نه! گفتن

فرزانگی بالینی

قدرت “نه” گفتن

!The paradoxical power of No

saying No 2
• “نه” گفتن، ظاهری بد و زشت، ولی قدرتی به واقع درست است.

• برای بسیاری از مردم، گفتن {نه} یکی از سخت ترین کارهاست.
o آنها نمی خواهند به احساسات هیچ کسی صدمه و آسیب بزنند.
o آنها نمی خواهند کسی را ناراحت کنند.
o آنها نمی خواهند کسی را عصبانی کنند.
o آنها نمی خواهند وضع موجود را بهم بزنند.
o آنها نمی خواهند احساس طرد شدن و یا رها شدن پیدا کنند.
o آنها نمی خواهند به عنوان یک آدم:  منفی،  سفت و سخت،  خودخواه،  دشوار،  خیره سر، ناسازگار و همکاری نکن، تلقی و شناخته شوند.

• اما چیزی که آنها نمی دانند این است که:
o گفتن {نه} یک جسارت لازم در اراده فرد در جهان است.
o {نه} گفتن بیانگر موجودیت فرد است.
o {نه} گفتن قدرت شخصی فرد و بیانگر قدرت جسارت در دفاع از خود است.
o {نه} گفتن متمایز کردن خود از دیگران است.
o {نه} گفتن جلوه ای از آزادی وجودی ما است.

saying No 3

• متاسفانه، گفتن {نه}:
o اغلب با مجازات و عواقب منفی در پی است،
o چه در دوران کودکی
o چه بعد از دوران کودکی
o مجازات ها به تدریج به از دست دادن:
o خود
o اعتماد به نفس
o کاهش عزت نفس، منجر می شود.

• اگر باورمان شود که حق {نه} گفتن نداریم،
o یعنی ناتوانیم
o یعنی هم-وابستگی داریم. codependency
o ما را به شخصی منفعل و بی اراده تبدیل میکند،
o ناامیدی می آورد،
o ناامیدی و ناتوانی،به افسردگی، و سایر اختلالات روانی تبدیل میشود.

• اکثر مراجعان روان درمانی باور دارند که {نه} گفتن علامت خودخواهی و منفی بودن است. با این حال، راز این است که:

وقتی کسی قادر است که جدی و قاطعانه {بله} بگوید

که در ابتدا،
قادر باشد جدی و قاطعانه {نه} بگوید!

• انسان چگونه می تواند آزادانه چیزی یا کسی را برای خود انتخاب کند،
اگر ابتدا قادر نباشد آزادانه آنرا انتخاب نکند؟

• به قول اتو رنک Otto Rank : {نه} گفتن، بیان یک اراده منفی گرایانه و یا ضد اراده Counterwill در روانشناسی عمق است.

  Counterwill  یک اصطلاح روانشناسی است و به معنای مقاومت غریزی در مقابل هر حس اجباری است.

o یک ویژگی کاربردی در رفتار انسان است.
o انسان را قادر می سازد تا از مرزهای شخصی و تشخص و فردیت individuation خود محافظت کند.
o از آن به عنوان یک اراده واکنشی در برابر اراده دیگران نیز توصیف شده است.
 will in reaction to the will of others = Counterwill

• در برخی افراد، منفی گرایی، یا رفتار متضاد فراگیر ، Pervasive Negativism or Oppositional Behavior ،
به عنوان مثال: در اختلال نافرمانی مقابله جویانه نوجوانان،    Adolescent Oppositional Defiant Disorder  تنها راه اعمال ادعای وجود خود و اراده خود، در جهان است.

• اما مخالفت با یک موضوع می تواند یک نوع تَوانمَندْسازی هم باشد. Empowerment به عنوان مثال، جنبش ها، تظاهرات، و اعتراض های خودجوش مردمی نسبت به موضوعات خاص.

{نه} گفتن در روابط عاشقانه.

• در روابط عاشقانه هم وقتی کسی قادر است که جدی و قاطعانه {بله} بگوید که قادر باشد ابتدا جدی و قاطعانه {نه} بگوید!

صمیمیت واقعی نیاز به وجود تنش و فعل و انفعالات جدی بین دو اراده مستقل دارد.
o بدون توانایی {نه} گفتن، تعیین مرزها و ایجاد محدودیت ها در رابطه، هیچ گونه صمیمیت یا تعهد واقعی وجود ندارد.
o آنچه وجود دارد، فقط رضایت و وابستگی و عادت مزمن است.
o در نتیجه، در پس زمینه رابطه، خشم و تلخی های معمولا ناخودآگاه وجود دارد.
o ترس و خوف ناخودآگاه وجود دارد.
o ترس فراگیر و ثابتی از:
o در اختیار بودن،
o فتح و چیره شدگی، استیلاء یافتگی،
o تحت کنترل بودن،
o احساس خفگی،
o وحشت در معرض نابودی بودن
o و سپس:
o رفتارهای انفعالی-تهاجمی، passive-aggressive
o روان نژندی ، neurosis
o جنون، psychosis
o خودکشی، یعنی امتناع از قبول، و رد کل واقعیت خارجی.

• اما، برعکس،
اگر بدانیم و باور کنیم که ما دارای قدرت {نه} گفتن هستیم، می توانیم زندگی و روابط عاشقانه را به آغوش بگیریم و بپذیریم.
توانایی {نه} گفتن به ما قدرت شجاعت فوق العاده ای میدهد.

• اما، پیش نیاز مهم توانایی {نه} گفتن، کشف خود واقعی است. یافتن و پیگیری و انجام سرنوشت خود به دست خود است. و در نهایت، قدرت گفتن {آری} به عشق و به زندگی است.

saying No 1