تعبیر موضوعی خواب – قسمت پ و ت

خواب دیدن یا رؤیا

تعبیر موضوعی خواب – قسمت پ و ت

o       پرواز کردن

برای بسیاری از افراد پیش می آید که خواب پرواز کردن را ببینند. اما انسان به طور طبیعی قادر به پرواز نیست، پس تعبیر خواب پرواز کردن چه می تواند باشد؟

    1.            آزادی :

کسانی که پرواز در خواب را تجربه کرده اند،معمولاً در این مورد هم عقیده اند که در این خواب خبری از ترِس و اضطراب نیست، بلکه همیشه این احساس شادی و آزادی است که تجربه می شود. معنای پرواز کردن در خواب در همین احساس رهایی و خوشی نهفته است. در حالت کلی دیدن خواب پرواز به معنای نوعی رهایی از فشار یا تنش روانی و عاطفی در بخشی از زندگی است. مثلاً چیزی که در محیط استرس زای کاری شما را آزار می دهد، یا تنش در یک رابطه، یا مشکلات در منزل، و غیره.

پرواز کردن در خواب نشان می دهد شما از بخشی از تنش های زندگی خود رها شده اید و برخی از مشکلات خود را پشت سر نهاده اید. پس دیدن خواب پرواز نیکو است چرا که نشان می دهد روزهای سخت گذشته اند، شما شروع به حل مشکلات خود کرده اید، تغییرات مثبتی در بخشی از زندگیتان رخ داده است، و شما احساس خوب و مثبتی دارید.

      2.            خروج روح از بدن و سفر روح:

یک تعبیر دیگر پرواز کردن در خواب این است که در این خواب ها، روح شما بدنتان را وقتی خواب هستید ترک کرده است. بر اساس باورهای مذهبی و عرفانی، روح ما می تواند از بدن مادی مان جدا شود و به ابعاد غیرمادی سفر کند.

     3.            پرواز کردن در خواب را چگونه باید تعبیر کرد؟ اگر خواب پرواز کردن دیدید این سوال ها را از خود بپرسید: چه چیزی در شما تنش یا اضطراب ایجاد کرده است؟ از چه مشکلاتی رها شده اید؟ به نظرتان چه چیزی باعث عدم پیشرفت یا آزار شما شده است؟ برای کم کردن تنش در زندگی چه کارهایی می توانید انجام دهید؟ آیا احساس رهایی و آزادی می کنید؟ آیا فکر می کنید باری از روی دوشتان برداشته شده و می توانید به زندگی عادی تان برسید؟

o       پیشبند

پیشبند در خواب نماد افکار و محدودیت های کهنه و قدیمی است. اما پوشیدن پیشبند در خواب یعنی شما باید مهارت هایتان را بالا ببرید. معنای دیگرش این است که در جنبه ای زندگی خود باید بیشتر مواظب باشید و از خود در برابر چیزی محافظت نمایید.

o       پناهنگی یا پناهنده دیدن

خوابی درباره پناهنگی یا یک پناهنده نشان می دهد که شما در زندگی خود نیازمند امنیت و حمایت هستید.

o       پاییز

تعبیر خواب پاییز، بالندگی و پیشرفت است. یعنی مرحله ای از زندگی به پایان می رسد و فرصت های ثمربخش جدید عرضه می گردد.

o       پرستاری بچه یا پرستار بچه

تعبیر خواب پرستاری بچه دیگران و نگهداری از بچه دیگران این است که شخصیت شما نیاز به رشد و بلوغ بیشتری دارد. همچنین دیدن خواب پرستاری بچه به این معناست که شما در بخشی از زندگی خود مسئولیت سنگینی بر عهده خواهید داشت.

o       پانسمان یا بستن زخم یا بانداژ

دیدن خواب پانسمان کردن یا وسایل بانداژ نشان می دهد شما مشکلات عاطفی یا فیزیکی دارید که باید به آن ها توجه کنید. شما از درون احساس زخم خوردگی می کنید اما سعی می کنید این مسئله را از همه پنهان کنید. تعبیر خواب بستن زخم این است که شما آرام آرام از یک آسیب عاطفی یا جسمانی بهبود خواهید یافت. باز کردن پانسمان در خواب نشان می دهد شما از مشکلی در زندگی تان رهایی یافته اید.

o       پابرهنگی

تعبیر خواب پا برهنگی، یکی فقر است و دیگری آزادی. معنی دیگر پابرهنه بودن در خواب می تواند این باشد که شما اعتماد به نفس ندارید یا احساس می کنید برای امر مهمی آماده نیستید.

o       پرنده یا پرندگان

تعبیر خواب پرنده یا پرنده ها این است که شما احساس آزادی می کنید یا این که خودتان را از بند برخی مسائل در زندگی رها کرده اید. تعبیر دیگر خواب پرنده این است که شما جاه طلب هستید یا تمایلات عمیقی در درون تان وجود دارد. پرنده در حال مرگ یا پرنده مرده در خواب، نمادی است از مشکلات حل نشده، شکست ها، نگرانی ها و اضطراب هایی که در زندگی بیداری تان دارید. به عکس، تعبیر خواب جوجه یا تخم پرنده، رونق مالی یا اقبال خوب است.

اگر در خواب دیدید که پرنده ای چهچهه می زند، معنایش این است که شما شخصیت شادی دارید، یا این که در زندگی تان احساس خوشبختی، آزادی و رضایت می کنید.

از سوی دیگر، اگر در خواب دیدید پرنده ای به شما حمله می کند و عصبانی است، یعنی شما مسیر زندگی تان را گم کرده اید، و در زندگی بیداری احساس سرگشتگی و گرفتاری می کنید.

o       پیچ و مهره

خواب پیچ و مهره نشانگر یافتن روشی برای درک بهتر امور است. اگر در خواب دیدید که سعی می کنید در را با استفاده از پیچ و مهره سفت کنید، یعنی شما می خواهید برخی احساسات و عواطف را از زندگی تان بیرون برانید. معنای دیگر محکم کردن در با پیچ این است که شما احساس می کنید گول خورده اید یا این که در موقعیت خطرناکی قرار دارید.

o       پسر

تعبیر خواب پسر، پتانسیل موجود برای تجربه یا رشد در بخشی از زندگی است. اگر شخصیت پسری که در خواب دیدید برایتان معلوم است، یعنی همان ویژگی های شخصیتی در شما اهمیت ویژه ای پیدا می کند و شما باید به آن ها توجه کنید. همچنین، دیدن خواب پسر نشان می دهد شما ذاتاً فرد بازیگوش و پر شور و شوقی هستید، و یا این که کمی ناپخته رفتار می کنید و باید بر روی رشد شخصیتی تان بیشتر کار کنید.

o       پل

تعبیر خواب پل، حرکت به سوی یک مرحله کاملاً جدید در زندگی است.

o       پروانه

پروانه در خواب نمادی است از آزادی. تعبیر خواب پروانه می تواند این باشد که شما نمی توانید یک جا بند شوید. تعبیر دیگر خواب پروانه این است که شما شخصیتی سبکبال و رها دارید.

o       پنجه

تعبیر خواب پنجه این است که شما احساس می کنید آسیب پذیر و بی دفاع هستید و در معرض خطر قرار دارید. دیدن پنجه در خواب نشان می دهد شما نگران هستید که آسیبی ببینید یا نیاز دارید از خودتان در برابر موضوعی محافظت کنید. تعبیر دیگر خواب پنجه این است که فردی نسبت به شما با خشونت رفتار می کند، یا این که شما فرد سرسخت و سمجی هستید.

همچنین، دیدن پنجه در خواب می تواند نشاندهنده این باشد که شما می خواهید به فردی آسیب برسانید، یا این که باید مواظب حرف ها و کارهایتان باشید چون ممکن است کسی را عمیقاً آزرده کنید.

o       پا

خوابی که در آن تأکید زیادی بر روی پاها وجود داشته باشد، نشان می دهد شما باید یاد بگیرید روی پاهای خودتان بایستید و مستقل تر باشید، شما نیاز به پشتیبانی یا آزادی دارید، می خواهید بیشتر از قبل کنترل امور زندگی را در دست بگیرید، یا به دنبال ثبات بیشتری هستید.

تعبیر خواب پا برهنه بودن این است که باید با اطرافیان صادق باشید و به دروغ هایتان اعتراف کنید.

پاک کردن پای کس دیگری در خواب نشانگر احترام فوق العاده شما برای آن فرد یا فرد دیگری در زندگی تان است. اگر در خواب دیدید که پا ندارید، معنایش این است که احساس می کنید برای یک کار خاص در زندگی آمادگی ندارید و آن را خراب خواهید کرد.

o       پرچم

پرچم در خواب نشان می دهد شما جزو گروهی هستید که با اعضای آن علایق و اهداف مشترکی دارید، شما فرد وفاداری و خانواده دوستی هستید، یا این که به خودتان و کارهایتان افتخار می کنید.

o       پول

دیدن پول در خواب نشان می دهد شما از درون احساس غنی بودن و توانگری می کنید، خود را انسان باارزشی می دانید، به خودتان و توانایی هایتان ایمان دارید و مطمئن هستید موفق خواهید شد.

اگر در خواب دیدید پول کافی ندارید، نشان می دهد شما فرد منفعلی هستید، قدرت و اختیاری از خود ندارید، آمادگی کافی برای انجام کاری ندارید، یا در این مرحله از زندگی بدشانسی آورده اید.

تعبیر خواب پیدا کردن پول یا برنده شدن پول این است که کامیابی و موفقیت در یک قدمی شماست.

تعبیر خواب گم کردن پول این است که در بخشی از زندگی خود با موانعی رو به هستید یا احساس سرخوردگی و خستگی می کنید. اگر خواب دیدید پولتان را دزدیده اند یا خودتان پول می دزدید، معنایش این است که باید به توانایی های خودتان بیشتر ایمان داشته باشید.

 اگر خواب دیدید نسبت به کاری که کرده اید پول کمتری به شما داده می شود، به این معناست که شما احساس می کنید کسی دوست تان ندارد، کسی به شما توجه نمی کند یا قدرتان را نمی داند.

o       ترک شدن

اگر در خواب ببینید که دیگران شما را تنها گذاشته اند و شما را ترک کرده اند، تعبیرش این است که شما احساس می کنید در جایی یا موقعیتی گرفتار شده اید و به نحوی می خواهید از این اسارت و گرفتاری آزاد شوید.

o       تبرئه شدن

اگر در خواب ببینید که از ارتکاب جرمی تبرئه شده اید، احتمالاً یک دادگاه در پیش دارید. تعبیر دیگر خواب تبرئه شدن می تواند این باشد که در زندگی درسی فرا خواهید گرفت. اگر در خواب ببینید فرد دیگری تبرئه شده است، یعنی شما او را علی رغم رفتار بدی که داشته، خواهید بخشید.

o       تبلیغات

اگر در خواب ببینید که دارید چیزی را تبلیغ می کنید معنایش این است که نیاز دارید دیگران را بیشتر در جریان تلاش ها و کارهایتان قرار دهید.

o       تنهایی

تعبیر خواب تنها ماندن این است که شما احساس تنهایی و انزوا می کنید. دیدن خواب تنها ماندن همچنین می تواند به این معنا باشد که شما مجبورید با یک سری مشکلات به تنهایی و بدون کمک دیگران دست و پنجه نرم کنید.

o       تالار یا صحنه وسیع

اگر در خواب دید که در یک تالار یا صحنه بزرگ هستید تعبیرش این است که باید وارد فضایی شوید که در آن فرصت های بیشتری برای ابراز وجود و خلاقیت داشته باشید.

o       تیر . تیر و کمان

 تیر پیکان دار در خواب نمادی است از مسیر پیشرفت شخصی ما. اگر در خواب خود را در حال پرتاب کردن تیر ببینید، یعنی از پیامد کارهای خود یا اعمال دیگران آگاهید. تیر پیکان دار همچنین نشانه جاه طلبی و آرزو است.

o       تماشاگر و تماشاچی

تماشاچی یا تماشاگر در خواب، نمادی است از جنبه های شخصیتی شما. اگر در خواب ببینید برای یک گروه تماشاچی برنامه ای اجرا می کنید، تعبیرش این است که با مسائل و مشکلات مهمی رو به رو خواهید شد. اما اگر خودتان تماشاچی باشید، بدانید که دگرگونی در درونتان در حال رخ دادن است.

o       تبر

تعبیر خواب تبر، قدرت است. اگر در خواب از تبر استفاده کردید، یعنی باید مراقب ماهیت مخرب قدرت خود باشید. اما اگر تبر بر روی شما مورد استفاده قرار گیرد معنایش این است که شما احساس می کنید از سوی فرد دیگری تهدید می شوید.

o       تعادل

خوابی که در آن سعی می کنید تعادل خود را حفظ کنید به این معناست که شما در زندگی به دنبال ثبات هستید.

o       توپ

خواب بازی کردن با توپ، نمادی است از آزادی یا ارتباط. خواب بازی با توپ می تواند به این معنا هم باشد که شما نیاز دارید افکار و احساسات خودتان را آزادانه تر بیان نمایید. تماشای بازی دیگران با توپ نشان می دهد شما دوست دارید در یک گروه یا تیم مشارکت داشته باشید.

o       تخت خواب و اتاق خواب

تعبیر خواب تخت و اتاق خواب نیاز به عشق، رابطه عاشقانه و ازدواج می باشد.

o       تعدد زوجات و دو همسری

اگر در خواب دیدید که دو زن یا دو شوهر دارید، تعبیرش این است که باید توانایی انتخاب بین دو مسئله یا دو فرد را در زندگی تان داشته باشید.

o       تعظیم کردن

اگر در خواب خود را در حال تعظیم کردن دیدید یعنی خودتان را نسبت به فردی پایین تر می بینید یا این که در جنبه ای از زندگی تان احساس ضعف می کنید.  تعبیر دیگر خواب تعظیم کردن این است که تلاش های یک فرد دیگر از شما بیشتر و مفیدتر است.

o       ترمز

اگر در خواب دیدید ترمزهای وسیله ای که آن را می رانید درست کار نمی کند، تعبیرش این است که در بخشی از زندگی تان احساس عدم کنترل یا نبود ثبات می کنید، احساس می کنید در موقعیتی قرار گرفته اید که در آن بی پناه و ناتوان هستید، یا از شکست در امری خاص هراس دارید.

تعبیر دیگر ترمز بریدن در خواب این است که شما دارید در مسئله ای شخصی یا کاری عجولانه رفتار می کنید و نهایتاً کارها را خراب خواهید کرد، پس باید آرامش بیشتری داشته باشید و شکیبایی بیشتری به خرج دهید.

اگر در خواب ترمز گرفتید و عمل کرد، تعبیرش این است که باید خودتان را از یک موقعیت مهلک نجات دهید یا کار خطرناکی که این اخیراً انجام می دهید را متوقف کنید.

o       تقویم

تعبیر خواب تقویم است است که شما نگران به سرانجام رساندن برنامه هایتان در زمان معین هستید. تعبیر دیگر خواب تقویم این است که شما در مقوله زمان بندی مهارت بیشتری یافته اید.

o       تخته سنگ عظیم

اگر در خواب تخته سنگی بزرگ دیدید، یعنی تغییری عظیم در زندگی تان رخ خواهد داد. معنای دیگر خواب تخته سنگ این است که شما بر ترس های که یک عمر با خود داشته اید غلبه خواهید کرد. اگر در خواب بر لبه یک تخته سنگ عظیم استاده بودید، تعبیرش این است که خطری شما را تهدید می کند.

o       تار عنکبوت

 دیدن تار عنکبوت در خواب نشان می دهد شما دارید موضوع مهمی در زندگی تان را نادیده می گیرید. تعبیر دیگر خواب تار عنکبت این است که شما غمگین و ناامید هستید یا تلاش می کنید مسائلی که در گذشته رخ داده اند را فراموش کنید.

o       تصادف

دیدن تصادف اتومبیل در خواب به این معناست که یک مسئله ای در زندگی تان از کنترل شما خارج شده است. به طور کلی تعبیر خواب تصادف این است که فکر می کنید سختی هایی برایتان در راه است.

o       تمساح / کروکودیل

تعبیر خواب کروکدیل یا تمساح این است که فکر می کنید یکی از دوستان نزدیک تان شما را فریب خواهد داد. اگر در خواب دیدید پایتان را روی کروکدیل گذاشتید، تعبیرش این است که فکر می کنید خودتان را توی دردسر خواهید انداخت.

o       تاج

تعبیر خواب تاج کسب دانش و تعهد است. همچنین، دیدن تاج در خواب می تواند نشانگر موفقیت های گذشته یا فرصت های احتمالی آینده باشد.

o       تاریکی

اگر در خواب دیدید که در تاریکی مانده اید، معنایش این است که شما در بخشی از زندگی تان احساس سردرگمی و گمگشتگی می کنید، یا فکر می کنید با موقعیت دشواری رو به رو هستید که نمی توانید نتیجه اش چه خواهد شد. تاریکی در خواب ممکن است به این معنا باشد که فکر می کنید احتمالاً در زندگی تان اتفاقاً ناخوشایندی رخ خواهد داد.

o       تغییر دکوراسیون و چیدن وسایل

اگر در خواب دیدید دارید وسایلی را در جایی می چنینید معنایش این است که فکر می کنید باید در زندگی واقعی خلاقانه تر عمل کنید یا تغییراتی در آن بدهید.

اگر دیدید در خانه یا اتاق تان تغییر دکوراسیون می دهید، یعنی نیاز دارید در محیط اطراف تان تغییراتی ایجاد کنید.

o       تخریب و نابودی و خراب کردن

خوابی که در آن چیزی تخریب و نابود می شود به این معناست که فکر می کنید تغییر بزرگی در زندگی تان در راه است. معنای دیگر خواب تخریب این است که شما احساسات فروخورده دارید، به انسانی خود تخریب تبدیل شده اید، یا در بخشی از زندگی تان نگرانی یا آشفتگی تجربه می کنید.

اگر دیدید فرد خاصی دارد عمل تخریب را انجام می دهد، تعبیرش این است که فکر می کنید شما به فرد منفعلی تبدیل شده اید و در برابر تغییرات زندگی تان احساس درماندگی می کنید.

اگر خودتان در خواب چیزی را خراب کردید، معنایش این است که می خواهید در بخشی از زندگی تان کنترل اوضاع را به طور کامل به دست بگیرید.

o       تاس انداختن

تاس در خواب نشانگر امتحان کردن شانس یا ریسک کردن بیش از حد در بخشی از زندگی بیداری است. اگر در خواب دیدید کس دیگری تاس می اندازد، معنایش این است که فکر می کنید شما به فرد منفعلی تبدیل شده اید و به جای این که خودتان کنترل امور زندگی تان را بر عهده بگیرید، افسار سرنوشت تان را به دست دیگران سپرده اید.

o       تبعیض و فرق گذاشتن

هرگونه تبعیض در خواب نشان دهنده نیاز شما برای به رسمیت شناختن انتخاب هایی است که در زندگی تان وجود دارد. همچنین، این خواب نشان می دهد شما به احتمال زیاد مسیر نیکوکارانه ای در زندگی در پیش خواهید گرفت.

o       تخم مرغ

تخم مرغ در خواب نماد استعدادهای پنهان و استفاده نشده است. خواب تخم مرغ نشان می دهد فرصت ها و پتانسیل های جدیدی در دسترس شما قرار دارد.

تعبیر دیگر خواب تخم مرغ آمادگی برای یک شروع تازه یا متمرکز شدن بر روی خلاقیت هاست.

تعبیر خواب خوردن تخم مرغ این است که شما نباید کارهای جدید را با عجله شروع کنید، بلکه باید صبور باشید و تغییرات را به تدریج بپذیرید.

تخم مرغ ترک خورده در خواب نشانگر احساس خستگی و تزلزل است. تخم مرغ ترک خورده نشان می دهد شما بیش از حد خودتان را با کار کردن خسته می کنید و حس می کنید کسی قدر تلاش هایتان را نمی داند.

o       تفنگ و گلوله خوردن

دیدن تفنگ در خواب نشانگر احساس خشم و پرخاشگری یا نیاز به قدرت در زندگی است. خواب تفنگ می تواند به این معنا باشد که شما تحت فشار و تهدید هستید.

استفاده از تفنگ در خواب نشان می دهد شما نیاز دارید کنترل اوضاع را به دست بگیرید یا دچار هیجانات منفی و مخربی همچون خشم و انتقام شده اید.

اگر در خواب به شما شلیک شد معنایش این است که احساس می کنید کسی یا چیزی شما را تهدید می کند یا این که در معرض خشونت یا تنش شدید هستید.

o       تعقیب و گریز

خواب تعقیب شدن توسط یک فرد یا یک چیز ناشناخته از جمله خواب های متداول در میان افراد است. خواب مورد تعقیب قرار گرفتن ممکن است بسیار ترسناک و آزار دهنده باشد، اما در عین حال با تعبیر خواب های تعقیب و گریز خود می توانید به بخشی از ذهن ناخوداگاهتان دست پیدا کنید. تعبیر خواب تعقیب شدن یا خواب دنبال شدن توسط یک فرد، حیوان، سایه، و غیره:

1- احساس قربانی بودن

اگر در خواب دیدید مورد تعقیب قرار گرفته اید، شاید ذهن ناخودآگاهتان به این وسیله می خواهد احساس قربانی بودن در بیداری را بیان کند. مثلاً ممکن است شما درگیر رابطه ای باشید که احساس می کنید در آن هیچ قدرتی ندارید، یا فکر می کنید جامعه بر علیه شما قد علم کرده است. بچه هایی که در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند معمولاً خواب می بینند که کسی آن ها را تعقیب می کند. این خواب بازتابی است از احساس ناتوانی و ضعف که در بیداری تجربه می شود. برای تعبیر خواب دنبال شدن، از خودتان بپرسید از چه چیزی در زندگی فرار می کنید. معمولاً در خود خواب هم نشانه هایی وجود دارد. اگر احساس قربانی بودن می کنید، از خودتان بپرسید آیا مقابله با این وضعیت برایتان امکان پذیر است یا خیر.

2- طفره رفتن و فرار از مسئولیت

اگر در خواب ببینید که کسی یا چیزی شما را تعقیب می کند، معنایش این است که شاید نیاز دارید از مسئله ای در زندگی واقعی فرار کنید. مثلاً یک مسئولیت خیلی بزرگ، یک بدهی بسیار کلان یا مراقبت از فردی بیمار. کسی که خواب تعقیب شدن می بیند شاید می خواهد از یک موضوع حساس در زندگی طفره برود،  یا این که نیاز دارد از خود دفاع کند، یا احساس نارضایتی دارد. سرخپوستان معتقدند در مواجهه با خواب تکرار شونده تعقیب، باید برگردیم و با آنچه که ما را تعقیب می کند رو به رو شویم. به این ترتیب چرخه دائمی فرار می شکند و ما آزاد می شویم. اگر به جای فرار کردن بتوانیم با ترس های خود رو به رو شویم، احساس تسلط بیشتری در زندگی خواهیم داشت، چرا که متوجه خواهیم شد حتی عمیق ترین ترس هایمان هم نمی توانند به ما آسیبی وارد کنند. از این نظر، خواب تعقیب شاید موهبتی باشد که به ما یادآوری می کند باید در برابر آنچه که ما را وادار به فرار می کند بایستیم و با آن رو به رو شویم.

3- انکار احساسات درونی تعبیر خواب فرار از کسی یا کسی که ما را تعقیب می کند می تواند این باشد که ما چیزی را در درون خودمان انکار می کنیم.

ممکن است جنبه ای از شما که مورد بی مهری قرار گرفته می خواهد شناخته شود و مورد پذیرش قرار گیرد، و این نیاز همان چیزی است که در خواب شما را دنبال می کند. توجه به نیازهای سرکوب شده باعث می شود دوگانگی های احساسی فرو بنشینند و شخصیت ما کاملاً یکپارچه و روشن گردد. یکی از متداول ترین نمادها در خواب تعقیب و گریز، فرار از دست یک سایه است، که نشان می دهد ما آنچه که در درونمان سرکوب شده همیشه به دنبال ماست.

اگر در خواب دیدید یک حیوان شما راتعقیب می کند، یعنی شما از قدرت احساسات شدید خود می گریزید. برای حل این مشکل، باید تأمل کنید، درونیات خود را به رسمیت بشناسید، و با آنچه که از آن می ترسید کنار بیایید. تعبیر خواب تعقیب می تواند شامل ترس از شکست خوردن، ترس از مسئولیت، یا ترس از بی کفایتی باشد که ما می کوشیم از آن بگریزیم. در هر صورت، خوابی که در ان مورد تعقیب قرار گرفته ایم، کلیدی است برای درک بهتر ناخوداگاهمان.

برای تعبیر خواب تعقیب شدن این سوالات را از خود بپرسید:

i          آیا در زندگی از چیزی فرار می کنید؟

ii         آیا احساس می کنید ترس های پنهان دارید، یا از یک حادثه قریب الوقوع وحشت دارید؟

iii       آیا موقعیت یا شرایط خاصی هست که شما می کوشید از آن اجتناب کنید؟

iv      آیا مسئله ای درباره خودتان وجود دارد که در پذیرش آن مشکل دارید؟

v         آیا فردی در زندگی تان وجود دارد که به شما استرس وارد می کند یا می خواهد اذیت تان کند؟

vi      آیا حادثه ای در گذشته به شما احساس قربانی بودن را می دهد؟

vii      آیا بین دو جنبه شخصیت تان تضادی وجود دارد؟

viii    آیا برایتان امکان دارد که در برابر آنچه که می کوشید از آن بگریزید ایستادگی کنید و سعی در حل و فصل آن داشته باشید؟

 

 

««برداشت از سایت شگفتی ها با مجوز مالک سایت»»