راه رهایی

مراحل عشق اعتیادگونه و راه رهایی

وابستگی

وابستگی به فرد ثابت دیگر، اشتغال ذهنی و وسواس به حفظ و نگهداری ارتباط، و تصویرسازی و خیال بافی و کسب تایید طرف را به همراه دارد و منعکس میکند.

فرد توانایی اعتماد کردن در ارتباط را ندارد.

به نظر، هیچگونه توانایی تولید و نگهداری احساس خوب از خود و عشق به دیگری را ندارد.

اغلب مضطرب، حسود و دارای هراس های توهمی است.

توانایی ایجاد و حفظ خاطره یک شب خوب، یا یک تعطیلات خوش را ندارد.

پیام های پی در پی بی پایان میفرستد، تماس های تلفنی و پیام ها به منظور کاهش اضطراب و اطمینان خاطر از وجود عشق و نگرانی از بی وفاییست.

 

از دست دادن کنترل

تقاضاهای مکرر روزافزون و ثابت از شریک در رابطه و اصرار برای حصول اطمینان از عشق و وفاداری، در نهایت طرف را تحریک به طرد، خشم و قطع رابطه مینماید.

این واکنش به نوبه خود، تلاش بیشتر، توبه، و خواهش بیشتر را به ارمغان می آورد، و میگوید حاضر است هر چیزی را به جهت وصال دوباره تحمل کند.

از آنجاکه هیچ کس نمی تواند در یک رابطه اعتیاد گونه با وابستگی به تنهایی عمل کند، جای تعجب نیست که اغلب شریک وی هم در سطحی وابسته بوده، و نیاز به ستایش و در کنترل بودن داشته باشد.

این وابستگی و نیاز، به قیمت از دست دادن آزادی عاطفی خود نیز انجام میشود.

 

از دست دادن خود

یکی از بزرگترین تلفات و خسارت در رابطه اعتیاد گونه، از دست دادن خود است.

نیاز بیشتر، خود بی ارزشی و ایده آل خواندن طرف دیگر را باعث میشود. این توهم، خود، به وابستگی بیشتر می انجامد و در نهایت به واقعیتی مبهم ولی مهم تبدیل میشود.

مردی باور داشت و شکایت میکرد که: من فکر می کنم زنم در تلاش است با فریب من را قوی و مستقل کند تا بتواند مرا ترک کند. اگر او مرا ترک کند، من نمی دانم بدون او چه میشوم.

 

از دست دادن ارتباطات

وسواس و چرخه چشمگیر اعتیاد، خطر قطع ارتباط با خانواده و دوستان را بهمراه دارد. اغلب دوستان و خانواده احساس کنار گذاشته شدن و طرد میکنند.

فعالیت ها و مسئولیت ها نادیده گرفته میشوند.

بعضی اوقات دوستان می خواهند به فرد کمک کنند و اضطراب وی را تسکین دهند. اما تلاش آنها ناموفق است. در نهایت آنها رها میکنند و میروند چون نه می توانند تماشا کنند و نه احساس استفاده و سوء استفاده کنند.

 

از دست دادن عملکرد

الگوی مربوط به رابطه اعتیاد گونه شامل وابستگی بیشتر و بیشتر با تحقق اهداف کمتر و کمتر و عواقب منفی است.

هزینه رابطه اعتیاد گونه می تواند تمام حوزه های زندگی یک فرد را در بر بگیرد.

مرحله از دست دادن فرد ثابت، تنها شامل رنج و ویرانی روانی نیست. نشانه های واقعی فیزیکی از جمله عرق کردن، گرفتگی عضلات، اضطراب، تهوع، بی خوابی، مشکلات غذا خوردن و سردرگمی هم هست.

 

برای بهبودی و رهایی از اعتیاد عشق چه کنیم؟

• رهایی، با پایان دادن به انکار و به رسمیت شناختن اعتیاد آغاز می شود.

• رهایی، خواستن و تمایل به تغییر است، حتی اگر با درد کشیدن و ضربه به دیوار همراه باشد.

• رهایی، اصلاح شخص دیگر نیست، اصلاح خود است.

• رهایی، مستلزم اخذ کمک حرفه ای است. کمک برای اتصال مجدد به خود و تنظیم احساسات خود، پذیرش خود، بهبود اعتماد به نفس، درمان زخم های گذشته، درمان وابستگی، خود دوستی و بخشش خود، و غیره

• رهایی، در زوج هایی که هر دو معتادند، باید با یک آرزوی مشترک به تغییر و اخذ کمک جداگانه و یا دو نفره به عنوان یک زن و شوهرباشد.

• رهایی، در زوج ها می تواند با شجاعت یکی و توقف الگوی وابستگی وی آغاز شود. ولی چرخه اعتیاد بدون همکاری طرف دیگر از بین رفتنی نیست.

 

یادم باشد که:
من همیشه برای کسب قدرت فردی و اعتماد به نفس به دنبال خارج از خودم میگشتم.

اما فهمیدم اینها باید از درون بیآید.

در همه ایام، قدرت فردی و اعتماد به نفس در درون من بود و خود خبر نداشتم.