عشق سالم

عشق سالم

و تفاوتش با عشق ناسالم، بیمارگونه و سمی

عشق بودا

نقطه مقابل عشق سالم چیزی است به نام عشق سمی. اگر عشق سمی و بیمارگونه را بفهمیم، آنوقت راحتتر می توانیم عشق واقعی و سالم را ببینیم.

عشق سالم، عشق بی قید و شرط است، بدون انتظار است.

عاشق، معشوقش را قضاوت نمیکند،

به آزادیش احترام میگذارد،

و او را با تمام نواقصش میپذیرد.

رابطه سالم بین دو نفر، نیازمند عشق سالم در هر دو نفر و تعهد و وفاداريست.

1. در عشق سالم، پیشرفت خود فرد در اولویت اول است.
در عشق سمی، حفظ رابطه در اولویت اول است. فرد وسواس به حفظ رابطه دارد.

2. در عشق سالم، فرد هم خود رشد میکند و هم به طرفش اجازه رشد میدهد.
در عشق سمی، امنیت و نیاز، لازمه عشق است. فرد از تنهایی و ناامنی میترسد.

3. در عشق سالم، دو طرف علاقه و دوستان مخصوص خود را دارند. روابط معنی دار دیگری هم دارند.
در عشق سمی، دو طرف در همه فعالیتهای هم شرکت میکنند. زندگی اجتماعی محدودی دارند و غافل از دوستان قدیمی اند.

4. در عشق سالم، دو طرف یکدیگر را تشویق به رشد و حفظ ارزش های شخصی خود میکنند.
در عشق سمی، اشتغال ذهنی فرد، رفتار طرف دیگر اوست. ترس از تغییر و رشد طرف دیگر دارد.Healthy Love-fa

5. در عشق سالم، دو طرف بهم اعتماد درستی دارند.
در عشق سمی، حسادت، انحصارطلبی، و ترس از رقابت؛ عرضه میشود.

6. در عشق سالم، مصالحه، مذاکره و با هم کنار آمدن در حل مشکلات مایه پیشرفت است.
در عشق سمی، کنترل، سرزنش، و فریبکاریِ منفعلانهِ خاموش یا تهاجمی در کار است.

7. در عشق سالم، دو طرف از فردیت یکدیگر استقبال میکنند.
در عشق سمی، هر طرف تلاش میکند تا دیگری را به صفات دلخواه خود تغییر دهد.

8. در عشق سالم، رابطه با پذیرش همه جوانب واقعیات در دو طرف همراه است.
در عشق سمی، رابطه با توهم و خیال بافی، و اجتناب از واقعیات ناخوشایند همراه است.

9. در عشق سالم، هر طرف مراقب خود است؛ حالت عاطفی یکی وابسته به خلق و خوی دیگری نیست.
در عشق سمی، هر طرف انتظار دارد که شریکش درمانگر و نجات دهنده او باشد.

10. در عشق سالم، جدایی هم با دوست داشتن همراه است. در حالی که او را رها میکند، به فکر سلامتیش است.
در عشق سمی، ذوب و ادغام وجود دارد. دو طرف نسبت به مشکلات و احساسات یکدیگر وسواس دارند.

11. در عشق سالم، رابطه جنسی، انتخاب آزادانه دو طرف، و ناشی از محبت و توجه به یکدیگر است.
در عشق سمی، رابطه جنسی همراه با فشار روانی، احساس ناامنی، ترس، و نیاز به ارضاء فوری است.

12. در عشق سالم، دو طرف توانایی خوش بودن در تنهایی را هم دارند.
در عشق سمی، لزوم چسبندگی مانع تحمل تنها ماندن است.

13. در عشق سالم، چرخه آسایش و رضایت دیده میشود.
در عشق سمی، چرخه درد و ناامیدی و استیصال دیده میشود.

 

قرار نیست که عشق دردناک باشد. در همه روابط درد وجود دارد. اما اگر دردناکی در اکثر اوقات وجود داشته باشد، رابطه عشقی بیمار است.

نتیجه نهایی عشق و رابطه بیمارگونه آسیب و صدمات اجتناب ناپذیر است.

باید واضح اذعان داشت که هیچ مشکلی در تمایل به ایجاد یک رابطه طبیعی و سالم در افراد وجود ندارد. ولی رابطه نباید هدف باشد، بلکه رابطه وسیله و فرصتی است برای رشد و عملکرد بهتر.

پایان یک رابطه، شکست و یا مجازات و مکافات نیست، درس است. درس آسیب شناسی و تداوم زندگی.