تضاد بین تغییر و پذیرش

فرزانگی بالینی

تغییر یا پذیرش؟ مساله این است!

تضاد بین تغییر و پذیرش

 برای تغییر، ابتدا باید مشکل پذیرفته شود. 

“پذیرش” پیش نیازِ “تغییر” است.

اما برای “پذیرش” ابتدا باید “تغییر” کرد.

Change or Acceptance 6

در واقع آنچه باید در ابتدا تغییر کند، خودداری ما از نپذیرفتن خودمان است.

آنچه باید در ابتدا تغییر کند، خودداری ما از نپذیرفتن دیگران است،

دیگرانی که همانگونه که در حال حاضر هستند، نه آنچه ما آرزو داریم.

• هنگامی که فردی برای اولین بار به روان درمانی می آید،  معمولاً به این امید است که خود و یا دیگری را تغییر دهد. آنهم نوعی تغییرات که به سادگی امکان پذیر نیست.
آن فرد بهرحال، تمایل یا نیازمند به تغییر چیزی یا کسی است، این نیاز نشان از وجود مشکل است. مشکلاتی چون: برخی نارسایی ها، بی کفایتی ها، نقص ها ، ضعف ها ، پستی ها و کاستی ها و نقص ها ذاتی.

بسیاری از مردم مراجعه کننده، معتقدند که:

دوست داشتنی نیستند، unlovable . لایق عشق دیگران نیستند. لایق عاشق دیگران شدن هم نیستند.

ولی، آن چه فقدان و ناتوانایی اصلی است:

قبول بدون قید و شرط خود است، خودی که در این لحظه و همین الآن است، خودِ خودش با وجود تمام نقایص انسانیش.

اما همزمان، تغییرات خاصی باید به وضوح انجام شود. تغییر در:
برداشت های خود-شکستی و خودباختگی هایش، نگرش هایش،
اسطوره ها و افسانه سازی های قدیمی و ایده آل سازی از خودش،
سبک زندگیش، الگوهای رفتاری مخربش.

• اما پارادوکس و تضاد این جاست که گاهی اوقات چنین تغییراتی تنها از طریق پذیرش رخ میدهد. آنچه کارل یونگ Carl Jung به نام «سایه» می شناسد. the shadow

پذیرش زندگی با شرایط خاص خودش،
ناگزیر و ناگریز بودن رنج و درد،  inevitability of suffering
تخیلات و هوی و هوس های تقدیری،    vagaries of fate
کیفیتِ غم انگیزانهِ وجود،     tragic quality of existence
واقعیتِ وجودِ شر و بدی ها،                   reality of evil
بی دوامی و فنا پذیری،                      impermanence
از دست دادن ها،                                             loss
بیماری،                                                      illness
تنهایی و جدایی،                                     aloneness
ناامنیِ جانی- مالی- شغلی- اجتماعی         insecurity
تباهی و پایان پذیری ،                                   finitude
سالخوردگی،                                                aging
و مرگ،                                                       Death

Change or Acceptance 5

• این پذیرش ها همانقدر در “حل” مشکل اساسی و مهم هستند که سایر روش های درمانی چون: رفتار درمانی، روان درمانی، دارو درمانی، بازسازی شناختی و شناخت درمانی و…

• پذیرش خصلت ها و صفت های بدمان، مثل:

گرایش های عصبی و روان نژدی مان،              neurotic tendencies
کم مقاومتی یا زیاده مقاومتی مان،                                resistances
مکانیسم های دفاعی مان،                           defense mechanisms
عقده ها و پیچیدگی هایمان،                                           complexes
جسم و بدن مان،                                                                  biology
خلق و خوی مان ،                                                      temperament
تیپ شخصیتی مان،                                                           typology
احساسات مان ،                                                                 feelings
افکار و اندیشه های مان،                                                  thoughts
وسوسه ها و انگیزه های مان،                                          impulses
کاستی های مان،                                                     shortcomings
خصیصه های ذاتی مان،                                           idiosyncrasies
ظرفیت های ذاتی تخریبی مان،  innate destructiveness capacity 

• همراه با پذیرش خصلت ها و نقاط قوت مان، مثل:
استعدادهای مان،                                        talents
پتانسیل خلاقانه مان،         creative potentialities

• پذیرش موارد بالا، به خودی خود، یک تغییر عمده برای درمان انواع:
دلسردی ها و بی جراتی ها ،                          discouraged
گناه زدگی ها،                                                 guilt-ridden
از خود بیزاری ها،                                           self-loathing
بیش از حد اخلاقی بودن ها،                    hyper-moralistic
خودشیفتگی ها،                                               narcissistic
سرکوب ها،                                                         repressed
جدایی ها و رسوایی ها،                                   dissociated
و کمال طلبی هاست.                                    perfectionism

Change or Acceptance 7

در واقع، پذیرشِ مسئولیتِ متناسبِ: proportionate responsibility
خود، oneself
احساسات و عواطفِ خود، one’s emotions
اندیشه هایِ خود، thoughts
رفتار هایِ خود ، behavior
مشکلاتِ خود ، problems
دقیقا برای بازسازی reorientation مجددِ فلسفی یا معنوی در روان درمانی مورد نیاز است،
این موارد میتوانند هر گونه زمینه تغییر واقعی و پایدار را به وجود آورند.

و بسیاری از این تغییراتِ پایدار به پذیرش می انجامد.

لطفاً تمام قسمت های فرزانگی بالینی را چندین بار بخوانید.

past fear

گذسته ات را بدون احساس تاسف و پشیمانی بپذیر، حالت را با اعتماد بدست بگیر،

با آینده ات بدون ترس و نگرانی مواجه شو.