پنج مرحله سوگ

پنج مرحله غم ازدست دادن و سوگ

 

پنج مرحله اندوه، بیانگر آن است که انسان در برخورد با سوگ، حادثه ، ترك اعتیاد، طلاق، خسران، و از دست‌دادن افراد،

۵ موضع عاطفى: انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی و پذیرش را از خود نشان می‌دهند.

 

1. انكار واقعیت – «برای من نیست»: اولین مرحله در سوگواری انكار واقعیت است.

شخص در این مرحله نمیتواند باور كند كه چه اتفاقی افتاده است.

این مرحله شاید به عنوان یك نوع مکانیسم دفاع شخصی به كار رود كه در این چنین موقعیتی قرار گرفته است، این مرحله كاملاً طبیعی است.

 

2. عصبانیت – «چرا من؟»: دومین مرحله از مراحل سوگواری عصبانیت است.

درك این موضوع كه عصبانیت واكنش طبیعی فشار روانی است، می تواند به شما در برخورد با عصبانیتی كه از سوی بیمار یا خانواده بیمار مستقیماً متوجه شما خواهد بود كمك كند تا حالت تدافعی به خود نگیرید.

با توجه به درك و فهم این موضوع قادر به تحمل موقعیت خواهید بود. گاهی اوقات صحبت كردن با همكاران، اعضای خانواده و یا یك مشاوره در مورد عصبانیتتان بسیار مفید است.

زمانی كه از عصبانیت خود صحبت می كنید، میتوانید مانع جمع شدن ناراحتیها و فشارها در درونتان شوید. در حالیكه این فشارها میتواند عامل بیماری جسمی یا واكنش عاطفی شود. بنابراین انرژی خود را جهت رفع مشكل و ارائه بهترین مراقبتها به كار بندید و صرف عصبانیت بیهوده نكنید.

 

3. جرّ و بحث و معامله با خود: سومین مرحله از مراحل سوگواری جر و بحث است.

این امر فعالیتی است كه جهت به تعویق انداختن واقعیت مرگ به كار میرود. در صورت برخورد با چنین افرادی سعی كنید با جملات صادقانه و مفید با او صحبت كنید.

 

4. افسردگی: چهارمین مرحله از مراحل سوگواری افسردگی است و معمولاً به وسیله غمگین بودن و ناامیدی مشخص می شود.

زمانی كه شخص به طور غیر معمول ساكت و آرام میشود، به نظر میرسد كه به دنیای خودش فرو رفته است.

افسردگی شاید “مرحله ای” باشد كه طی آن شخص شروع به پذیرش واقعیت میكند . حتی ممكن است شما نیز به عنوان یك ناجی افسرده و دلتنگ شوید.

اغلب مردم تمایل دارند كه علت مرگ را در اثر كوتاهی در امر مراقبتهای پزشكی عنوان كنند.

افسردگی میتواند ملایم و یا شدید باشد، و همچنین از نظر مدت زمان متفاوت است و اگر خیلی طولانی شود، بهتر است با افرادی كه در این زمینه مهارت دارند مشورت شود.

 

5. پذیرش واقعیت: پنجمین مرحله میباشد.

به این معنا نیست كه شما از موقعیت پیش آمده راضی هستید. بلكه پذیرفته اید كه از دست‌دادن و مرگ غیر قابل تغییر است.

ممكن است مدت زیادی طول بكشد تا شخص خود را به این مرحله برساند.

برخی از افراد كه مراحل سوگواری را تجربه كرده اند، قادر به عبور از مراحل غم و اندوه و پذیرش واقعیت فقدان كسی كه دوست داشته اند، نمیباشند.2015-11-22 17.51.22