی زیادی از شما می گیرد.

همچنین، دیدن خواب دزدی نشان می دهد شما نگران از دست دادن چیزی هستید، مثلاً یک شیء باارزش یا یک رابطه، یا این که فکر می کنید کسی از شما سوء استفاده می کند.

ممکن است اخیراً از فردی رنجیده باشید یا احساس کنید کسی قدرتان را نمی داند.

 دندان و افتادن دندان

افتادن دندان در خواب می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد.

  1. تحول

اگر در خواب ببینید دندانتان افتاده یا بلایی سرش آمده مطمئناً پس از بیدار شدن حس وحشتناکی خواهید داشت، و بدتر از همه این که خواب افتادن دندان یکی از متداول ترین خواب های تکرار شونده است. این خواب ممکن است نمادی از وقوع یک دوره تحول و گذار در زندگی شما باشد.

 احساس وحشتناکی که به خاطر افتادن دندان در خواب به سراغتان می آید می تواند نشأت گرفته از اضطراب و تردیدی باشد که در زمان بروز تغییرات تجربه کرده اید. پس شاید تعجبی نداشته باشد که معمولاً کودکانی که در مرحله گذار به بلوغ هستند، و زنانی که به تازگی وارد دوره ی یائسگی شده اند، بیشتر از دیگران خواب افتادن دندان می بینند.

 احساس ناامنی و تزلزل

افتادن دندان در خواب می تواند اشاره ای باشد به احساس ناامنی که در وجود خود دارید. شاید تصویری که از ظاهر خود دارید ذهنتان را مشغول کرده یا این که نگران طرز فکر و رفتار دیگران نسبت به با خودتان هستید. وقتی دندان های شیری کودک می افتد اطرافیان معمولاً قیافه اش را مسخره می کنند. این چنین است که خاطره بدرفتاری، تمسخر و جدی نگرفته شدن به خاطر افتادن دندان در ژرفای ناخودآگاه ما رخنه می کند. بنابراین اضطرابی که به خاطر افتادن دندان در خواب پیدا می کنید می تواند نمادی از نگرانی هایتان درباره ارزشی که به خود می دهید، تصویری که از خود دارید، و برخورد دیگران با شما باشد.

 اگر دقت کرده باشید این خواب معمولاً همزمان است با یک موقعیت اخیر در زندگی که طی آن احساس کرده اید کسی شما را جدی نمی گیرد یا با شما برخورد تمسخرآلود و تبعیض آمیز دارد.

 فقدان

خواب افتادن دندان می تواند ناشی از احساس از دست دادن چیزی یا کسی در زندگی هم باشد. خاطره افتادن دندان که از کودکی در ناخوداگاه ما ریشه دوانده، ممکن است تداعی گر احساس از دست دادن بخشی از خود باشد. پس دیدن خواب دندان با احساس فقدان در زندگی بی ارتباط نیست. مثلاً کسانی که از پیر شدن و از دست رفتن روزهای جوانی خود وحشت دارند بیشتر دچار این کابوس می شوند، به خصوص اگر در خوابشان سر و کله دندان مصنوعی هم پیدا شود.

 اگر در خواب دیدید که دندان تان افتاده، این سوال ها را از خودتان بپرسید:

  • آیا به تازگی وارد مرحله جدیدی از زندگی شده اید؟مثلاً به سن چهل یا پنجاه سالگی رسیده اید و از پیر شدن می ترسید؟
  • آیا یک دوره تغییرات فیزیولوژیکی مانند بلوغ یا یائسگی را از سر می گذرانید؟
  • تا به حال شده احساس کنید مردم بین شما و دیگران تبعیض قائل می شوند؟
  • شاید در چند روز گذشته کسی برخورد بدی با شما داشته، مسخره تان کرده، یا به شما اهمیت نداده است.
  • آیا اخیراً یک شیء ارزشمند گم کرده اید؟
  • آیا عزیزی را از دست داده اید؟

 دوستان

دیدن خواب یک دوست یا تعدادی از دوستان نشانگر رابطه شما با دیگران یا فرد مورد در نظر در خواب است. این خواب همچنین نشان می دهد که باید روی جنبه ای از شصخیت خود بیشتر متمرکز شوید. همچنین، به این فکر کنید که دوستی که در خواب دیده اید برای شما نماد چه چیزی است.

اگر در خواب ببینید دوستی که در بیداری همیشه از شما حمایت می کند، مرده است، یعنی جنبه حمایتگر از وجود خودتان رخت بربسته است.

 نوع دوستی که در خواب می بینید نیز می تواند نشانه خوبی باشد. مثلاً دیدن بهترین دوست تان در خواب بیانگر این است که باید روی جنبه های مثبت تان بیشتر تمرکز کنید، زیرا دوست خوب معمولاً بهترین جنبه های شخصیتی ما را به ما می نمایاند. همچنان که تعبیر دیدن دوست دوران کودکی در خواب بازیگوشی یا معصومیت است.

  ذرت

دیدن ذرت در خواب نشان می دهد شما منتظر اتفاقات جدید در زندگی تان هستید. تعبیر خواب درو کردن و جمع کردن ذرت این است که نتیجه زحماتتان را خواهید دید.

  ربوده شدن یا دزدیده شدن

اگر در خواب ببینید که شما را دزدیده اند، تعبیر آن این است که در بخشی از زندگی تان احساس درماندگی دارید.

 رقص باله

اگر در خواب رقص باله انجام می دادید تعبیرش این است که در بخشی از زندگیتان خلاقیت زیادی به خرج می دهید. تعبیر دیگرش این است که از نظر مادی و معنوی پیشرفت خوبی خواهید داشت. تماشای رقص باله در خواب نمادی است از خوشبختی و تعادل عاطفی، و نیز خلاقیت.

 رقص و رقصیدن

دیدن رقص در خواب نمادی است از آزادی و استقلال در سبک زندگی. اگر در خواب دیدید دارید می رقصید، یعنی در زندگی احساس رضایت، خوشحالی، و اعتماد به نفس می کنید و خود را از بندها رها می بینید.

 تعبیر دیگر خواب رقصیدن، برقراری رابطه نزدیک و عاشقانه با یک فرد خاص است.

 ریش

دیدن ریش در خواب نشان می دهد شما درونیات خودتان را آن طور که باید بروز نمی دهید. اگر ریش در خواب شما خیلی بلند باشد، یا انتهای آن نوک تیز شود، تعبیرش قدرت و انرژی است.

 روباه

تعبیر خواب روباه این است که:

(۱) عده ای بر علیه شما دسیسه و توطئه می چینند،

(۲) شما به فرد یا موضوعی اعتماد ندارید،

(۳) یک نفر رازی را از شما پنهان می کند،

(۴) شما فکر می کنید فریب خورده اید یا با شما بدرفتاری شده است.

 روح و ارواح

روح در خواب نماد امیدها، عادت های قدیمی یا خاطرات عجیب و گاهی تلخ و حل نشده است. دیدن روح در خواب نشان می دهد شما باید این روش ها و فکرهای قدیمی را کنار بگذارید وگرنه عواقب منفی آن را در زندگی تان خواهی دید. اگر روحی که در خواب دیدید پیغامی به شما داد به مفهوم آن توجه کنید چرا که این پیام ها ممکن است از طرف راهنمای  معنوی یا ناخودآگاه ارتقا یافته شما باشند.

 خواب ارواح تعابیر دیگری نیز دارد. دیدن روح ممکن است به این معنا باشد که:

(۱) شما خودتان را از همه منزوی کرده اید،

(۲) از مرگ می ترسید،

(۳) هدفی دست نیافتنی دارید.

 اگر در خواب روح خودتان را دیدید، تعبیرش این است که از بعضی از جنبه های زندگی تان ترس دارید، مثلاً یک خاطره دردناک یا احساس گناه به خاطر کار بدی که کرده اید. اما تبدیل شدن به روح در خواب نشان می دهد شما دارید سعی می کنید از یک شرایط خاص بیرون بیایید.

 دیدن روح عزیزان و نزدیکان فوت شده در خواب به این معناست که شما در مورد رابطه ای که در گذشته با آن ها داشته اید  احساس گناه و حسرت های دارید.

 اگر در خواب دیدید یک روح می خواهد شما را خفه کند، یعنی تجربیات گذشته مانعی هستند که نمی گذارند شما احساسات و استعدادهای خود را بروز بدهید.

از سوی دیگر، اگر روحی که در خواب دیدید می خواست شما را بکشد، معنایش این است که شما بالاخره آمادگی این را پیدا کرده اید  تا با احساسات و تجربیات گذشته چشم در چشم شوید، آن ها را حل کنید، به فراموشی بسپارید و شروع تازه ای برای زندگی تان داشته باشید.

 رنگین کمان

تعبیر خواب رنگین کمان، خوش شانسی و قائق آمدن بر روزگار دشوار یا آغاز ورود به یک دوره شادی و خوشبختی است. همچنین، رنگین کمان در خواب نشان می دهد شما باید خوشبین تر باشید.

 رودخانه

اگر آب رودخانه ای که در خواب دیدید به سرعت حرکت می کرد، این هشداری است که به شما نشان می دهد زمان به سرعت در حال گذر است  پس باید تا فرصت دارید از آن بهترین بهره را ببرید. تماشا کردن رودخانه در خواب نشان می دهد شما باید کنترل زندگی تان را بر عهده بگیرید و منفعل نباشید.

تعبیر خواب عبور از رودخانه این است که تغییر عمده ای در زندگی تان پیش خواهد آمد. این خواب نشانگر نگرانی ها و مشکلات عاطفی نیز می باشد.

ترسیدن از رودخانه نشان می دهد برخی مسائل در زندگی بیداری به نظر شما بسیار دشوار هستند، و موانعی وجود دارند که مانع از پیشرفت شما می شوند.

  زره

تعبیر خواب زره، احساس نیاز برای امنیت خود یا تأمین امنیت اطرافیان است. اگر در خواب زره پوشیدید یعنی بیش از حد محافظه کار هستید.

اگر دیگران در خوابتان زره پوشیدند یعنی شما خودتان می دانید که بیش از اندازه نگران سلامتی آنها هستید.

 زنبور و کندوی عسل

دیدن خواب زنبور یا کندو به دو معناست:

  • یا شما کسی را آزرده اید،
  • یا این که کسی با حرف های گزنده اش شما را ناراحت کرده است.

اگر در خواب دیدید تعداد زیادی زنبور به شما حمله کرده، یعنی مسئله ای شما را اذیت می کند.

 زنگ

دیدن زنگ در خواب به معنای هشدار است. تعبیر دیگر خواب زنگ این است که شما به دنبال تأیید شدن از سوی دیگران هستید.

 زایمان

اگر در خواب دیدید کسی بچه به دنیا می آورد تعبیرش آغاز دوره ای جدید در زندگی شماست. تعبیر دیگر خواب زایمان، پذیرش ایده ها یا برنامه های جدید است.

زنجیر

دیدن زنجیر در خواب نشان می دهد شما دوست دارید دور و برتان پر از آدم باشد و از تنهایی بیزارید. همچنین، کسی که خواب زنجیر می بیند، نیاز دارد که ارتباط خود با دیگران را گسترده تر کند. البته تعبیر دیگر خواب زنجیر این است که احساس می کنید عاملی مانع از پیشرفت شما در زندگی است  و شما می خواهید این عامل را حذف کنید.

 زلزله

تعبیر خواب زلزله این است که شما در زندگی با نوعی بی ثباتی احساسی و عاطفی رو به رو هستید.  این خواب نشان می دهد شما در مورد مسئله ای احساس ناامنی و ناتوانی می کنید

 فرار کردن از زلزله در خواب معنایش این است که بر مشکلات و نگرانی هایتان غلبه خواهید کرد.

 زندان

خواب زندان نشان می دهد شما درباره موضوعی احساس گناه می کنید، یا در زندگی احساس اسارت و محدود بودن می کنید، فکر می کنید اسیر شده اید یا از همه دور مانده اید و منزوی هستید

  خواب زندان به این معناست که باید ذهن تان را باز کنید، فرصت های جدیدی را امتحان کنید و خلاقانه تر بیندیشید.

 

 

««برداشت از سایت شگفتی ها با مجوز مالک سایت»»