آرمان‌گرایی وکمال‌طلبی

کمال‌طلبی – آرمان‌گرایی
آرمانگرای واقع گرا – واقع گرای آرمانگرا

ارمانگرایی

1. آرمان‌گرایی Ideal-Ethics

• آرمان‌گرایی یا ایدئالیسم اخلاقی، به معنی ستایش، یا دنبال کردن اصول یا اهداف متعالی یا حقیقی، و به تعبیر دیگر، پیگیری مصرانه «آرمان» یا «ایده‌آل» است.
• این مفهوم معمولاً در برابر واقع‌گرایی قرار می‌گیرد که به معنی تسلیم شدن در برابر واقعیت‌هاست.

2. ایدئالیسم Idealism

• ایدئالیسم، یا مینوگروی نام مجموعه‌ای از دیدگاه‌های فلسفی با این ادعاست که ایده ها موضوع حقیقی معرفت هستند؛
• ایده‌ها بر اشیا مقدم‌اند و این ایده‌ها هستند که امکانِ بودن را برای اشیا فراهم می‌کنند.
• بر مبنای این دیدگاه، ایده‌ها، هم از نظر معرفت‌شناختی و هم از نظر متافیزیکی اولویت دارند و واقعیت خارجی، آنچنان که ما درک می‌کنیم، منعکس‌کننده فرایندهای ذهنی است.
• ایدئالیسم مدّعی نیست ذهن خالق ماده یا جهان مادی است.
• همچنین این دیدگاه، «فکر» را با «متعَلَّق فکر» یکی در نظر نمی‌گیرد، بلکه مدعی است جهان خارج را تنها با توسل به فرایند ایده‌ها می‌توان درک کرد.
• ايدئاليسم نقطهء مقابل رئاليسم (واقع گرايى يا اصل اصالت واقع) است كه معتقدست براى شناخت حقيقت جهان بيرون ، چندان نمى توان به ذهن انسان متّكى بود.
• لئون برونشویگ Léon Brunschvicg به نحوی جزمی اصل بنیادی ایدئالیسم را در نظریهٔ شناخت مطرح می‌کند: شناخت جهانی را می‌سازد که برای ما تنها جهان است. آن‌سوی هیچ نیست. چیزی در آن‌سوی شناخت بنابرتعریف دست ‌نیافتنی و تعیین‌ناپذیر است؛ یعنی برای ما برابر است با هیچ.

3. واقع‌گرایی فلسفی Philosophical realism

• واقع‌گرایی یا رئالیسم، یک مکتب فلسفی است که مدعی است بین علم و معلوم قابلیت تطابق وجود دارد؛
• یعنی علم می‌تواند جهان را چنان که واقعاً هست توصیف کند.
• واقع گرایی متضمن مفهوم صدق (حقیقت) یا کذب است.
• هدف علم نزد واقعگرایان توصیف صادق و درست چگونگی واقعیت جهان است.
• چنانچه گزاره‌ای که به آن علم داریم، در عالم خارج از ذهن نیز برقرار باشد، علم ما از معلوم «درست» و «صادق» است. در غیر این صورت علم ما «نادرست» و «کاذب» است.»
• واقعگرایان معتقدند جهان مستقل از فهم انسان وجود دارد و فهم انسان میتوانداند کاشف پاره‌ای از امور در عالم خارج باشد.
• گزاره‌های درست امری از جهان واقع را چنانکه هست، توصیف می‌کنند.
• البته رئالیست‌ها مخالف کارکرد ابزاری دانش کاذب نیستند.
• یعنی ممکن است دو چیز که یکی درست و دیگری نادرست است، امور را به گونه یکسانی وصف کنند.
• در این صورت عالم می‌تواند امر نادرست را فرض کند و از آن بمثابه امر درست بهره برد.
• همچنانکه بطلمیوسی‌ها زمین را مرکز عالم فرض می‌کردند و خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی را به درستی پیش بینی می‌کردند. زیرا برای این پیش بینی فرقی نمی‌کند خورشید به دور زمین بگردد و یا برعکس زمین به دور خورشید بگردد؛ ولی در عین حال واقع گرایان، ابزار انگار نیستند.

4. کمال‌طلبی Perfectionism

• کمال‌طلبی، کمال‌گرایی یا کمال‌پرستی، در روانشناسی باوریست که در آن باید تمام کارها را به شیوه‌ای وسواسی کامل انجام داد و غیر از آن مورد قبول نیست.
• از دیدگاه پاتولوژی و بیماری شناسی، کمال‌پرستی اختلال شخصیتیی مربوط به حالت شخصیتی وسواس مجبور است که در آن اگر انجام کاری یا نتیجه کاری کمتر از کمال باشد، مورد قبول فرد قرار نمی‌گیرد.
• در چنین حالاتی باورهای یاد شده غیر سالم هستند و روانشناسان از چنین افرادی به عنوان کمال‌طلبان نابهنجار یاد می‌کنند.
• انسانهای کمال طلب، فشاری دائمی برای حرکت به سمت هدفهای غیرقابل دستیابی در درون خود احساس می‌کنند. آنها ارزش خودشان را با کارایی خودشان و دستاوردهایشان می‌سنجند.
• همیشه در تصمیم گیری مشکل دارند چون از اشتباه کردن می‌ترسند.
• تصمیم گیری قطعی برای شان سخت است مثلا وقتی می‌خواهند لباس بخرند بارها و بارها مغازه‌های مختلف را می‌بینند. با دیگران مشورت می‌کنند بالاخره نمی‌توانند به راحتی تصمیم بگیرند.
• از این که مورد انتقاد قرار بگیرند می‌ترسند، وقتی انتقادی را می‌شنوند ناراحت می‌شوند.
• همان طور که از اسمش مشخص است، افراد این تیپ همیشه دنبال بهترین‌ها هستند در حقیقت آدم‌های کمال گرایی هستند که خیلی برای شان مهم است خوب باشند.
• این افراد می‌خواهند همیشه در زندگی نقش پسر خوب یا دختر خوب را بازی کنند.
• دیگران نیز از اینگونه افراد انتظار دارند که همیشه آدم خوبه باشند، مثلا والدین همیشه او را به عنوان پسر خوب یا دختر خوب می‌شناسند.
• همواره برای شان درست و غلط مهم است، یعنی همیشه می‌خواهند کارهای شان درست و بهترین باشد
• اگر زمانی بفهمند کار نادرست یا اشتباهی کرده‌اند، کاملا به هم می‌ریزند.
• همیشه یک ترس درونی از اشتباه کردن در آن‌ها وجود دارد.
• این افراد سرزنش‌های درونی فراوانی دارند به همین دلیل همیشه در درون شان احساس گناه و سرزنش می‌کنند.
• همیشه فکر می‌کنند، باید کاری انجام دهند که بهتر شوند.
• این آدم‌ها در تمام طول زندگی شان به دنبال انجام کارهایی هستند که مفید باشد.
• این آدم‌ها معمولا از لحظات شان لذت نمی برند و نمی‌توانند در همان لحظه باشند . یعنی همیشه در آینده به دنبال نتیجه هستند. تنها وقتی به نتیجه برسند احساس خوبی خواهند داشت که البته این احساس خوب موقت است چون وقتی نتیجه‌ای به دست می‌آید دیگر تمام است و تلاش برای نتیجه دیگری آغاز می‌شود.
• مدام در حال ارزیابی خودشان هستند و مدام در ذهن شان در حال پرسیدن سوال‌هایی مانند من به اندازه کافی خوب هستم؟ یا من به اندازه کافی کار می‌کنم؟ یا… هستند یعنی همیشه در درون شان دادگاهی برپاست.
• بسیاری از اوقات ناراضی و سرخورده و ناراحت هستند چون یک آدم کمال گرا انتظارات و توقعات زیادی از خودش، دیگران و دنیای پیرامون دارد.
• مرتب میزان پیشرفت شان را ارزیابی می‌کنند.
• همیشه نگاه شان این است که یا همه یا هیچ. یعنی فکر می‌کنند، تنها یک راه درست وجود دارد.
• برای این آدم‌ها قوانین و چهارچوب‌ها خیلی مهم است.
• آنقدر به دنبال بی نقص‌ها و کامل‌ها هستند که چندان از زندگی لذت نمی‌برند.
• ذهن خیلی شلوغی دارند.
• نظم و هماهنگی و همیشه مرتب و با برنامه بودن برای شان خیلی مهم است.
• قضاوت گرایی بیش از حد دارند.
• دلیل و برهان زیادی می آورند و سعی زیادی برای اثبات خود دارند، بدین معنا که کارهایی انجام می دهند، درست و دیدگاه های درستی دارند.
• عصبانیت های بسیار زیاد و خشم های ناگهانی دارند.
• بسیار افراد تحمل ناپذیری هستند.

5. آرمانگرای واقع گرا- Realistic Idealist

• آرمانگرای واقع گرا، آرمانگرایی است که واقع بینانه به یک وضعیت می اندیشد. اگرچه، وی همواره آرمانانه به این فکر است که چگونه وضعیت می توانست متفاوت، و بهتر باشد.

6. واقع گرای آرمانگرا- Idealistic Realist

• واقع گرای آرمانگرا، واقع گرایی است که عرصه و واقعیت وجود وضعیت را می فهمد و می پذیرد، اما در عین حال، آرمان هایش را هم به صورتی بالقوه واقعی در وضعیت می بیند.

A realistic idealist is an idealist who is realistic about a situation; albeit, they may idealize about how the situation could be different, and better.

An idealistic realist is a realist who understands the realms of possibility, but also sees his idealism as potential reality.