عشق و صمیمیت۱

فرزانگی بالینی

عشق و صمیمیت

Love and Intimacy

قسمت اول

Love and Intimacy

• در مبحث مسائل مربوط به عشق و صمیمیت، اکثر مردم فکر می کنند که همه آنها لازم است اشخاصی را شناسایی، ملاقات، و طرف مناسب خود را پیدا و انتخاب کنند،

 معیارهای خاصی را که معمولاً بر اساس رویاها و آرزوهاست در نظر می گیرند،  دنبال کسی هستند که مطابقت نزدیکی با لیست آرزوهایشان دارد.

فقط کافیست به سایت های فراوان و مختلف و محبوب دوست یابی آنلاین مراجعه کنید. ترویج رویکرد مصرف گرایی در تهیه یک شریک رمانتیک!  مرتب شده بر اساس و مثل خرید کالا مثل کفش مناسب ، شلوار جین و  کت و شلوار جدید.  یا یک خانه خوب و زیبا و راحت.

o این یعنی رویکرد “خرید عشق از بازار”. این رویکرد البته می تواند موثر باشد، اما تنها زمانی که خود واقعاِ آمادگی روانی داشتن رابطه عاطفی  باشید.

o مانند خرید یک خانه جدید:  آدم هر چه خانه هایبیشتری می بیند، ایده های واقعی تر و واضح تر از آنچه برایش مهم است پیدا می کند. و هنگامی که خانه کامل و مناسبش را یافت،  آماده خرید می شویم. اما خرید خانه در صورتی تحقق می پذیرد کم تعهد و سرمایه گذاری هم باشد.

o به عبارت دیگر، اگر، همانگونه که آفریننده گشتالت درمانی Gestalt therapy یا تمركزدرمانی، روانپزشک معروف، فردریک فریتز پرلز Frederick Fritz Perls پیشنهاد می کند:

«یافتن عشق، دست کم، شخصی مناسب برای دیگری بودن است.»     یعنی برعکس یافتن شخصی مناسب من

• روانکاو برجسته اریک فروم ،( Erich Seligmann Fromm (1900 –1980 می گوید: به طور کلی، وظیفه و مسولیت «یک فردِ مناسب بودن یا شدن»، یک موضوع اساسی در روندِ روان درمانی است.   بعلاوه، مساله «فردِ مناسب بودن یا شدن»، زمینه ساز اغلب (اگر نه همه) مشکلات روانی است:

o هر شکایتی و گله ای که یک بیمار عصبی می نماید، هر آنچه علائمی که یک بیمار ممکن است از خود بروز دهد، همه و همه ریشه در ناتوانی عشق ورزیدن دارند .

 منظور از عشق، ظرفیت احساس تجربه های زیر است:

۱- علاقه مندی و دلواپسی نسبت به فردی دیگر ،

۲ -مسئوليت پذیری نسبت به فردی دیگر ،

۳ -احترام و توجه به فردی دیگر ،

۴ -درک درست فردی دیگر ،

۵ -میل شدید برای رشدِ شخصیِ فردی دیگر.

عشق و صمیمیت

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pages ( 1 of 12 ): 1 2 ... 12بعدی »