احتیاج عصبی

هنر عشق ورزی و محبت

احتیاج عصبی به عشق

• کارن هورنای -1952-1885- Karen Horney – میگه: مشکل ، عشق نیست ؛ بلکه مشکل تاکید بیش از حد بر روی عشق در زندگی است .

• وقتی بیش از حد بر روی جنس مخالف در زندگی تمرکز صرف داریم و میخواهیم به هر ترتیبی به عشق برسیم ، حالمون خوب نیست و عشق برامون حکم ماده مخدر رو داره تا دردمون رو تسکین بده.

• عشق نباید دوای دردهای ما باشه و اگر اینطور باشه و حتی اگر هم بهش برسیم ، مطمئنا عشق سالمی نیست و بیمار گونه خواهد بود.

هورنای میگوید : در تحلیل روانی بسیاری از زنان به اینجا رسیدیم که این زنان فقط یک فکر را در سر می پروراندند : من باید مردی داشته باشم.

• یعنی این فکر چنان بر زندگی آنها سایه افکنده که جایی برای افکار دیگر نگذاشته است ، گویی در زندگی دیگر نه فعالیتی وجود دارد و نه هدفی….

• فاجعه اینجاست که فرد معنی و جهت و هدف زندگیش رو فقط و فقط در عشق جستجو کنه.