عشق وسواسی

عشق وسواسی – عشق سالم

و افراد مبتلا به وسواس عشق

عشق وسواسی يك نوع احساس شديد تملك بر فرد مورد علاقه است.

فرد با وسواس عشقى مجذوب شخص دیگری میشود، و در اين روند حاضر به پذيرش هيچگونه شكست يا طرد در اين ارتباط نمی باشد.

وسواس عشقى يك نوع اختلال روانی است. شخص دارای وسواس عشقى از هيچ عمل افراطی همچون اعمال خشونت جلوگيرى نمی نمايد.

وى باور ندارد كه بيمار است و اعتقاد دارد كه عملكردش از روی عشق خالص است.

وسواس عشقی، یک بیماری روانی مترادف با اختلال وابستگی، اختلال شخصیت مرزی، و جنون عشقی یا اروتومانیا میباشد.

Obsessive Loveفا

عشق سالم

• در یک رابطه عشقی سالم، مرحله شیفتگی عشق رمانتیک معمولا در ماه های اولیه ارتباط اتفاق می افتد. در این دوران، دو طرف مداوم به فکر عشق خود بوده و مایلند تمام لحظات را با هم بگذرانند.

• در یک رابطه عشقی سالم، معمولا با گذشت زمان از شدت تمایل به نزدیکی و شور شیفتگی بدلیل تکامل عشق کاهش می یابد.

• در یک رابطه عشقی سالم، پس از بلوغ عشق در طی سالها، شور شیفتگی تبدیل به تعهد، دوستی، و احترام متقابل می گردد. دو طرف به نیازهای خود و همدیگر توجه داشته و هر دو احساس دوست داشتن، مراقبت و احترام دارند. به یکدیگر اجازه می دهند تا به اهداف زندگی حرفه ای خود رسیده، و فعالیت های تفریحی، و دوستی خارج از رابطه عشقی با دیگران داشته باشند.

عشق وسواسی

عشق وسواسی قرن ها در متون ادبی وجود داشته، و توسط رسانه ها و فیلم ها به تصویر کشیده شده اند، مثل خودکشی متقابل رومئو و ژولیت.

معمولا عشق های وسواسی پایان خوشی ندارند و به نابودی کشیده میشوند.

 

فردى كه گرفتار وسواس عشقيست:

• احساس شیفتگی شدید میكند، وسواس به حسادت، سپس به توهم و مشکلات ذهنی روانی تبديل ميشود و گسترش مى يابد.

• در رنج حسادت و توهم، کارهای جزئی همکاران و دوستان همسر خود را بگونه بی وفایی و خیانت تفسیر میکند.

• مردان الکلی بیشتر مستعد حسادت و توهم هستند.

• زنان وسواسی بیشتر به اطرافیان و دوستان و نزديكان شک میکنند تا به غریبه ها.

• در مواردی که عشق وسواسی خشن شود، نرخ عاملان زن و مرد برابر است.

• عوامل ایجاد عشق وسواسی فقدان اشتغال تمام وقت و همچنین داشتن اعضای خانواده با مشکلات روانی و به خصوص اختلالات هذیانی است.

• علاوه بر توهم حسادت ، ویژگی های اعتیاد هم دیده میشود. کسی که از عشق وسواسی رنج می برد، می خواهد زمان بیش از حدی را با عشق خود بگذراند.

• عشق وسواسی به محدودیت فعالیت های تفریحی و روابط اجتماعی و حتی ناتوانی در کار می انجامد.

• کنترل گر است و عشق خود را مدام رهگیری ميکند. کنترل شامل پول، غذا، تعقیب و اعمال خشونت هم میشود.

• وابسته عشقش می شود، و محدودیت های مبهم و بدون مرزی را ایجاد میکند.

 

علائم هشدار دهنده

• حرمت نفس پایین- نیاز بیش از حد به کسب اطمینان.
• گفتگوهای وسواس گونه در مورد طرف خود.
• تماس های تلفنی و ارسال متون مکرر به طرف خود.
• توجه ویژه ناخواسته به طرف خود.
• احساس بسیار خوب یا بسیار بد (نامتعادل) نسبت به یک شخص.
• تمرکز یک جانبه تنها روی نقاط مثبت و یا تنها روی نقاط منفی طرف خود.
• مشکل تمرکز در کار، تفریح، سرگرمی، و فعالیتهای اجتماعی، بدون حضور طرف خود.
• تلاش بر نظارت، رهگیری و کنترل زندگی و فعالیت های طرف خود.
• شادی بیش از حد و راحت شدن پس از تماس یا دیدار طرف خود.