اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

Self-Confidence & Self-Doubt

اعتماد به نفس مثبت مجموعه ای از دو باور به خود است.

• یكی اینكه من توانایى دارم، و بصورت مؤثر قادر به انجام كارها هستم،

• دیگر آنكه من خوبم، احساس مثبتی به خود دارم،

و به دیگران كه انها هم خوب هستند میتوانم كمك كنم.

 

Self-Confidence

شخص دارای اعتماد به نفس منفی میگوید:

• من نمیتوانم، بدبینم 

نه من خوبم، نه اطرافیانم.

 

ارتقای اعتماد به نفس

برأی ارتقای اعتماد به نفس می توانید به تدریج عوامل زیر را در خود افزایش دهید:

1. أفكار منفیتان را شناسایی و از خود دور كنید،
2. سپس انها را به أفكار مثبت تبدیل كنید.
3. با اشخاصی كه به شما احساس خوب میدهند معاشرت كنید.
4. نكات مثبت خود را شناسایی و پرورش دهید.
5. تعریف و تمجید دیگران را به ملایمت بپذیرید.
6. در اینه نگاه كنید و لبخند بزنید.
7. با ترسهای خود كنار بیایید و با خود صبور باشید.
8. سعی كنید متعادل و میانه رو باشید و خود را با دیگران مقایسه نكنید.
9. اشكالات فیزیكی و روانی خود را شناسایی و بپذیرید.
10. از شكستها بیاموزید، به آنها نیاویزید.
11. به داشته های خود بیاندیشید نه به كمبودها.
12. ایده ال گرا نباشید.
13. از اشتباه كردن نترسید، و خود را سرزنش نكنید، و بدانید كه همه اشتباه می كنند.
14. مواظب خودتان و سلامتیان باشید.
15. مرتب مسواك بزنید.
16. هر روز دوش بگیرید.
17. لباس مناسب كه به هیكل تان جفت و جور است بپوشید.
18. لباس های راحت بپوشید.
19. ظاهرتان را مرتب كنید.
20. ورزش مرتب انجام دهید.
21. خوب و كافی بخوابید.
22. هدف هایتان را كوچكتر و انجام شدنی در نظر بگیرید.
23. از ناشنخته ها نترسید و ریسك پذیر باشید.
24. تا حد امكان به دیگران كمك كنید و مهربان باشید.

اعتماد به نفس كاذب

Fake Confidence

اعتماد به نفس بسیار بالای كاذب یك نوع اختلال روانی است.
  در افراد دارای عزت نفس و اعتماد به نفس بسیار پایین مشاهده می شود.

در واقع این افراد برأی پنهان كردن بیماری خود، دست به نمایش اعتماد به نفس بالا زده
و موجب آسیب های جدی به خود و اطرافیان شان می گردند.

Fake Confidence