چرخه صمیمیت

چرخه صمیمیت در مردان و زنان

• مردان به کش می مانند .  وقتی آنها را می کشید کش می آیند و برای پرتاب آماده می شوند.
کش مفهوم جالب و ساده ایست که به کمک آن می توانیم چرخه ی صمیمیت را در مردان درک کنیم. این چرخش از نزدیک شدن، فاصله گرفتن، و مجددا نزدیک شدن، تشکیل می شود.
بسیاری از زنان تعجب می کنند که می بینند حتی وقتی مردی زنی را دوست دارد برای نزدیک شدن به او گاه به عقب کشیده می شود مردان به غریزه این ویژگی خود را می شناسند.

• مساله تصمیم گیری یا انتخاب مطرح نیست، صرفا اتفاق می افتد، نه تقصیرمرد است، نه زن، این یک مدار چرخش طبیعی است ….
وقتی مردی زنی را دوست دارد گاه لازم است برای نزدیک شدن به او ابتدا خود را عقب بکشد . زنان عقب نشینی مرد را به درستی تفسیرنمی کنند، زیرا معمولا زنان خود را به دلایل دیگری عقب می کشند.

• زن وقتی خود را عقب می کشد که به مرد اعتماد نمی کند یا وقتی رنجشی داشته باشد یا مرد کاری را به اشتباه انجام دهد دراین حالت زن مایوس شده و خود را به عقب می کشد.

• مرد خود را به عقب می کشد زیرا به استقلال و خودمختاری علاقه دارد وقتی به اندازه ی کافی خود را عقب کشید، مانند فنر یا همان کش دوباره جمع می شود به جلو می آید. زیرا تحت تاثیر نیاز به دوست داشتن وصمیمیت باید دوباره نزدیک شود .

• اشتیاقی که زن ایجاد می کند مرد را به سمت او می کشد. اما مردان پس از رفع نیاز به عشق احساس می کنند که به استقلال خود احتیاج دارند و عقب نشینی می کنند .

• زن گاه دراین حالت گیج و یا دچار هراس از این تغیر رفتارمی شود . رابطه مرد باکش ارتباط اوست بین نیاز به صمیمیت و نیاز به استقلال ….
نکته آنکه این موضوع نباید باعث شود زن ابراز محبت و دوست داشتن نکند زیرا همین مساله توان برگشت مرد و علاقه اش به صمیمیت را تضمین می کند .

• اما زن به موج می ماند وقتی احساس می کند کسی دوستش دارد عزت نفس او چون موج خروشان دریا بالا و پایین می رود. وقتی احساس خوبی دارد به اوج می رسد. اما کمی بعد ممکن است روحیه اش بی مقدمه تغییر کند. امواجش فروکش کند. اما این فروکش کردن هم موقتی است. وقتی به قعر می رود ناگهان تغیر روحیه می دهد و بار دیگر احساس خوبی پیدا میکند.

• ابراز علاقه مرد حتی به صورت زبانی چیزی ست که این موج را بلند و بلند تر می کند. دانشمندی نقل قول جالبی از همسرش دارد : همسر من می گوید هر وقت تو به من ابراز عشق و علاقه میکنی و من در اوج لذت و بلندی این موج هستم. احساس یک انرژی بی کران در خودم می کنم من قادر م در همان روز و همان لحظه یک خانه تکانی سالیانه انجام دهم!

• به همین دلیل است که گاه مردان نیز گله مند می شوند که من چندی پیش ابراز علاقه کرده ام این زنها چه اصراری دارند بازهم مظاهرش را ببینند یا بشنوند ؟ دقیقا به همین دلیل است.

• شخصیت موج گونه زن با این ابراز علاقه ها اوج می گیرد و زن احساس خوبی نسبت به خود و زندگیش دارد وهیچ چیزی گاه او را دچار افسردگی و ناراحتی نمی کند. اما وقتی این موج پس از مدتی فروکش کند و زن به قعر شخصیت خود برود، دوباره نکات منفی و آزارد هنده ای ممکن است او را تحت الشعاع قرار دهد.

و زن ناگهان بی دلیل خاصی حال بدی پیدا می کند و دچار خلا می شود. اینجاست که دوباره دوست داشتن و ابراز آن زن را به اوج لذت روحی می برد. و موج را دوباره مرتفع می کند.

• بیشتر مردان نیز تصور می کنند زنان باید همیشه درخشش و شکوفایی عشق را در وجود خود داشته باشند. اما نکته همین است که مرد باید این حال متناوب زن را در شرایط مختلف روحی درک کندو بداند که زن همیشه و همیشه نیازمند شنیدن دوست داشتن و اثبات آن است. والبته حالا دیگر دلیلش را می دانیم چه در مرد و چه در زن….

ما در دوست داشتن یکدیگر متفاوتیم
در حالات روحی مان متفاوتیم
اما همین تفاوت ها و تلاش برای سازگار شدن، زندگی را زیبا و هیجان انگیز می کند